obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 99

Jozef Varga (Liturg.Spevník-II/b)

Výrazové okruhy:
Ž 33 Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň.
- - Súbory pre spracovanie žalmu na tento nápev...

Všetky...

[z.n.47.png]
.

... z toho obrázkové (jpg, jpeg, gif, png)

Pozn.: Responzá sú zoradené najskôr podľa č. žalmu, až v ňom podľa abecedy.


 • Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. (Ž 33) 4
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 588
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Piatok, 6. týždeň I.
  • žalm: Ž 33, verše: 10-11. 12-13. 14-15, názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
  • ž.nápev.: Jozef Varga (Liturg.Spevník-II/b), výrazový okruh: Ž 33 Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň.
  • v roku 2010 spracoval Matej Bartoš 4
  • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2010, s.31

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 33 | Jozef Varga (Liturg.Spevník-II/b) | id: 1190


  [pdf]

 • Pánovým slovom povstali nebesia. (Ž 33) 4
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 629
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Štvrtok, 8. týždeň I.
  • žalm: Ž 33, verše: 2-3. 4-5. 6-7. 8-9, názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
  • ž.nápev.: Jozef Varga (Liturg.Spevník-II/b), výrazový okruh: Ž 33 Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň.
  • v roku 2011 spracoval Matej Bartoš 4
  • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2011, s.17

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 33 | Jozef Varga (Liturg.Spevník-II/b) | id: 1196


  [pdf]

 • Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň. (Ž 33) 2
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Advent
  • kedy: Adventné férie, 21.dec.
  • žalm: Ž 33, verše: , názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
  • ž.nápev.: Jozef Varga (Liturg.Spevník-II/b), výrazový okruh: Ž 33 Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň.
  • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
  • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 014

  Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 33 | Jozef Varga (Liturg.Spevník-II/b) | id: 62


  [pdf] [jpg]

 • S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Pán, náš Boh. (Ž 46) 2
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Pôst
  • kedy: utorok, 4. pôst. týždeň
  • žalm: Ž 46, verše: , názov žalmu: Boh - útočište a sila, charakter žalmu: Dvôvera v Božiu pomoc (Nebojíme sa, hoci by sa chvela zem a vrchy na dno morské padali. S nami je Pán zástupov. Riečne ramená obveseľujú Božie mesto).
  • ž.nápev.: Jozef Varga (Liturg.Spevník-II/b), výrazový okruh: Ž 33 Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň.
  • v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2
  • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 030

  Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 46 | Jozef Varga (Liturg.Spevník-II/b) | id: 160


  [pdf] [jpg]


Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov