obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Nedele

Strana 2 z 7

3. pôstna nedeľa, rok A
Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. (Ž 95) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 116
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 3. pôstna nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 95, verše: , názov žalmu: Pozvanie na oslavu Boha, charakter žalmu: Výzva ľudu k oslave Boha, lebo on je Kráľom celej zeme, ktorú stvoril a pastierom národa izraelského, ktorého všetci majú uznať a poslúchať, ak nechcú byť postrestaní a odvrhnutí.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 034 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 95 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 144


[+ev.vers.pdf]

3. pôstna nedeľa, rok B
Pane, ty máš slová večného života. (Ž 19) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 369
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 3. pôstna nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 19, verše: , názov žalmu: Oslava Boha Stvoriteľa , charakter žalmu: Božia sláva sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení: Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 101 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 19 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 145


[+ev.vers.pdf]

3. pôstna nedeľa, rok C
Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 556
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 3. pôstna nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 103, verše: , názov žalmu: Chvála Božieho milosrdenstva, charakter žalmu: Dávidov žalm z obdobia zvestovania odpustenia viny prorokom Nátanom. Povzbudenie k vzdávaniu chvály a vďaky Bohu za veľké milosrdenstvo a lásku v porovnaní s malosťou a slabosťou človeka.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.37), výrazový okruh: Ž 103 Milostivý a milosrdný je Pán
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 155 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 103 | Katarína vl. (ž.n.37) | id: 146


[+ev.vers.pdf]

4. pôstna nedeľa, rok A
Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Ž 23) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 122
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 4. pôstna nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 23, verše: , názov žalmu: Dobrý pastier, charakter žalmu: "Pán je môj pastier..." V Novom zákone: prestretý stôl = Eucharistia, olej (naliaty na hlavu) = obraz siedmych darov Ducha Svätého. "Dobrota a milosť budú ma sprevádzať... budem bývať v dome Pánovom"
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.15), výrazový okruh: Ž 23 Pán je môj pastier..., Ž 68 Spievajme nášmu Pánovi...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 035 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 23 | Katarína vl. (ž.n.15) | id: 154


[+ev.vers.pdf]

4. pôstna nedeľa, rok B
Pane, chcem stále pamätať na teba. (Ž 137) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 372
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 4. pôstna nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 137, verše: , názov žalmu: Na brehu babylonských riek, charakter žalmu: Žalm z prvých rokov po návrate z babylonského zajatia.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.30), výrazový okruh: Ž 147 Chváľ Jeruzalem Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 102 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 137 | Bohuslav Korejs (ž.n.30) | id: 155


[+ev.vers.pdf]

4. pôstna nedeľa, rok C
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. (Ž 34) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 558
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 4. pôstna nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 34, verše: , názov žalmu: Pán, záchranca spravodlivých, charakter žalmu: "Skúste a presvedčte sa..." Príjemná chuť jedla naznačuje, čo zakúsi bohabojný, keď mu Pán preukáže milosrdenstvo. Spev prvotnej Cirkvi pri sv. prijímaní. Nehovor úlisne, vyhýbaj sa zlu, rob dobre.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.10), výrazový okruh: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 156 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 34 | Ladislav Tomaško (ž.n.10) | id: 156


[+ev.vers.pdf]

5. pôstna nedeľa, rok A
U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 127
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 5. pôstna nedeľa, rok A
 • spoločný v období: 3
 • žalm: Ž 130, verše: , názov žalmu: Volanie z hlbín, charakter žalmu: Šiesty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) za mŕtvych a za duše v očistci, ktorí trpia za svoje previnenia a radi by sa z múk vyslobodili.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 036 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 130 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 165


[+ev.vers.pdf]

U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 127
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 5. pôstna nedeľa, rok A
 • spoločný v období: 3
 • žalm: Ž 130, verše: , názov žalmu: Volanie z hlbín, charakter žalmu: Šiesty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) za mŕtvych a za duše v očistci, ktorí trpia za svoje previnenia a radi by sa z múk vyslobodili.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 037 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 130 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 166


[+ev.vers.pdf]

5. pôstna nedeľa, rok B
Bože, stvor vo mne srdce čisté. (Ž 51) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 375
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 5. pôstna nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 51, verše: , názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 103 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 51 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 167


[+ev.vers.pdf]

5. pôstna nedeľa, rok C
Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. (Ž 126) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 562
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 5. pôstna nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 126, verše: , názov žalmu: V Bohu je radosť a nádej, charakter žalmu: Žalm vznikol po návrate z babylonského zajatia. Navrátilci z prvého transportu, museli vo vlasti mnoho skúsiť.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • inšpirácia responza: tradícia
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 157 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 126 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 168


[+ev.vers.pdf]

Kvetná nedeľa
Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? (Ž 22) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: Kvetná nedeľa
 • žalm: Ž 22, verše: , názov žalmu: Utrpenie a nádej spravodlivého, charakter žalmu: Vízia Veľkého piatku (10 stor.pr.Kr.): opustenie, výsmech, delenie šiat, prebodnutie rúk a nôh. Žalm končí: k Pánovi sa obrátia budúce pokolenia a jeho spravodlivosť sa bude ohlasovať.
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1993 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS III, s. 012 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 22 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 176


[+ev.vers.pdf]

Veľkonočná nedeľa
Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja. (Ž 118) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 188
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: Veľkonočná nedeľa
 • žalm: Ž 118, verše: , názov žalmu: Jasavý spev za záchranu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Keď na kvetnú nedeľu Ježiš slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia prevolávali mu slová z 25. a 26. verša tohto žalmu.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.19 - veľkonočný), výrazový okruh: Ž 118 Toto je deň Krista Pána...
 • v roku 1993 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS III, s. 039 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 118 | Petr Eben (ž.n.19 - veľkonočný) | id: 195


[+aleluja.pdf]

2. veľkonočná nedeľa, rok A
Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. (Ž 118) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 191
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 2. veľkonočná nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 118, verše: , názov žalmu: Jasavý spev za záchranu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Keď na kvetnú nedeľu Ježiš slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia prevolávali mu slová z 25. a 26. verša tohto žalmu.
 • ž.nápev.: gregor. 6. tónus (ž.n.6), výrazový okruh: slávnostnosť, Veľká noc
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 039 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 118 | gregor. 6. tónus (ž.n.6) | id: 208


[+aleluja.pdf]

2. veľkonočná nedeľa, rok B
Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. (Ž 118) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 393
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 2. veľkonočná nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 118, verše: , názov žalmu: Jasavý spev za záchranu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Keď na kvetnú nedeľu Ježiš slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia prevolávali mu slová z 25. a 26. verša tohto žalmu.
 • ž.nápev.: gregor. 6. tónus (ž.n.6), výrazový okruh: slávnostnosť, Veľká noc
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 105 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 118 | gregor. 6. tónus (ž.n.6) | id: 209


[+aleluja.pdf]

2. veľkonočná nedeľa, rok C
Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. (Ž 118) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 581
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 2. veľkonočná nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 118, verše: , názov žalmu: Jasavý spev za záchranu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Keď na kvetnú nedeľu Ježiš slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia prevolávali mu slová z 25. a 26. verša tohto žalmu.
 • ž.nápev.: gregor. 6. tónus (ž.n.6), výrazový okruh: slávnostnosť, Veľká noc
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 159 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 118 | gregor. 6. tónus (ž.n.6) | id: 210


[+aleluja.pdf]

3. veľkonočná nedeľa, rok A
Ukáž mi, Pane, cestu života. (Ž 16) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 194
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 3. veľkonočná nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 16, verše: , názov žalmu: Pán - môj dedičný podiel, charakter žalmu: "Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu" Mesiášsky žalm. "nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie." sv. Peter a Pavol chápu ako predpoveď zmŕtvychvstania.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43), výrazový okruh: Ž 16 Ty, Pane, si moje jediné dobro., Moje srdce sa raduje a plesá moja duša.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 040 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 16 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43) | id: 223


[+aleluja.pdf]

3. veľkonočná nedeľa, rok B
Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie. (Ž 4) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 396
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 3. veľkonočná nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 4, verše: , názov žalmu: Poďakovanie, charakter žalmu: Zmysel žalmu: Tiché a pokorné uvažovanie o svojom živote a činoch otvárajú oči. Zachvejte sa, keď pomyslíte na Boží hnev a Božiu spravodlivosť.
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 106 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 4 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 224


[+aleluja.pdf]

3. veľkonočná nedeľa, rok C
Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. (Ž 30) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 584
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 3. veľkonočná nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 30, verše: , názov žalmu: Poďakovanie za vyslobodenie z nebezpečenstva smrti, charakter žalmu: "Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil", "Na harfe hrajte Pánovi", "Lebo len chvíľku trvá jeho hnev", "Môj nárek si obrátil na tanec"
 • ž.nápev.: gregor. 6. tónus (ž.n.6), výrazový okruh: slávnostnosť, Veľká noc
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 160 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 30 | gregor. 6. tónus (ž.n.6) | id: 225


[+aleluja.pdf]

4. veľkonočná nedeľa, rok A
Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Ž 23) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 198
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 4. veľkonočná nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 23, verše: , názov žalmu: Dobrý pastier, charakter žalmu: "Pán je môj pastier..." V Novom zákone: prestretý stôl = Eucharistia, olej (naliaty na hlavu) = obraz siedmych darov Ducha Svätého. "Dobrota a milosť budú ma sprevádzať... budem bývať v dome Pánovom"
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.15), výrazový okruh: Ž 23 Pán je môj pastier..., Ž 68 Spievajme nášmu Pánovi...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 041 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 23 | Katarína vl. (ž.n.15) | id: 238


[+aleluja.pdf]

4. veľkonočná nedeľa, rok B
Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. (Ž 118) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 399
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 4. veľkonočná nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 118, verše: , názov žalmu: Jasavý spev za záchranu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Keď na kvetnú nedeľu Ježiš slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia prevolávali mu slová z 25. a 26. verša tohto žalmu.
 • ž.nápev.: gregor. 6. tónus (ž.n.6), výrazový okruh: slávnostnosť, Veľká noc
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 107 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 118 | gregor. 6. tónus (ž.n.6) | id: 239


[+aleluja.pdf]

4. veľkonočná nedeľa, rok C
Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. (Ž 100) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 589
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 4. veľkonočná nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 100, verše: , názov žalmu: Radosť návštevníka chrámu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm, povolávajúci všetkých ľudí oslavovať Pána. Je výzvou človečenstva k jedinému spoločenstvu s Bohom.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 161 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 100 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 240


[+aleluja.pdf]

5. veľkonočná nedeľa, rok A
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. (Ž 33) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 201
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 5. veľkonočná nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 33, verše: , názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 042 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 33 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 253


[+aleluja.pdf]

5. veľkonočná nedeľa, rok B
Tebe, Pane, patrí moja chvála v zhromaždení veriacich. (Ž 22) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 402
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 5. veľkonočná nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 22, verše: , názov žalmu: Utrpenie a nádej spravodlivého, charakter žalmu: Vízia Veľkého piatku (10 stor.pr.Kr.): opustenie, výsmech, delenie šiat, prebodnutie rúk a nôh. Žalm končí: k Pánovi sa obrátia budúce pokolenia a jeho spravodlivosť sa bude ohlasovať.
 • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.13), výrazový okruh: Ž 72 Budú sa ti klaňať, Pane...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 108 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 22 | Bohuslav Mošať (ž.n.13) | id: 254


[+aleluja.pdf]

5. veľkonočná nedeľa, rok C
Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. (Ž 145) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 591
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 5. veľkonočná nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 162 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 145 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 255


[+aleluja.pdf]

6. veľkonočná nedeľa, rok A
Jasaj Bohu, celá zem. (Ž 66) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 204
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 6. veľkonočná nedeľa, rok A
 • spoločný v období: 4
 • žalm: Ž 66, verše: , názov žalmu: Hymnus k ďakovnej obete, charakter žalmu: Žalm je obdivom Božej moci, preukázanej oslobodením Izraela od asýrskych vojsk.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.38), výrazový okruh: Ž 66 Jasaj v Bohu celá zem
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 043 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 66 | Katarína vl. (ž.n.38) | id: 268


[+aleluja.pdf]

6. veľkonočná nedeľa, rok B
Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. (Ž 98) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 405
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 6. veľkonočná nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 98, verše: , názov žalmu: Boh víťazí na súde, charakter žalmu: Povzbudenie všetkých národov k radosti a oslave, a výzva celému stvorenstvu, aby sa pripojilo k tejto radosti a k oslave príchodu Sudcu.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.16), výrazový okruh: Ž 98 Pred očami pohanov...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 109 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 98 | Katarína vl. (ž.n.16) | id: 269


[+aleluja.pdf]


Strana 2 z 7

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov