obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 2. - 7. júla 2023
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Férie cez rok, cykl. II.

Strana 1 z 9

Pondelok, 1. týždeň II.
Aleluja. (Ž 116) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 1. týždeň II.
 • žalm: Ž 116, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Spomienka na ťažké utrpnia bez pomoci ľudí, pomohol však Pán. Za tútú pomoc a vyslobodenie patrí Pánovi vďaka a ďakovné obete.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 116 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 363


Obetu chvály ti, Pane, prinesiem. (Ž 116) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 461
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 1. týždeň II.
 • žalm: Ž 116, verše: 12-13. 14+17. 18-19, názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Spomienka na ťažké utrpnia bez pomoci ľudí, pomohol však Pán. Za tútú pomoc a vyslobodenie patrí Pánovi vďaka a ďakovné obete.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 3/09 s.17, výrazový okruh: Ž 116 Obetu chvály ti, Pane, prinesiem.
 • v roku 2009 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2009, s.17

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 116 | Rastislav Adamko: Ador.Te 3/09 s.17 | id: 1235


[pdf]

Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. (Ž 116) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.: 21
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 1. týždeň II.
 • žalm: Ž 116, verše: 12-13. 14+17. 18-19, názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Spomienka na ťažké utrpnia bez pomoci ľudí, pomohol však Pán. Za tútú pomoc a vyslobodenie patrí Pánovi vďaka a ďakovné obete.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.23), výrazový okruh: Ž (asi) 116 Pred tvárou Pána...
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9
 • nápev bol vydaný v: prepis 2011

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 116 | Petr Eben (ž.n.23) | id: 362


[pdf] [odt]

Utorok, 1. týždeň II.
Srdce mi plesá v mojom Bohu. (1 Sam 2) 6
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 464
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 1. týždeň II.
 • žalm: 1 Sam 2, verše: 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d, názov žalmu: Chválospev Anny, charakter žalmu: Roh = znak sily. Skala, pevnosť = časté meno Boha v Starom Zákone. Boh je pánom života a smrti. Prvých kráľov Izraela, Šaula a Dávida, pomazal za kráľov Annin syn Samuel.
 • ž.nápev.: Štefan Tuka: Adoramus Te 3/09 s.18, výrazový okruh: 1 Sam 2 Srdce mi plesá v mojom Bohu.
 • v roku 2009 spracoval Štefan Tuka 6
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2009, s.18

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: 1 Sam 2 | Štefan Tuka: Adoramus Te 3/09 s.18 | id: 1234


[pdf]

Streda, 1. týždeň II.
Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. (Ž 40) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 466
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 1. týždeň II.
 • žalm: Ž 40, verše: 2+5. 7-8a. 8b-9. 10, názov žalmu: Vzdávanie vďaky a prosba o pomoc, charakter žalmu: Najlepšou vďakou Bohu je poslušnosť a obeta ducha (tí, čo túžia po pomoci, nech zvelebujú Pána), a nie vonkajšie obety ("obety a dary si nepraješ"), ktoré nie sú ničím, ak sa nepodriadime Božej vôli.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.24), výrazový okruh: Ž 40 Hľa prichádzam, Pane...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2009, s.19

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 40 | Petr Eben (ž.n.24) | id: 368


[pdf]

Štvrtok, 1. týždeň II.
Vykúp nás, Pane, veď si milosrdný. (Ž 44) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 469
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 1. týždeň II.
 • žalm: Ž 44, verše: 10-11. 14-15. 24-25, názov žalmu: Pohromy národa, charakter žalmu: Opis národnej pohromy z čias kráľa Ezechiáša. Zasadila ju Asýria aj Filištínci. Jakub v žalme zastupuje celý Izrael, ktorý zakusuje posmech, je hodený do prachu, musí slúžiť iným. Najväčšie poníženie
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 3/09 s.20, výrazový okruh: Ž 44 Vykúp nás, Pane, veď si milosrdný.
 • v roku 2009 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 2/2009, s.20

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 44 | Rastislav Adamko: Ador.Te 3/09 s.20 | id: 1233


[pdf]

Vykúp nás, Pane, veď si milosrdný. (Ž 44) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 469
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 1. týždeň II.
 • žalm: Ž 44, verše: 10-11. 14-15. 24-25, názov žalmu: Pohromy národa, charakter žalmu: Opis národnej pohromy z čias kráľa Ezechiáša. Zasadila ju Asýria aj Filištínci. Jakub v žalme zastupuje celý Izrael, ktorý zakusuje posmech, je hodený do prachu, musí slúžiť iným. Najväčšie poníženie
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.11), výrazový okruh: Ž 51 Zmiluj sa, Pane...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 44 | Ladislav Tomaško (ž.n.11) | id: 370


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Piatok, 1. týždeň II.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 1. týždeň II.
 • žalm: Ž 89, verše: , názov žalmu: Božia milosť nad domom Dávida, charakter žalmu: Rozjímajúci, nábožensko-poučný žalm Etana Ezrahitu porovnáva Pánove prisľúbenia Dávidovi so smutným údelom Dávidovho kráľovského domu pred exilom.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.35), výrazový okruh: Ž 89 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 072, bez v.1-2

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 89 | Katarína vl. (ž.n.35) | id: 372


Sobota, 1. týždeň II.
Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje. (Ž 21) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 475
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 1. týždeň II.
 • žalm: Ž 21, verše: 2-3. 4-5. 6-7, názov žalmu: Poďakovanie za kráľovo víťazstvo, charakter žalmu: Ž 21 je modlitbou pred bojom, Ž 22 je poďakovaním po boji: Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje ...Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval,.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 3/09 s.21, výrazový okruh: Ž 21 Pane, z tvojej sily sa Kráľ raduje.
 • v roku 2009 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2009, s.21

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 21 | Rastislav Adamko: Ador.Te 3/09 s.21 | id: 1232


[pdf]

Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje. (Ž 21) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 475
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 1. týždeň II.
 • žalm: Ž 21, verše: 2-3. 4-5. 6-7, názov žalmu: Poďakovanie za kráľovo víťazstvo, charakter žalmu: Ž 21 je modlitbou pred bojom, Ž 22 je poďakovaním po boji: Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje ...Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval,.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43), výrazový okruh: Ž 16 Ty, Pane, si moje jediné dobro., Moje srdce sa raduje a plesá moja duša.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 21 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43) | id: 374


[pdf] [odt]

Pondelok, 2. týždeň II.
Ukáž nám, Pane, cestu spásy. (Ž 50) 2
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 2. týždeň II.
 • žalm: Ž 50, verše: , názov žalmu: Pravá úcta k Bohu, charakter žalmu: Hlavnou myšlienkou žalmu je zbytočnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený. Nie sú to obety chvály a srdca. Chýba v nich dobré vnútorné zmyšľanie.
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 037

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 50 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 379


Ukáž nám, Pane, cestu spásy. (Ž 50) 5
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 2. týždeň II.
 • žalm: Ž 50, verše: , názov žalmu: Pravá úcta k Bohu, charakter žalmu: Hlavnou myšlienkou žalmu je zbytočnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený. Nie sú to obety chvály a srdca. Chýba v nich dobré vnútorné zmyšľanie.
 • ž.nápev.: Stanislav Šurin: Ador.Te 1/11 s.15, výrazový okruh: Ž 50 Obetuj Bohu obetu chvály.
 • v roku 2009 spracoval Stanislav Šurin 5
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2009, s.22

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 50 | Stanislav Šurin: Ador.Te 1/11 s.15 | id: 1231


[pdf]

Utorok, 2. týždeň II.
Našiel si, Pane, svojho služobníka Dávida. (Ž 89) 5
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 486
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 2. týždeň II.
 • žalm: Ž 89, verše: 20. 21-22. 27-28, názov žalmu: Božia milosť nad domom Dávida, charakter žalmu: Rozjímajúci, nábožensko-poučný žalm Etana Ezrahitu porovnáva Pánove prisľúbenia Dávidovi so smutným údelom Dávidovho kráľovského domu pred exilom.
 • ž.nápev.: Stanislav Šurin: Ador.Te 4/09 s.23, výrazový okruh: Ž 89 Našiel si, Pane, svojho služobníka Dávida.
 • v roku 2009 spracoval Stanislav Šurin 5
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2009, s.23

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 89 | Stanislav Šurin: Ador.Te 4/09 s.23 | id: 1230


[pdf]

Našiel si, Pane, svojho služobníka Dávida. (Ž 89) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 486
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 2. týždeň II.
 • žalm: Ž 89, verše: 20. 21-22. 27-28, názov žalmu: Božia milosť nad domom Dávida, charakter žalmu: Rozjímajúci, nábožensko-poučný žalm Etana Ezrahitu porovnáva Pánove prisľúbenia Dávidovi so smutným údelom Dávidovho kráľovského domu pred exilom.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.35), výrazový okruh: Ž 89 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 89 | Katarína vl. (ž.n.35) | id: 382


[pdf] [odt]

Streda, 2. týždeň II.
Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. (Ž 144) 5
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 489
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 2. týždeň II.
 • žalm: Ž 144, verše: 1. 2. 9-10, názov žalmu: Za víťazstvo a za pokoj, charakter žalmu: Kajúcny žalm po Dávidovom hriechu cudzoložstva a vraždy. Vie, že v Božích očiach nie je nevinný a preto sa odvoláva skôr na milosrdenstvo Božie, než na spravodlivosť, kde by neobstál.
 • ž.nápev.: Stanislav Šurin: Ador.Te 4/09 s.24, výrazový okruh: Ž 144 Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.
 • v roku 2009 spracoval Stanislav Šurin 5
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2009, s.24

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 144 | Stanislav Šurin: Ador.Te 4/09 s.24 | id: 1229


[pdf]

Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. (Ž 144) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 489
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 2. týždeň II.
 • žalm: Ž 144, verše: 1. 2. 9-10, názov žalmu: Za víťazstvo a za pokoj, charakter žalmu: Kajúcny žalm po Dávidovom hriechu cudzoložstva a vraždy. Vie, že v Božích očiach nie je nevinný a preto sa odvoláva skôr na milosrdenstvo Božie, než na spravodlivosť, kde by neobstál.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 144 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 384


[pdf] [odt]

Štvrtok, 2. týždeň II.
Na Boha sa ja spolieham a nebojím sa. (Ž 56) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 492
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 2. týždeň II.
 • žalm: Ž 56, verše: 2-3. 9-10b. 10c-11. 12-13, názov žalmu: Dôvera v Božie slovo, charakter žalmu: Dávidov spev vo veľkej obave, že ho Filištínci zavraždia. Zachránil sa prestieraním šialenstva.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 56 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 386


[pdf] [odt]

Piatok, 2. týždeň II.
Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou. (Ž 57) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 495
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 2. týždeň II.
 • žalm: Ž 57, verše: 2. 3-4. 6+11, názov žalmu: Ranná modlitba v súžení, charakter žalmu: Dávid, utekajúc pred Šaulovým hnevom, prosí Pána o vyslobodenie z obkľúčenia. Veriac v Jeho pomoc, úprimne za ňu ďakuje.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.26), výrazový okruh: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 57 | Petr Eben (ž.n.26) | id: 388


[pdf] [odt]

Sobota, 2. týždeň II.
Rozjasni, Pane, svoju tvár a budeme spasení. (Ž 80) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 498
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 2. týždeň II.
 • žalm: Ž 80, verše: 2-3. 5-7, názov žalmu: Izrael, Božia vinica, charakter žalmu: Žalm Asafovho potomka z obdobia vpádu asýrskeho kráľa Salmanasara do kráľovstva Efraim, čo čakalo aj Júdsko.
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 80 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 391


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Pondelok, 3. týždeň II.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 3. týždeň II.
 • žalm: Ž 89, verše: , názov žalmu: Božia milosť nad domom Dávida, charakter žalmu: Rozjímajúci, nábožensko-poučný žalm Etana Ezrahitu porovnáva Pánove prisľúbenia Dávidovi so smutným údelom Dávidovho kráľovského domu pred exilom.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.35), výrazový okruh: Ž 89 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 014*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 89 | Katarína vl. (ž.n.35) | id: 396


Utorok, 3. týždeň II.
Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy. (Ž 24) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 3. týždeň II.
 • žalm: Ž 24, verše: , názov žalmu: Pán prichádza do chrámu, charakter žalmu: Žalm vznikol keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa ... Kto smie vystúpiť na vrch Pánov?
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40), výrazový okruh: Ž 24 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy., Blahoslavení čistého srdca...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 012

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 24 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40) | id: 398


Streda, 3. týždeň II.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 3. týždeň II.
 • žalm: Ž 89, verše: , názov žalmu: Božia milosť nad domom Dávida, charakter žalmu: Rozjímajúci, nábožensko-poučný žalm Etana Ezrahitu porovnáva Pánove prisľúbenia Dávidovi so smutným údelom Dávidovho kráľovského domu pred exilom.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.35), výrazový okruh: Ž 89 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 014*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 89 | Katarína vl. (ž.n.35) | id: 400


[pdf]

Štvrtok, 3. týždeň II.
Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. (Ž 132) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 515
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 3. týždeň II.
 • žalm: Ž 132, verše: 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14, názov žalmu: Božie prisľúbenie Dávidovmu domu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm, v ktorom sa rozlišuje osoba Dávidova a jeho potomka Mesiáša.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.16), výrazový okruh: Ž 98 Pred očami pohanov...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 132 | Katarína vl. (ž.n.16) | id: 402


[pdf] [odt]

Piatok, 3. týždeň II.
Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 51) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 3. týždeň II.
 • žalm: Ž 51, verše: , názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.11), výrazový okruh: Ž 51 Zmiluj sa, Pane...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 032 (spracoval: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 51 | Ladislav Tomaško (ž.n.11) | id: 404


[pdf]

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 51) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 3. týždeň II.
 • žalm: Ž 51, verše: , názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 031 (spracoval: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 51 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 405


[pdf]

Sobota, 3. týždeň II.
Bože, stvor vo mne srdce čisté. (Ž 51) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 3. týždeň II.
 • žalm: Ž 51, verše: , názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 103*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 51 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 407


Pondelok, 4. týždeň II.
Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. (Ž 3) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 531
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 4. týždeň II.
 • žalm: Ž 3, verše: 2-3. 4-5. 6-7, názov žalmu: Pán je môj ochranca, charakter žalmu: Verš 3,6 (...uložil som sa na odpočinok a usnul som, prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje) teológovia vzťahujú na smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
 • ž.nápev.: GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34), výrazový okruh: Ž 91 Pane, buď so mnou v mojich skúškach
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 3 | GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34) | id: 412


[pdf] [odt]

Utorok, 4. týždeň II.
Skloň sa ku mne, Pane, a vyslyš ma. (Ž 86) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 534
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 4. týždeň II.
 • žalm: Ž 86, verše: 1-2. 3-4. 5-6, názov žalmu: Modlitba chudobného v tiesni, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho spred r. 587 BC - prosba dobrého a láskavého Boha o pomoc a hymnus na všemohúcnosť Božiu.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 86 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 414


[pdf] [odt]

Streda, 4. týždeň II.
Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu. (Ž 32) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 4. týždeň II.
 • žalm: Ž 32, verše: , názov žalmu: Blažený, komu Pán odpustil neprávosť, charakter žalmu: Druhý kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Dávid je blažený po odpustení hriechu, lebo zakúsil výčitky, keď zamlčoval svoj hriech. "Ty si moje útočište ... zahrnieš ma radosťou zo spásy (v.7)".
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39), výrazový okruh: Ž 32 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu., Ž 32 Ty, Pane, si moje útočište...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 178*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 32 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39) | id: 416


Štvrtok, 4. týždeň II.
Pane, ty panuješ nad všetkými, v tvojej ruke je moc a sila. (1 Krn 29) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.: 66
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 4. týždeň II.
 • žalm: 1 Krn 29, verše: 10bc. 11. 12, názov žalmu: 1 Krn 28 =Posledné Dávidove ustanovenia, 1 Krn 29 nemá názov, charakter žalmu: Boh povedal Dávidovi: „Tvoj syn Šalamún postaví môj dom..." Dávid zozbieral hodnotné dary...: "Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva ...A môjmu synovi Šalamúnovi daj dokonalé srcde."
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: 1 Krn 29 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 304


[pdf] [odt]

Piatok, 4. týždeň II.
Velebím ťa, Bože, ty moja spása. (Ž 18) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 543
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 4. týždeň II.
 • žalm: Ž 18, verše: 31. 47+50. 51, názov žalmu: Poďakovanie za záchranu a víťazstvo, charakter žalmu: Dávid (žalmista) spätne opisuje vlastný život, Boh ho viedol osobitnou priazňou a ochranou: "Milujem ťa, Pane, moja sila...budem ťa velebiť, a ospevovať žalmami. Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.20), výrazový okruh: Ž 18 Milujem ťa, Pane, ty moja sila.
 • inšpirácia responza: 5
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 18 | Petr Eben (ž.n.20) | id: 419


[pdf] [odt]

Sobota, 4. týždeň II.
Nauč ma, Pane, svoje ustanovenia. (Ž 119) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 546
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 4. týždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: 9.10.11.12.13.14, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 421


[pdf] [odt]

Pondelok, 5. týždeň II.
Vstaň, Pane, zaujmi svoje miesto, ty a tvoja vznešená archa. (Ž 132) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 5. týždeň II.
 • žalm: Ž 132, verše: , názov žalmu: Božie prisľúbenie Dávidovmu domu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm, v ktorom sa rozlišuje osoba Dávidova a jeho potomka Mesiáša.
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 213*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 132 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 426Strana 1 z 9

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov