obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Férie cez rok, cykl. I.

Strana 1 z 9

Pondelok, 1. týždeň I.
Klaňajme sa Bohu spolu s jeho anjelmi. (Ž 97) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 1. týždeň I.
 • žalm: Ž 97, verše: , názov žalmu: Pán je slávny sudca, charakter žalmu: Prorocký žalm, opisujúcí príchod Božieho Kráľovstva - Boh sa zjavuje a ide súdiť zem a zahanbuje modlárov. Spravodlivých a verných odmeňuje slobodou, slávou a radosťou.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 2010 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2010, s.17

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 97 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 1167


[pdf]

Klaňajme sa Bohu spolu s jeho anjelmi. (Ž 97) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 1. týždeň I.
 • žalm: Ž 97, verše: , názov žalmu: Pán je slávny sudca, charakter žalmu: Prorocký žalm, opisujúcí príchod Božieho Kráľovstva - Boh sa zjavuje a ide súdiť zem a zahanbuje modlárov. Spravodlivých a verných odmeňuje slobodou, slávou a radosťou.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 97 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 361


[ver.2010.pdf] [ver.2010.odt] [pdf] [jpg]

Utorok, 1. týždeň I.
Svojho Syna si ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk (Ž 8) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 1. týždeň I.
 • žalm: Ž 8, verše: , názov žalmu: Velebnosť Boha a dôstojnosť človeka, charakter žalmu: Pane, náš vládca, aké vznešené je tvoje meno ... hľadím na dielo tvojich rúk (nebesia, hviezdy), človek, len o niečo menší od anjelov, vládne nad dielami tvojich rúk, všetko si mu položil pod nohy.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.12), výrazový okruh: Ž 8 Pane, náš vládca...
 • v roku 2010 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2010, s.18

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 8 | Ladislav Tomaško (ž.n.12) | id: 1168


[pdf]

Svojho Syna si ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk (Ž 8) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 1. týždeň I.
 • žalm: Ž 8, verše: , názov žalmu: Velebnosť Boha a dôstojnosť človeka, charakter žalmu: Pane, náš vládca, aké vznešené je tvoje meno ... hľadím na dielo tvojich rúk (nebesia, hviezdy), človek, len o niečo menší od anjelov, vládne nad dielami tvojich rúk, všetko si mu položil pod nohy.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.12), výrazový okruh: Ž 8 Pane, náš vládca...
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 8 | Ladislav Tomaško (ž.n.12) | id: 364


[ver.2010.pdf] [ver.2010.odt] [pdf] [jpg]

Streda, 1. týždeň I.
Aleluja. (Ž 105) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 1. týždeň I.
 • žalm: Ž 105, verše: , názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 367


Pán večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) 2
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 1. týždeň I.
 • žalm: Ž 105, verše: , názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.10), výrazový okruh: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
 • v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 027*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Ladislav Tomaško (ž.n.10) | id: 366


[upravit_text.pdf] [upravit_text.jpg]

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 465
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 1. týždeň I.
 • žalm: Ž 105, verše: 1-2. 3-4. 6-7. 8-9, názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9
 • nápev bol vydaný v: prepis 2011

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 933


[pdf] [odt]

Štvrtok, 1. týždeň I.
Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. (Ž 95) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 1. týždeň I.
 • žalm: Ž 95, verše: , názov žalmu: Pozvanie na oslavu Boha, charakter žalmu: Výzva ľudu k oslave Boha, lebo on je Kráľom celej zeme, ktorú stvoril a pastierom národa izraelského, ktorého všetci majú uznať a poslúchať, ak nechcú byť postrestaní a odvrhnutí.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 034*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 95 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 369


Piatok, 1. týždeň I.
Nezabúdajme na Božie diela. (Ž 78) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 471
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 1. týždeň I.
 • žalm: Ž 78, verše: 3+4bc. 6c-7. 8, názov žalmu: Božia dobrota a nevera ľudu v dejinách spásy, charakter žalmu: Asafov žalm, prvý zo série historických (78, 105, 106) - história vyvoleného národa od odchodu do Egypta po koniec kráľovstva Dávidovho.
 • ž.nápev.: Miloš Bartoš: Adoramus Te 3/10 s.19, výrazový okruh: Ž 78 Nezabúdajme na Božie diela.
 • v roku 2010 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2010, s.19

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 78 | Miloš Bartoš: Adoramus Te 3/10 s.19 | id: 1171


[pdf]

Nezabúdajme na Božie diela. (Ž 78) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 471
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 1. týždeň I.
 • žalm: Ž 78, verše: 3+4bc. 6c-7. 8, názov žalmu: Božia dobrota a nevera ľudu v dejinách spásy, charakter žalmu: Asafov žalm, prvý zo série historických (78, 105, 106) - história vyvoleného národa od odchodu do Egypta po koniec kráľovstva Dávidovho.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 78 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 371


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 1. týždeň I.
Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. (Ž 19) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 1. týždeň I.
 • žalm: Ž 19, verše: , názov žalmu: Oslava Boha Stvoriteľa , charakter žalmu: Božia sláva sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení: Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 170

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 19 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 373


Pondelok, 2. týždeň I.
Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. (Ž 110) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 2. týždeň I.
 • žalm: Ž 110, verše: , názov žalmu: Mesiáš, kráľ a kňaz, charakter žalmu: Dávidov mesiášsky žalm. Ježiš Kristus v ňom sám dokazuje pred farizejmi svoje božstvo a háji svoje právo a svoju hodnosť sedieť po pravici Božej.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 166

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 110 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 378


Utorok, 2. týždeň I.
Aleluja. (Ž 111) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 2. týždeň I.
 • žalm: Ž 111, verše: , názov žalmu: Veľké sú diela Pánove, charakter žalmu: Božie konanie je sláva a veleba. Vôľa Božia ospravedlniť a spasiť ľudstvo je trvalá, nikdy nepominie.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 111 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 381


Pán má svoju zmluvu stále na mysli. (Ž 111) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 2. týždeň I.
 • žalm: Ž 111, verše: , názov žalmu: Veľké sú diela Pánove, charakter žalmu: Božie konanie je sláva a veleba. Vôľa Božia ospravedlniť a spasiť ľudstvo je trvalá, nikdy nepominie.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 3/10 s.20, výrazový okruh: Ž 111 Pán má svoju zmluvu stále na mysli.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2010, s.20

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 111 | Rastislav Adamko: Ador.Te 3/10 s.20 | id: 1172


[pdf]

Pán má svoju zmluvu stále na mysli. (Ž 111) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 485
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 2. týždeň I.
 • žalm: Ž 111, verše: 1-2. 4-5. 9+10c, názov žalmu: Veľké sú diela Pánove, charakter žalmu: Božie konanie je sláva a veleba. Vôľa Božia ospravedlniť a spasiť ľudstvo je trvalá, nikdy nepominie.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.18), výrazový okruh: Iz 12 Čerpajme vodu s radosťou...
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9
 • nápev bol vydaný v: prepis 2012

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 111 | Katarína vl. (ž.n.18) | id: 380


[pdf] [odt]

Streda, 2. týždeň I.
Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. (Ž 110) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 2. týždeň I.
 • žalm: Ž 110, verše: , názov žalmu: Mesiáš, kráľ a kňaz, charakter žalmu: Dávidov mesiášsky žalm. Ježiš Kristus v ňom sám dokazuje pred farizejmi svoje božstvo a háji svoje právo a svoju hodnosť sedieť po pravici Božej.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 166

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 110 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 383


Štvrtok, 2. týždeň I.
Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. (Ž 40) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 2. týždeň I.
 • žalm: Ž 40, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky a prosba o pomoc, charakter žalmu: Najlepšou vďakou Bohu je poslušnosť a obeta ducha (tí, čo túžia po pomoci, nech zvelebujú Pána), a nie vonkajšie obety ("obety a dary si nepraješ"), ktoré nie sú ničím, ak sa nepodriadime Božej vôli.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.24), výrazový okruh: Ž 40 Hľa prichádzam, Pane...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 060*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 40 | Petr Eben (ž.n.24) | id: 385


[dat_resp_z_LS-II.pdf] [dat_resp_z_LS-II.jpg]

Piatok, 2. týždeň I.
Milosrdenstvo a vernosť stretli sa navzájom. (Ž 85) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 2. týždeň I.
 • žalm: Ž 85, verše: , názov žalmu: Blízko je naša spása, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho o palestínskych navrátilcoch, odvlečených z vlasti v r. 587 BC, ďakujúcich za obdržané dobrodenia a očakávajúcich zdar a šťastie vo svojich podujatiach.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • v roku 2010 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2010, s.21

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 85 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 1169


[pdf]

Milosrdenstvo a vernosť stretli sa navzájom. (Ž 85) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 2. týždeň I.
 • žalm: Ž 85, verše: , názov žalmu: Blízko je naša spása, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho o palestínskych navrátilcoch, odvlečených z vlasti v r. 587 BC, ďakujúcich za obdržané dobrodenia a očakávajúcich zdar a šťastie vo svojich podujatiach.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 85 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 387


[pdf] [jpg]

Sobota, 2. týždeň I.
Aleluja. (Ž 47) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 2. týždeň I.
 • žalm: Ž 47, verše: , názov žalmu: Pán - kráľ všetkých národov, charakter žalmu: Oslava Pána ako víťaza a kráľa, ktorý sa vracia v slávnom sprievode na Sion. "Tlieskajte rukami všetky národy." "Za jasotu ystupuje Boh, Pán yvystupuje za hlaholu poľnice." "Boh kraľuje nad národmi"
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 47 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 390


Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. (Ž 47) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 2. týždeň I.
 • žalm: Ž 47, verše: , názov žalmu: Pán - kráľ všetkých národov, charakter žalmu: Oslava Pána ako víťaza a kráľa, ktorý sa vracia v slávnom sprievode na Sion. "Tlieskajte rukami všetky národy." "Za jasotu ystupuje Boh, Pán yvystupuje za hlaholu poľnice." "Boh kraľuje nad národmi"
 • ž.nápev.: GOTTESLOB, Wilh. Verheggen (ž.n.33), výrazový okruh: Ž 47 Pán vystupuje do neba...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 044

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 47 | GOTTESLOB, Wilh. Verheggen (ž.n.33) | id: 389


Pondelok, 3. týždeň I.
Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. (Ž 98) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 3. týždeň I.
 • žalm: Ž 98, verše: , názov žalmu: Boh víťazí na súde, charakter žalmu: Povzbudenie všetkých národov k radosti a oslave, a výzva celému stvorenstvu, aby sa pripojilo k tejto radosti a k oslave príchodu Sudcu.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.16), výrazový okruh: Ž 98 Pred očami pohanov...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 226

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 98 | Katarína vl. (ž.n.16) | id: 395


Utorok, 3. týždeň I.
Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. (Ž 40) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 3. týždeň I.
 • žalm: Ž 40, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky a prosba o pomoc, charakter žalmu: Najlepšou vďakou Bohu je poslušnosť a obeta ducha (tí, čo túžia po pomoci, nech zvelebujú Pána), a nie vonkajšie obety ("obety a dary si nepraješ"), ktoré nie sú ničím, ak sa nepodriadime Božej vôli.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.24), výrazový okruh: Ž 40 Hľa prichádzam, Pane...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 060*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 40 | Petr Eben (ž.n.24) | id: 397


Streda, 3. týždeň I.
Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. (Ž 110) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 3. týždeň I.
 • žalm: Ž 110, verše: , názov žalmu: Mesiáš, kráľ a kňaz, charakter žalmu: Dávidov mesiášsky žalm. Ježiš Kristus v ňom sám dokazuje pred farizejmi svoje božstvo a háji svoje právo a svoju hodnosť sedieť po pravici Božej.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 166

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 110 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 399


Štvrtok, 3. týždeň I.
S úprimným srdcom hľadáme tvoju tvár, Pane. (Ž 24) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 3. týždeň I.
 • žalm: Ž 24, verše: , názov žalmu: Pán prichádza do chrámu, charakter žalmu: Žalm vznikol keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa ... Kto smie vystúpiť na vrch Pánov?
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40), výrazový okruh: Ž 24 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy., Blahoslavení čistého srdca...
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2010, s.22

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 24 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40) | id: 1170


[pdf]

S úprimným srdcom hľadáme tvoju tvár, Pane. (Ž 24) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 514
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 3. týždeň I.
 • žalm: Ž 24, verše: 1-2. 3-4b. 5-6, názov žalmu: Pán prichádza do chrámu, charakter žalmu: Žalm vznikol keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa ... Kto smie vystúpiť na vrch Pánov?
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40), výrazový okruh: Ž 24 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy., Blahoslavení čistého srdca...
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9
 • nápev bol vydaný v: prepis 2011

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 24 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40) | id: 401


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Piatok, 3. týždeň I.
Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia. (Ž 37) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.: 51
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 3. týždeň I.
 • žalm: Ž 37, verše: 3-4. 5-6. 23-24. 39-40, názov žalmu: Údel zlých a údel spravodlivých, charakter žalmu: Dávid žalm napísal v starobe ("teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený"). Žalm je poučný, bohatý na myšlienky, možno ho prirovnať k Prísloviam.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.10), výrazový okruh: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 37 | Ladislav Tomaško (ž.n.10) | id: 403


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Spása spravodlivých prichádza od Pána. (Ž 37) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 3. týždeň I.
 • žalm: Ž 37, verše: , názov žalmu: Údel zlých a údel spravodlivých, charakter žalmu: Dávid žalm napísal v starobe ("teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený"). Žalm je poučný, bohatý na myšlienky, možno ho prirovnať k Prísloviam.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 3/10 s.23, výrazový okruh: Ž 37 Spása spravodlivých prichádza od Pána.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2010, s.23

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 37 | Rastislav Adamko: Ador.Te 3/10 s.23 | id: 1173


[pdf]

Sobota, 3. týždeň I.
Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud. (Lk 1) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 3. týždeň I.
 • žalm: Lk 1, verše: , názov žalmu: Magnifikat (Chválospev Panny Márie: "Velebí moja duša Pána"), charakter žalmu: Hovorí ho Mária pri navševe príbuznej Alžbety, matky Jána Krstiteľa, po tom, čo anjel zvestoval Márii, že počne a porodí syna a zároveň sa dozvedela, že Alžbeta v svojej starobe čaká svoje prvé dieťa.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 3/10 s.24, výrazový okruh: Lk 1 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2010, s.24

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Lk 1 | Rastislav Adamko: Ador.Te 3/10 s.24 | id: 1174


[pdf]

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud. (Lk 1) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 520
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 3. týždeň I.
 • žalm: Lk 1, verše: 69-70. 71-72. 73-75, názov žalmu: Magnifikat (Chválospev Panny Márie: "Velebí moja duša Pána"), charakter žalmu: Hovorí ho Mária pri navševe príbuznej Alžbety, matky Jána Krstiteľa, po tom, čo anjel zvestoval Márii, že počne a porodí syna a zároveň sa dozvedela, že Alžbeta v svojej starobe čaká svoje prvé dieťa.
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Lk 1 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 406


[pdf] [odt] [len_ref2.sib] [len_ref1.sib]

Pondelok, 4. týždeň I.
Majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. (Ž 31) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 4. týždeň I.
 • žalm: Ž 31, verše: , názov žalmu: Dôverná modlitba v súžení, charakter žalmu: Dávid nesie utrpenie prenasledovania. Útočisko našiel v Nobe (Archa) a v Júdskych jaskyniach. Jeho vďaka je Bohu milšia než výkrik o pomoc. Ježiš (aj sv. Štefan) vravia "Do tvojich rúk porúčam...6.v."
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 31 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 411


[pdf] [jpg]

Utorok, 4. týždeň I.
Chváliť ťa budú všetci, čo ťa hľadajú, Pane. (Ž 22) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 533
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 4. týždeň I.
 • žalm: Ž 22, verše: 26b-27. 28+30ab. 30c-32, názov žalmu: Utrpenie a nádej spravodlivého, charakter žalmu: Vízia Veľkého piatku (10 stor.pr.Kr.): opustenie, výsmech, delenie šiat, prebodnutie rúk a nôh. Žalm končí: k Pánovi sa obrátia budúce pokolenia a jeho spravodlivosť sa bude ohlasovať.
 • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.13), výrazový okruh: Ž 72 Budú sa ti klaňať, Pane...
 • v roku 2010 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2010, s.26

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 22 | Bohuslav Mošať (ž.n.13) | id: 1185


[pdf]

Chváliť ťa budú všetci, čo ťa hľadajú, Pane. (Ž 22) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 4. týždeň I.
 • žalm: Ž 22, verše: , názov žalmu: Utrpenie a nádej spravodlivého, charakter žalmu: Vízia Veľkého piatku (10 stor.pr.Kr.): opustenie, výsmech, delenie šiat, prebodnutie rúk a nôh. Žalm končí: k Pánovi sa obrátia budúce pokolenia a jeho spravodlivosť sa bude ohlasovať.
 • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.13), výrazový okruh: Ž 72 Budú sa ti klaňať, Pane...
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9
 • nápev bol vydaný v: (prepis 2010)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 22 | Bohuslav Mošať (ž.n.13) | id: 413


[pdf] [odt] [Resp.sib]

Streda, 4. týždeň I.
Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja. (Ž 103) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 4. týždeň I.
 • žalm: Ž 103, verše: , názov žalmu: Chvála Božieho milosrdenstva, charakter žalmu: Dávidov žalm z obdobia zvestovania odpustenia viny prorokom Nátanom. Povzbudenie k vzdávaniu chvály a vďaky Bohu za veľké milosrdenstvo a lásku v porovnaní s malosťou a slabosťou človeka.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 058*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 103 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 415


[pdf]

Štvrtok, 4. týždeň I.
Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu. (Ž 48) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 539
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 4. týždeň I.
 • žalm: Ž 48, verše: 2-3a. 3b-4. 9. 10-11, názov žalmu: Vďaka za záchranu národa, charakter žalmu: Chvála mesta Jeruzalam a chvála Boha, ktorému patrí chvála za zázračné oslobodenie Jeruzalema.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.27, výrazový okruh: Ž 48 Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2010, s.27

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 48 | Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.27 | id: 1186


[pdf]

Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu. (Ž 48) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 4. týždeň I.
 • žalm: Ž 48, verše: , názov žalmu: Vďaka za záchranu národa, charakter žalmu: Chvála mesta Jeruzalam a chvála Boha, ktorému patrí chvála za zázračné oslobodenie Jeruzalema.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.29), výrazový okruh: Ex 15 Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9
 • nápev bol vydaný v: prepis JK 2011

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 48 | Jozef Olejník (ž.n.29) | id: 417


[len_ref.sib] [pdf] [odt]

Piatok, 4. týždeň I.
Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 27) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 542
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 4. týždeň I.
 • žalm: Ž 27, verše: 1. 3. 5. 8b-9c, názov žalmu: Dôvera v nebezpečenstve, charakter žalmu: "Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?", Hľadať Pánovu tvár = hľadať jeho priazeň a lásku. Krajina žijúcich = tento svet, krajina mŕtvych = život po smrti. Záver vraví : "...drž sa Pána."
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42), výrazový okruh: Ž 27 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove..., Pán je moje svetlo a moja spása.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 061* (al. 154* ž.n.4)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 27 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42) | id: 418


[pdf] [odt]

Sobota, 4. týždeň I.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Ž 23) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 4. týždeň I.
 • žalm: Ž 23, verše: , názov žalmu: Dobrý pastier, charakter žalmu: "Pán je môj pastier..." V Novom zákone: prestretý stôl = Eucharistia, olej (naliaty na hlavu) = obraz siedmych darov Ducha Svätého. "Dobrota a milosť budú ma sprevádzať... budem bývať v dome Pánovom"
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.15), výrazový okruh: Ž 23 Pán je môj pastier..., Ž 68 Spievajme nášmu Pánovi...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 035

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 23 | Katarína vl. (ž.n.15) | id: 420


Pondelok, 5. týždeň I.
Zo svojich diel nech sa teší Pán. (Ž 104) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 554
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 5. týždeň I.
 • žalm: Ž 104, verše: 1-2a. 5-6. 10+12. 24+35c, názov žalmu: Chvála Boha, stvoriteľa, charakter žalmu: Chválospev na Boha, stvoriteľa vesmíru, ako ozvena Mojžišovej rozpravy o stvorení sveta.
 • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
 • v roku 2010 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2010, s.28

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 104 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 1187


[pdf]

Zo svojich diel nech sa teší Pán. (Ž 104) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 554
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 5. týždeň I.
 • žalm: Ž 104, verše: 1-2a. 5-6. 10+12. 24+35c, názov žalmu: Chvála Boha, stvoriteľa, charakter žalmu: Chválospev na Boha, stvoriteľa vesmíru, ako ozvena Mojžišovej rozpravy o stvorení sveta.
 • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 104 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 425


[pdf] [odt] [len_ref.sib]


Strana 1 z 9

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov