obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Férie cez rok, cykl. I.

Strana 2 z 9

Utorok, 5. týždeň I.
Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! (Ž 8) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 5. týždeň I.
 • žalm: Ž 8, verše: 4-5. 6-7. 8-9, názov žalmu: Velebnosť Boha a dôstojnosť človeka, charakter žalmu: Pane, náš vládca, aké vznešené je tvoje meno ... hľadím na dielo tvojich rúk (nebesia, hviezdy), človek, len o niečo menší od anjelov, vládne nad dielami tvojich rúk, všetko si mu položil pod nohy.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.12), výrazový okruh: Ž 8 Pane, náš vládca...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 165

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 8 | Ladislav Tomaško (ž.n.12) | id: 427


Streda, 5. týždeň I.
Dobroreč, duša moja, Pánovi; on je nesmierne veľký. (Ž 104) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 560
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 5. týždeň I.
 • žalm: Ž 104, verše: 1-2a. 27-28. 29b-30, názov žalmu: Chvála Boha, stvoriteľa, charakter žalmu: Chválospev na Boha, stvoriteľa vesmíru, ako ozvena Mojžišovej rozpravy o stvorení sveta.
 • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
 • v roku 2010 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2010, s.29

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 104 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 1188


[pdf]

Duša moja, veleb Pána; on je nesmierne veľký. (Ž 104) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 5. týždeň I.
 • žalm: Ž 104, verše: , názov žalmu: Chvála Boha, stvoriteľa, charakter žalmu: Chválospev na Boha, stvoriteľa vesmíru, ako ozvena Mojžišovej rozpravy o stvorení sveta.
 • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 104 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 429


[pdf] [jpg]

Štvrtok, 5. týždeň I.
Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. (Ž 128) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 5. týždeň I.
 • žalm: Ž 128, verše: , názov žalmu: Rodinný pokoj v Pánovi, charakter žalmu: Aké je šťastie a spokojnosť toho, ktorý bohabojne slúži Pánovi - takého muža Boh požehnáva na jeho práci, na žene, na deťoch.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 092

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 128 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 431


Piatok, 5. týždeň I.
Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu. (Ž 32) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 5. týždeň I.
 • žalm: Ž 32, verše: , názov žalmu: Blažený, komu Pán odpustil neprávosť, charakter žalmu: Druhý kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Dávid je blažený po odpustení hriechu, lebo zakúsil výčitky, keď zamlčoval svoj hriech. "Ty si moje útočište ... zahrnieš ma radosťou zo spásy (v.7)".
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39), výrazový okruh: Ž 32 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu., Ž 32 Ty, Pane, si moje útočište...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 178*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 32 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39) | id: 433


[pdf] [docx]

Sobota, 5. týždeň I.
Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. (Ž 90) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 5. týždeň I.
 • žalm: Ž 90, verše: , názov žalmu: Nech je nad nami dobrotivosť Pána, charakter žalmu: Mojžiš v žalme (prvý zo IV. knihy žalmov) vďačne uznáva, že Pán bol ľudu svojmu útočiskom, ochrancom a pomocníkom z pokolenia na pokolenie, vždy a všade.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 191*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 90 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 435


[pdf] [docx]

Pondelok, 6. týždeň I.
Prijmi od nás, Pane, obetu chvály. (Ž 50) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 578
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 6. týždeň I.
 • žalm: Ž 50, verše: 1+8. 16b-17. 20-21, názov žalmu: Pravá úcta k Bohu, charakter žalmu: Hlavnou myšlienkou žalmu je zbytočnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený. Nie sú to obety chvály a srdca. Chýba v nich dobré vnútorné zmyšľanie.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 2013 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 50 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 440


[pdf] [odt]

Utorok, 6. týždeň I.
Pán požehná svoj ľud pokojom. (Ž 29) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 6. týždeň I.
 • žalm: Ž 29, verše: , názov žalmu: Chválospev na Pánovo slovo, charakter žalmu: Prekrásna lyrika starého zákona: "Pánov hlas (ako prejav božieho hlasu v búrke) - taký mohutný! Hlas Pánov - taký veľkolepý!", Synovia boží = buď anjeli alebo nábožní ľudia. Sairon= najv. Liban. vrch.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.30), výrazový okruh: Ž 147 Chváľ Jeruzalem Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 027

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 29 | Bohuslav Korejs (ž.n.30) | id: 442


Streda, 6. týždeň I.
Aleluja. (Ž 116) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 6. týždeň I.
 • žalm: Ž 116, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Spomienka na ťažké utrpnia bez pomoci ľudí, pomohol však Pán. Za tútú pomoc a vyslobodenie patrí Pánovi vďaka a ďakovné obete.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 116 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 445


Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. (Ž 116) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.: 84
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 6. týždeň I.
 • žalm: Ž 116, verše: 12-13. 14-15. 18-19, názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Spomienka na ťažké utrpnia bez pomoci ľudí, pomohol však Pán. Za tútú pomoc a vyslobodenie patrí Pánovi vďaka a ďakovné obete.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.23), výrazový okruh: Ž (asi) 116 Pred tvárou Pána...
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9
 • nápev bol vydaný v: prepis 2011

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 116 | Petr Eben (ž.n.23) | id: 444


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 6. týždeň I.
Pán z nebies pozerá na našu zem. (Ž 102) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 586
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 6. týždeň I.
 • žalm: Ž 102, verše: 16-18. 19-21. 29+22-23, názov žalmu: Vyhnancove sľuby a prosby, charakter žalmu: Piaty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143).
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.30, výrazový okruh: Ž 102 Pán z nebies pozerá na našu zem.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2010, s.30

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 102 | Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.30 | id: 1189


[pdf]

Pán z nebies pozerá na našu zem. (Ž 102) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 586
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 6. týždeň I.
 • žalm: Ž 102, verše: 16-18. 19-21. 29+22-23, názov žalmu: Vyhnancove sľuby a prosby, charakter žalmu: Piaty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143).
 • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 102 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 447


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Piatok, 6. týždeň I.
Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi. (Ž 33) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 6. týždeň I.
 • žalm: Ž 33, verše: , názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 111*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 33 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 449


Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. (Ž 33) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 588
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 6. týždeň I.
 • žalm: Ž 33, verše: 10-11. 12-13. 14-15, názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
 • ž.nápev.: Jozef Varga (Liturg.Spevník-II/b), výrazový okruh: Ž 33 Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň.
 • v roku 2010 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2010, s.31

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 33 | Jozef Varga (Liturg.Spevník-II/b) | id: 1190


[pdf]

Sobota, 6. týždeň I.
Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. (Ž 145) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 6. týždeň I.
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 162*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 451


Pondelok, 7. týždeň I.
Pán kraľuje, oslavujme ho. (Ž 93) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 600
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 7. týždeň I.
 • žalm: Ž 93, verše: 1ab. 1c-2. 5, názov žalmu: Vznešenosť Pána - Stvoriteľa, charakter žalmu: Pán kraľuje (t.j. začal a pokračuje) - tak sa uvádzali králi pri nástupe na trón. Božími svedectvami sa myslia prejavy Božej vôle (prísľuby, výroky, príkazy).
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 147

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 93 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 457


Utorok, 7. týždeň I.
Pánovi zver svoje cesty, on sa už postará. (Ž 37) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 7. týždeň I.
 • žalm: Ž 37, verše: , názov žalmu: Údel zlých a údel spravodlivých, charakter žalmu: Dávid žalm napísal v starobe ("teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený"). Žalm je poučný, bohatý na myšlienky, možno ho prirovnať k Prísloviam.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.10), výrazový okruh: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 37 | Ladislav Tomaško (ž.n.10) | id: 459


[pdf] [jpg]

Streda, 7. týždeň I.
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane. (Ž 119) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 606
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 7. týždeň I.
 • žalm: Ž 119, verše: 165. 168. 171. 172. 174. 175, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32, výrazový okruh: Ž 119 Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2010, s.32

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32 | id: 1191


[pdf]

Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane. (Ž 119) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 7. týždeň I.
 • žalm: Ž 119, verše: , názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 461


[pdf] [jpg]

Štvrtok, 7. týždeň I.
Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. (Ž 1) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 7. týždeň I.
 • žalm: Ž 1, verše: , názov žalmu: Dve cesty, charakter žalmu: Cesta spravodlivého a bezbožného. Opis čŕt blaženého človeka. Láska k zákonu.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 173 (spracoval: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 1 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 463


[pdf]

Piatok, 7. týždeň I.
Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov. (Ž 119) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 611
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 7. týždeň I.
 • žalm: Ž 119, verše: 12. 16. 18. 27. 34. 35, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32, výrazový okruh: Ž 119 Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2010, s.33

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32 | id: 1192


[pdf]

Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov. (Ž 119) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 611
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 7. týždeň I.
 • žalm: Ž 119, verše: 12. 16. 18. 27. 34. 35, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9
 • nápev bol vydaný v: prepis 2011

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 465


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 7. týždeň I.
Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja. (Ž 103) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 7. týždeň I.
 • žalm: Ž 103, verše: , názov žalmu: Chvála Božieho milosrdenstva, charakter žalmu: Dávidov žalm z obdobia zvestovania odpustenia viny prorokom Nátanom. Povzbudenie k vzdávaniu chvály a vďaky Bohu za veľké milosrdenstvo a lásku v porovnaní s malosťou a slabosťou človeka.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 058*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 103 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 467


[pdf]

Pondelok, 8. týždeň I.
Radujte sa, spravodliví, a plesajte v Pánovi. (Ž 32) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 620
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 8. týždeň I.
 • žalm: Ž 32, verše: 1-2. 5.6.7, názov žalmu: Blažený, komu Pán odpustil neprávosť, charakter žalmu: Druhý kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Dávid je blažený po odpustení hriechu, lebo zakúsil výčitky, keď zamlčoval svoj hriech. "Ty si moje útočište ... zahrnieš ma radosťou zo spásy (v.7)".
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39), výrazový okruh: Ž 32 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu., Ž 32 Ty, Pane, si moje útočište...
 • v roku 2011 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2011, s.14

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 32 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39) | id: 1193


[pdf]

Radujte sa, spravodliví, a plesajte v Pánovi. (Ž 32) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 8. týždeň I.
 • žalm: Ž 32, verše: , názov žalmu: Blažený, komu Pán odpustil neprávosť, charakter žalmu: Druhý kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Dávid je blažený po odpustení hriechu, lebo zakúsil výčitky, keď zamlčoval svoj hriech. "Ty si moje útočište ... zahrnieš ma radosťou zo spásy (v.7)".
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39), výrazový okruh: Ž 32 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu., Ž 32 Ty, Pane, si moje útočište...
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 32 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39) | id: 472


[pdf] [jpg]

Utorok, 8. týždeň I.
Obetuj Bohu obetu chvály. (Ž 50) 5
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 8. týždeň I.
 • žalm: Ž 50, verše: 5-6. 7-8. 14+23, názov žalmu: Pravá úcta k Bohu, charakter žalmu: Hlavnou myšlienkou žalmu je zbytočnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený. Nie sú to obety chvály a srdca. Chýba v nich dobré vnútorné zmyšľanie.
 • ž.nápev.: Stanislav Šurin: Ador.Te 1/11 s.15, výrazový okruh: Ž 50 Obetuj Bohu obetu chvály.
 • v roku 2011 spracoval Stanislav Šurin 5
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2011, s.15

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 50 | Stanislav Šurin: Ador.Te 1/11 s.15 | id: 1194


[pdf]

Obetuj Bohu obetu chvály. (Ž 50) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 8. týždeň I.
 • žalm: Ž 50, verše: , názov žalmu: Pravá úcta k Bohu, charakter žalmu: Hlavnou myšlienkou žalmu je zbytočnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený. Nie sú to obety chvály a srdca. Chýba v nich dobré vnútorné zmyšľanie.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43), výrazový okruh: Ž 16 Ty, Pane, si moje jediné dobro., Moje srdce sa raduje a plesá moja duša.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 50 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43) | id: 475


[pdf] [odt] [len_R.sib]

Streda, 8. týždeň I.
Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva. (Ž 79) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 626
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 8. týždeň I.
 • žalm: Ž 79, verše: 8. 9. 11. 13, názov žalmu: Nárek nad Jeruzalemom, charakter žalmu: Žalm Asafovho potomka o skaze Jeruzalema.
 • ž.nápev.: Miloš Bartoš: Adoramus Te 1/11 s.16, výrazový okruh: Ž 79 Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva.
 • v roku 2011 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2011, s.16

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 79 | Miloš Bartoš: Adoramus Te 1/11 s.16 | id: 1195


[pdf]

Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva. (Ž 79) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 8. týždeň I.
 • žalm: Ž 79, verše: , názov žalmu: Nárek nad Jeruzalemom, charakter žalmu: Žalm Asafovho potomka o skaze Jeruzalema.
 • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.14), výrazový okruh: Ž 63 Duša mi žízni po tebe...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 79 | Bohuslav Mošať (ž.n.14) | id: 477


[pdf] [odt] [len_R.sib]

Štvrtok, 8. týždeň I.
Pánovým slovom povstali nebesia. (Ž 33) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 629
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 8. týždeň I.
 • žalm: Ž 33, verše: 2-3. 4-5. 6-7. 8-9, názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
 • ž.nápev.: Jozef Varga (Liturg.Spevník-II/b), výrazový okruh: Ž 33 Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň.
 • v roku 2011 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2011, s.17

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 33 | Jozef Varga (Liturg.Spevník-II/b) | id: 1196


[pdf]

Pánovým slovom povstali nebesia. (Ž 33) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 8. týždeň I.
 • žalm: Ž 33, verše: , názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 33 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 480


[pdf] [odt] [len_R.sib]

Piatok, 8. týždeň I.
Pán, Boh, miluje svoj ľud. (Ž 149) 2
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 8. týždeň I.
 • žalm: Ž 149, verše: , názov žalmu: Plesanie svätých, charakter žalmu: Izraeliti sú opäť vo svojej slobodnej vlasti, vidia už stáť nový chrám, všetko sa obnovuje, Pán je opäť v strede svojho národa a prijal ho na milosť.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.38), výrazový okruh: Ž 66 Jasaj v Bohu celá zem
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 012

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 149 | Katarína vl. (ž.n.38) | id: 482


[pdf]

Pán, Boh, miluje svoj ľud. (Ž 149) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 8. týždeň I.
 • žalm: Ž 149, verše: , názov žalmu: Plesanie svätých, charakter žalmu: Izraeliti sú opäť vo svojej slobodnej vlasti, vidia už stáť nový chrám, všetko sa obnovuje, Pán je opäť v strede svojho národa a prijal ho na milosť.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9
 • nápev bol vydaný v: zalmy.spevy.sk

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 149 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 1175


[pdf] [odt]

Sobota, 8. týždeň I.
Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. (Ž 19) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 8. týždeň I.
 • žalm: Ž 19, verše: , názov žalmu: Oslava Boha Stvoriteľa , charakter žalmu: Božia sláva sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení: Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 183

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 19 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 484


Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. (Ž 19) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 634
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 8. týždeň I.
 • žalm: Ž 19, verše: 8. 9. 10. 11, názov žalmu: Oslava Boha Stvoriteľa , charakter žalmu: Božia sláva sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení: Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 1/11 s.18, výrazový okruh: Ž 19 Rozhodnitia Pánove sú správne, potešujú srdce.
 • v roku 2011 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2011, s.18

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 19 | Rastislav Adamko: Ador.Te 1/11 s.18 | id: 1197


[pdf]

Pondelok, 9. týždeň I.
Aleluja. (Ž 112) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 9. týždeň I.
 • žalm: Ž 112, verše: , názov žalmu: Blaženosť spravodlivého človeka, charakter žalmu: Kto miluje Boha, miluje aj blížneho a láska k blížnemu býva odmenená požehnaniami. Boh takého človeka podporuje, chráni pred zlou povesťou, dáva mu nad nepriateľmi zvíťaziť a bohato ho odmeňuje.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 112 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 490


Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 643
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 9. týždeň I.
 • žalm: Ž 112, verše: 1-2. 3-4. 5-6, názov žalmu: Blaženosť spravodlivého človeka, charakter žalmu: Kto miluje Boha, miluje aj blížneho a láska k blížnemu býva odmenená požehnaniami. Boh takého človeka podporuje, chráni pred zlou povesťou, dáva mu nad nepriateľmi zvíťaziť a bohato ho odmeňuje.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 1/11 s.19, výrazový okruh: Ž 112 Blažený muž, ktorý sa bojí Pána.
 • v roku 2011 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2011, s.19

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 112 | Rastislav Adamko: Ador.Te 1/11 s.19 | id: 1198


[pdf]

Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.: 119
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 9. týždeň I.
 • žalm: Ž 112, verše: 1-2. 3-4. 5-6, názov žalmu: Blaženosť spravodlivého človeka, charakter žalmu: Kto miluje Boha, miluje aj blížneho a láska k blížnemu býva odmenená požehnaniami. Boh takého človeka podporuje, chráni pred zlou povesťou, dáva mu nad nepriateľmi zvíťaziť a bohato ho odmeňuje.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 112 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 489


[pdf] [odt] [len_R.sib]

Utorok, 9. týždeň I.
Srdce spravodlivého je pevné, dôveruje v Pána. (Ž 112) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.: 121
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 9. týždeň I.
 • žalm: Ž 112, verše: 1-2. 7-8. 9, názov žalmu: Blaženosť spravodlivého človeka, charakter žalmu: Kto miluje Boha, miluje aj blížneho a láska k blížnemu býva odmenená požehnaniami. Boh takého človeka podporuje, chráni pred zlou povesťou, dáva mu nad nepriateľmi zvíťaziť a bohato ho odmeňuje.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 1/11 s.19, výrazový okruh: Ž 112 Blažený muž, ktorý sa bojí Pána.
 • v roku 2011 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2011, s.20

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 112 | Rastislav Adamko: Ador.Te 1/11 s.19 | id: 1199


[pdf]

Srdce spravodlivého je pevné, dôveruje v Pána. (Ž 112) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.: 121
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 9. týždeň I.
 • žalm: Ž 112, verše: 1-2. 3-4. 5-6, názov žalmu: Blaženosť spravodlivého človeka, charakter žalmu: Kto miluje Boha, miluje aj blížneho a láska k blížnemu býva odmenená požehnaniami. Boh takého človeka podporuje, chráni pred zlou povesťou, dáva mu nad nepriateľmi zvíťaziť a bohato ho odmeňuje.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 112 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 492


[pdf] [odt] [len_R.sib]


Strana 2 z 9

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov