obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Nedele

Strana 4 z 7

5. nedeľa, rok A
Spravodlivým žiari svetlo v temnotách. (Ž 112) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 5. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 112, verše: , názov žalmu: Blaženosť spravodlivého človeka, charakter žalmu: Kto miluje Boha, miluje aj blížneho a láska k blížnemu býva odmenená požehnaniami. Boh takého človeka podporuje, chráni pred zlou povesťou, dáva mu nad nepriateľmi zvíťaziť a bohato ho odmeňuje.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 063 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 112 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 422


[+aleluja.pdf]

5. nedeľa, rok B
Chváľme Pána, on uzdravuje skľúčených srdcom. (Ž 147) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 5. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 147, verše: , názov žalmu: Pánova moc a dobrota, charakter žalmu: Je to zásluha Pánova, že priviedol deportovaných do vlasti, že chrám Pánov už opäť stojí a zničené mesto sa obnovuje ako záruka lepších budúcich časov.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 118 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 147 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 423


[+aleluja.pdf]

5. nedeľa, rok C
Budem ti hrať pred tvárou anjelov. (Ž 138) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 5. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 138, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Žalm vznikol po tom, ako Dávid dostal skrze proroka Nátana slávnostný prísľub o zachovaní svojho kráľovského trónu na večné časy.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.31), výrazový okruh: Ž 71 Moje ústa, Pane, budú hlásať..., Ž 138 Pred tvárou anjelov budem hrať...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 172 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 138 | Bohuslav Korejs (ž.n.31) | id: 424


[+aleluja.pdf]

6. nedeľa, rok A
Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. (Ž 119) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 6. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 119, verše: , názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 064 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 437


[+aleluja_xii.pdf] [+aleluja_vii.pdf]

6. nedeľa, rok B
Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy. (Ž 32) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 6. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 32, verše: , názov žalmu: Blažený, komu Pán odpustil neprávosť, charakter žalmu: Druhý kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Dávid je blažený po odpustení hriechu, lebo zakúsil výčitky, keď zamlčoval svoj hriech. "Ty si moje útočište ... zahrnieš ma radosťou zo spásy (v.7)".
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39), výrazový okruh: Ž 32 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu., Ž 32 Ty, Pane, si moje útočište...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 119 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 32 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39) | id: 438


[+aleluja.pdf]

Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy. (Ž 32) 12
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 6. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 32, verše: , názov žalmu: Blažený, komu Pán odpustil neprávosť, charakter žalmu: Druhý kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Dávid je blažený po odpustení hriechu, lebo zakúsil výčitky, keď zamlčoval svoj hriech. "Ty si moje útočište ... zahrnieš ma radosťou zo spásy (v.7)".
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39), výrazový okruh: Ž 32 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu., Ž 32 Ty, Pane, si moje útočište...
 • v roku 2018 spracoval Branislav Stríbrnský 12
 • nápev bol vydaný v: prepis: Branislav Stríbrnský

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 32 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39) | id: 1262


[+aleluja.pdf]

6. nedeľa, rok C
Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. (Ž 1) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 6. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 1, verše: , názov žalmu: Dve cesty, charakter žalmu: Cesta spravodlivého a bezbožného. Opis čŕt blaženého človeka. Láska k zákonu.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 173 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 1 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 439


[+aleluja.pdf]

7. nedeľa, rok A
Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 7. nedeľa, rok A
 • spoločný v období: 5
 • žalm: Ž 103, verše: , názov žalmu: Chvála Božieho milosrdenstva, charakter žalmu: Dávidov žalm z obdobia zvestovania odpustenia viny prorokom Nátanom. Povzbudenie k vzdávaniu chvály a vďaky Bohu za veľké milosrdenstvo a lásku v porovnaní s malosťou a slabosťou človeka.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 065 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 103 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 453


[+aleluja.pdf]

Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 7. nedeľa, rok A
 • spoločný v období: 5
 • žalm: Ž 103, verše: , názov žalmu: Chvála Božieho milosrdenstva, charakter žalmu: Dávidov žalm z obdobia zvestovania odpustenia viny prorokom Nátanom. Povzbudenie k vzdávaniu chvály a vďaky Bohu za veľké milosrdenstvo a lásku v porovnaní s malosťou a slabosťou človeka.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.37), výrazový okruh: Ž 103 Milostivý a milosrdný je Pán
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 066 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 103 | Katarína vl. (ž.n.37) | id: 454


[+aleluja.pdf]

7. nedeľa, rok B
Uzdrav ma, Pane, zhrešil som proti tebe. (Ž 41) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 7. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 41, verše: , názov žalmu: Modlitba chorého, charakter žalmu: Dávidov radca sa postasvil na stranu vzbúrencov. Dávid bol práve chorý. Ak človeku v nešťastí pomôžeme, Pán sa nám odplatí rovnako. Žalm je prorocký a nepriamo mesiášsky. Zradca je predobrazom Judáša.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 120 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 41 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 455


[+aleluja.pdf]

7. nedeľa, rok C
Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 7. nedeľa, rok C
 • spoločný v období: 5
 • žalm: Ž 103, verše: , názov žalmu: Chvála Božieho milosrdenstva, charakter žalmu: Dávidov žalm z obdobia zvestovania odpustenia viny prorokom Nátanom. Povzbudenie k vzdávaniu chvály a vďaky Bohu za veľké milosrdenstvo a lásku v porovnaní s malosťou a slabosťou človeka.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.37), výrazový okruh: Ž 103 Milostivý a milosrdný je Pán
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 174 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 103 | Katarína vl. (ž.n.37) | id: 456


[+aleluja.pdf]

8. nedeľa, rok A
Iba v Bohu spočiň, duša moja. (Ž 62) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 8. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 62, verše: , názov žalmu: Pokoj v Bohu, charakter žalmu: Dávid v tomto žalme prezrádza zdroj svojej sily v ťažkých časoch Absolónovho prenasledovania.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 067 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 62 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 469


[+aleluja.pdf]

8. nedeľa, rok B
Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 8. nedeľa, rok B
 • spoločný v období: 5
 • žalm: Ž 103, verše: , názov žalmu: Chvála Božieho milosrdenstva, charakter žalmu: Dávidov žalm z obdobia zvestovania odpustenia viny prorokom Nátanom. Povzbudenie k vzdávaniu chvály a vďaky Bohu za veľké milosrdenstvo a lásku v porovnaní s malosťou a slabosťou človeka.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.37), výrazový okruh: Ž 103 Milostivý a milosrdný je Pán
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 121 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 103 | Katarína vl. (ž.n.37) | id: 470


[+aleluja.pdf]

8. nedeľa, rok C
Ako je dobre oslavovať teba, Pane! (Ž 92) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 8. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 92, verše: , názov žalmu: Oslava Boha, Stvoriteľa, charakter žalmu: Tí, čo sú blízko Boha, čo zachovávajú príkazy Božie, budú pod stálou opaterou a láskavosťou Božou.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 175 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 92 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 471


[+aleluja.pdf]

9. nedeľa, rok A
Ty, Pane, buď mojím útočišťom. (Ž 31) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 9. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 31, verše: , názov žalmu: Dôverná modlitba v súžení, charakter žalmu: Dávid nesie utrpenie prenasledovania. Útočisko našiel v Nobe (Archa) a v Júdskych jaskyniach. Jeho vďaka je Bohu milšia než výkrik o pomoc. Ježiš (aj sv. Štefan) vravia "Do tvojich rúk porúčam...6.v."
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 068 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 31 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 486


[+aleluja.pdf]

9. nedeľa, rok B
Plesajme Bohu, nášmu pomocníkovi. (Ž 81) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 9. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 81, verše: , názov žalmu: Slávnostné obnovenie zmluvy, charakter žalmu: Výzva Asafovho potomka k náležitej oslave sviatku Veľkej noc.i
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 122 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 81 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 487


[+aleluja.pdf]

9. nedeľa, rok C
Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy zeme. (Ž 117) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 9. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 117, verše: , názov žalmu: Oslava milosrdného Pána, charakter žalmu: Mesiášsky žalm, najkratší z celého žaltára. Predpovedá obrátenie všetkých pohanov na pravú vieru.
 • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 176 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 117 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 488


[+aleluja-XIV.pdf] [+aleluja-XII.pdf]

10. nedeľa, rok A
Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. (Ž 50) 9
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 661
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 10. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 50, verše: 1+8. 12-13. 14-15, názov žalmu: Pravá úcta k Bohu, charakter žalmu: Hlavnou myšlienkou žalmu je zbytočnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený. Nie sú to obety chvály a srdca. Chýba v nich dobré vnútorné zmyšľanie.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 2013 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 50 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 1242


[pdf]

Prijmi od nás, Pane, obetu chvály. (Ž 50) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 10. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 50, verše: , názov žalmu: Pravá úcta k Bohu, charakter žalmu: Hlavnou myšlienkou žalmu je zbytočnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený. Nie sú to obety chvály a srdca. Chýba v nich dobré vnútorné zmyšľanie.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 069 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 50 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 503


[+aleluja.pdf]

Prijmi od nás, Pane, obetu chvály. (Ž 50) 9
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 661
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 10. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 50, verše: 1+8. 12-13. 14-15, názov žalmu: Pravá úcta k Bohu, charakter žalmu: Hlavnou myšlienkou žalmu je zbytočnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený. Nie sú to obety chvály a srdca. Chýba v nich dobré vnútorné zmyšľanie.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 2013 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 50 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 1241


[pdf] [odt] [len-ref.sib]

10. nedeľa, rok B
U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 10. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 130, verše: , názov žalmu: Volanie z hlbín, charakter žalmu: Šiesty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) za mŕtvych a za duše v očistci, ktorí trpia za svoje previnenia a radi by sa z múk vyslobodili.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 123 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 130 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 504


[+aleluja.pdf]

10. nedeľa, rok C
Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. (Ž 30) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 10. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 30, verše: , názov žalmu: Poďakovanie za vyslobodenie z nebezpečenstva smrti, charakter žalmu: "Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil", "Na harfe hrajte Pánovi", "Lebo len chvíľku trvá jeho hnev", "Môj nárek si obrátil na tanec"
 • ž.nápev.: gregor. 6. tónus (ž.n.6), výrazový okruh: slávnostnosť, Veľká noc
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 177 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 30 | gregor. 6. tónus (ž.n.6) | id: 505


[+aleluja-XI.pdf] [+aleluja-IX.pdf]

11. nedeľa, rok A
Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. (Ž 100) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 11. nedeľa, rok A
 • spoločný v období: 5
 • žalm: Ž 100, verše: , názov žalmu: Radosť návštevníka chrámu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm, povolávajúci všetkých ľudí oslavovať Pána. Je výzvou človečenstva k jedinému spoločenstvu s Bohom.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 070 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 100 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 519


[+aleluja.pdf]

11. nedeľa, rok B
Ako je dobre oslavovať teba, Pane! (Ž 92) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 11. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 92, verše: , názov žalmu: Oslava Boha, Stvoriteľa, charakter žalmu: Tí, čo sú blízko Boha, čo zachovávajú príkazy Božie, budú pod stálou opaterou a láskavosťou Božou.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 124 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 92 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 520


[+aleluja.pdf]

11. nedeľa, rok C
Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu. (Ž 32) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 11. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 32, verše: , názov žalmu: Blažený, komu Pán odpustil neprávosť, charakter žalmu: Druhý kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Dávid je blažený po odpustení hriechu, lebo zakúsil výčitky, keď zamlčoval svoj hriech. "Ty si moje útočište ... zahrnieš ma radosťou zo spásy (v.7)".
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39), výrazový okruh: Ž 32 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu., Ž 32 Ty, Pane, si moje útočište...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 178 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 32 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39) | id: 521


[+aleluja.pdf]

12. nedeľa, rok A
Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. (Ž 69) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 12. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 69, verše: , názov žalmu: Nadšenie pre Boží dom, charakter žalmu: Dávidov mesiášsky žalm. Je proroctvom o zle a nešťastí, ktoré zastihne bohovražedný národ.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 071 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 69 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 537


[+aleluja.pdf]

12. nedeľa, rok B
Oslavujme Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. (Ž 107) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 12. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 107, verše: , názov žalmu: Vďaka za oslobodenie, charakter žalmu: Žalm z časov návratu z babylonského zajatia. Podobnosť blúdenia po púšti, strádania a hladovania ako za Mojžišových časov.
 • ž.nápev.: gregor. 6. tónus (ž.n.6), výrazový okruh: slávnostnosť, Veľká noc
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 125 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 107 | gregor. 6. tónus (ž.n.6) | id: 538


[+aleluja-xi.pdf] [+aleluja-ix.pdf]

12. nedeľa, rok C
Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj. (Ž 63) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 12. nedeľa, rok C
 • spoločný v období: 5
 • žalm: Ž 63, verše: , názov žalmu: Túžba duše za Bohom, charakter žalmu: Opis Dávidovho položenia na úteku pre vlastným nevďačným synom Absolónom Júdskou púšťou k Jordánu, kdel už raz našiel záchranu pred Šaulom.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.27), výrazový okruh: Ž 63 Duša mi žízni po tebe..., (Za tebou prahne... / Ladislav Tomaško)
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 179 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 63 | Jozef Olejník (ž.n.27) | id: 539


[+aleluja.pdf]

13. nedeľa, rok A
Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 13. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 89, verše: , názov žalmu: Božia milosť nad domom Dávida, charakter žalmu: Rozjímajúci, nábožensko-poučný žalm Etana Ezrahitu porovnáva Pánove prisľúbenia Dávidovi so smutným údelom Dávidovho kráľovského domu pred exilom.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.35), výrazový okruh: Ž 89 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 072 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 89 | Katarína vl. (ž.n.35) | id: 553


[+aleluja.pdf]


Strana 4 z 7

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov