Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Férie cez rok, cykl. II.

Strana 2 z 9

Utorok, 5. týždeň II.
Aké milé sú tvoje chrámy, Pane. (Ž 84) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 558
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 5. týždeň II.
 • žalm: Ž 84, verše: 3. 4. 5+10. 11, názov žalmu: Túžba po Božom chráme, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho podľa piesne Lisy o blaženosti pútnikov, neopoznajúcich ťažkosti cesty na sväté miesto, ako aj tých, čo aspom v duchu putujú k príbytku Pánovmu.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 84 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 428


[pdf] [odt]

Streda, 5. týždeň II.
Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť. (Ž 37) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 562
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 5. týždeň II.
 • žalm: Ž 37, verše: 5-6. 30-31. 39-40, názov žalmu: Údel zlých a údel spravodlivých, charakter žalmu: Dávid žalm napísal v starobe ("teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený"). Žalm je poučný, bohatý na myšlienky, možno ho prirovnať k Prísloviam.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.10), výrazový okruh: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 37 | Ladislav Tomaško (ž.n.10) | id: 430


[pdf] [odt]

Štvrtok, 5. týždeň II.
Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. (Ž 106) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 564
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 5. týždeň II.
 • žalm: Ž 106, verše: 3-4. 35-36. 37+40, názov žalmu: Hriechy ľudu a Božie zmilovanie v dejinách spásy, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán s poukázaním na národnú neveru a nevďačnosť vyvoleného národa a potreby jeho pokory a pokánia.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39), výrazový okruh: Ž 32 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu., Ž 32 Ty, Pane, si moje útočište...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 106 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39) | id: 432


[pdf] [odt]

Piatok, 5. týždeň II.
Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas. (Ž 81) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 567
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 5. týždeň II.
 • žalm: Ž 81, verše: 10-11b. 12-13. 14-15, názov žalmu: Slávnostné obnovenie zmluvy, charakter žalmu: Výzva Asafovho potomka k náležitej oslave sviatku Veľkej noc.i
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 81 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 434


[pdf] [odt]

Sobota, 5. týždeň II.
Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. (Ž 106) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 570
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 5. týždeň II.
 • žalm: Ž 106, verše: 6-7a. 19-20. 21-22, názov žalmu: Hriechy ľudu a Božie zmilovanie v dejinách spásy, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán s poukázaním na národnú neveru a nevďačnosť vyvoleného národa a potreby jeho pokory a pokánia.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39), výrazový okruh: Ž 32 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu., Ž 32 Ty, Pane, si moje útočište...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 106 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39) | id: 436


[pdf] [odt]

Pondelok, 6. týždeň II.
Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie, Pane, a budem žiť. (Ž 119) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 579
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 6. týždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: 67. 68. 71. 72. 75. 76, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 441


[odt] [pdf]

Utorok, 6. týždeň II.
Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš. (Ž 94) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 581
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 6. týždeň II.
 • žalm: Ž 94, verše: 12-13a. 14-15. 18-19, názov žalmu: Boh - pomstiteľ spravodlivých, charakter žalmu: Dávidov žalm, ktorý v minulosti často skúsil pomoc Božiu, bez ktorej by bol istotne zahynul.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.30), výrazový okruh: Ž 147 Chváľ Jeruzalem Pána...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 94 | Bohuslav Korejs (ž.n.30) | id: 443


[pdf] [odt]

Streda, 6. týždeň II.
Pane, kto môže nájsť odpočinok na tvojom svätom vrchu? (Ž 15) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 584
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 6. týždeň II.
 • žalm: Ž 15, verše: 2-3a. 3b-4b. 5, názov žalmu: Kto obstojí pred Pánom?, charakter žalmu: Zbierka mravných príkazov: "Pane, kto smie bývať v tvojom stánku?" Ten čo koná stravodlivo, čo hovorí pravdu, nekrivdí blížnemu, nemení prísahu, nepožičiava peniaze na úroč, nedá sa podplácať.
 • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 15 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 446


[pdf] [odt]

Štvrtok, 6. týždeň II.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. (Ž 34) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 6. týždeň II.
 • žalm: Ž 34, verše: , názov žalmu: Pán, záchranca spravodlivých, charakter žalmu: "Skúste a presvedčte sa..." Príjemná chuť jedla naznačuje, čo zakúsi bohabojný, keď mu Pán preukáže milosrdenstvo. Spev prvotnej Cirkvi pri sv. prijímaní. Nehovor úlisne, vyhýbaj sa zlu, rob dobre.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 198

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 34 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 448


Piatok, 6. týždeň II.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.: 92
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 6. týždeň II.
 • žalm: Ž 112, verše: 1-2. 3-4. 5-6, názov žalmu: Blaženosť spravodlivého človeka, charakter žalmu: Kto miluje Boha, miluje aj blížneho a láska k blížnemu býva odmenená požehnaniami. Boh takého človeka podporuje, chráni pred zlou povesťou, dáva mu nad nepriateľmi zvíťaziť a bohato ho odmeňuje.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 112 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 450


[pdf] [odt]

Sobota, 6. týždeň II.
Pane, ty nás zachováš a ochrániš. (Ž 12) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 592
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 6. týždeň II.
 • žalm: Ž 12, verše: 2-3. 4-5. 7-8b, názov žalmu: Volanie o pomoc proti pyšným, charakter žalmu: Modlitba v prorockom štýle: „Pretože chudák biedu trie a úbožiak stoná, povstanem teda,“ hovorí Pán, „zachránim toho, ktorým opovrhujú.“
 • ž.nápev.: GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34), výrazový okruh: Ž 91 Pane, buď so mnou v mojich skúškach
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 12 | GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34) | id: 452


[pdf] [odt]

Pondelok, 7. týždeň II.
Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. (Ž 19) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 7. týždeň II.
 • žalm: Ž 19, verše: , názov žalmu: Oslava Boha Stvoriteľa , charakter žalmu: Božia sláva sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení: Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 183*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 19 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 458


Utorok, 7. týždeň II.
Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová. (Ž 55) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 604
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 7. týždeň II.
 • žalm: Ž 55, verše: 7-8. 9-10a. 10b-11. 23, názov žalmu: Neverný priateľ, charakter žalmu: Dávidova poučná pieseň, keď jeho syn Apolón tiahol proti nemu, aby ho zbavil kráľovstva - má mnoho spoločného s Ježišovou modlitbou na Olivovej hore.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.27), výrazový okruh: Ž 63 Duša mi žízni po tebe..., (Za tebou prahne... / Ladislav Tomaško)
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 55 | Jozef Olejník (ž.n.27) | id: 460


[odt] [pdf]

Streda, 7. týždeň II.
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Ž 49) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 7. týždeň II.
 • žalm: Ž 49, verše: , názov žalmu: Márnosť bohatstva, charakter žalmu: Autorom je niektorý potomok Koreho. Čo sa mu zjavilo, chce podať ďalej. Rozoberá problém o nešťastí a nerovnosti na svete. Chce ho vykladať pri hre lýry. Aj proroci svoje učenia sprevádzali hudbou.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.22), výrazový okruh: Ž 146 Chváľ duša noja Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 194*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 49 | Petr Eben (ž.n.22) | id: 462


[pdf]

Štvrtok, 7. týždeň II.
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Ž 49) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 7. týždeň II.
 • žalm: Ž 49, verše: , názov žalmu: Márnosť bohatstva, charakter žalmu: Autorom je niektorý potomok Koreho. Čo sa mu zjavilo, chce podať ďalej. Rozoberá problém o nešťastí a nerovnosti na svete. Chce ho vykladať pri hre lýry. Aj proroci svoje učenia sprevádzali hudbou.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.22), výrazový okruh: Ž 146 Chváľ duša noja Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 194*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 49 | Petr Eben (ž.n.22) | id: 464


Piatok, 7. týždeň II.
Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 7. týždeň II.
 • žalm: Ž 103, verše: , názov žalmu: Chvála Božieho milosrdenstva, charakter žalmu: Dávidov žalm z obdobia zvestovania odpustenia viny prorokom Nátanom. Povzbudenie k vzdávaniu chvály a vďaky Bohu za veľké milosrdenstvo a lásku v porovnaní s malosťou a slabosťou človeka.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.37), výrazový okruh: Ž 103 Milostivý a milosrdný je Pán
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 121*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 103 | Katarína vl. (ž.n.37) | id: 466


Sobota, 7. týždeň II.
Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo. (Ž 141) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 614
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 7. týždeň II.
 • žalm: Ž 141, verše: 1-2. 3+8, názov žalmu: Modlitba v nebezpečenstve, charakter žalmu: Modlitba by mala byť pre Pána príjemná ako predpísané obety v chráme.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
 • inšpirácia responza: U Pána je milosrdenstvo … (LS-I, ž.n.25)
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 141 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 468


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Pondelok, 8. týždeň II.
Aleluja. (Ž 111) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 8. týždeň II.
 • žalm: Ž 111, verše: , názov žalmu: Veľké sú diela Pánove, charakter žalmu: Božie konanie je sláva a veleba. Vôľa Božia ospravedlniť a spasiť ľudstvo je trvalá, nikdy nepominie.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 111 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 474


Pán je milosrdný a milostivý, svoju zmluvu má stále na mysli. (Ž 111) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 8. týždeň II.
 • žalm: Ž 111, verše: 1-2. 5-6. 9ab+10c, názov žalmu: Veľké sú diela Pánove, charakter žalmu: Božie konanie je sláva a veleba. Vôľa Božia ospravedlniť a spasiť ľudstvo je trvalá, nikdy nepominie.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 3/10 s.20, výrazový okruh: Ž 111 Pán má svoju zmluvu stále na mysli.
 • v roku 2009 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2009, s.17

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 111 | Rastislav Adamko: Ador.Te 3/10 s.20 | id: 1228


[pdf]

Pán je milosrdný a milostivý, svoju zmluvu má stále na mysli. (Ž 111) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 8. týždeň II.
 • žalm: Ž 111, verše: 1-2. 5-6. 9ab+10c, názov žalmu: Veľké sú diela Pánove, charakter žalmu: Božie konanie je sláva a veleba. Vôľa Božia ospravedlniť a spasiť ľudstvo je trvalá, nikdy nepominie.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.18), výrazový okruh: Iz 12 Čerpajme vodu s radosťou...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 111 | Katarína vl. (ž.n.18) | id: 473


[pdf] [odt] [len_ref2.sib] [len_ref.sib]

Utorok, 8. týždeň II.
Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. (Ž 98) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 8. týždeň II.
 • žalm: Ž 98, verše: , názov žalmu: Boh víťazí na súde, charakter žalmu: Povzbudenie všetkých národov k radosti a oslave, a výzva celému stvorenstvu, aby sa pripojilo k tejto radosti a k oslave príchodu Sudcu.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 017 (prepis: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 98 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 476


[pdf]

Streda, 8. týždeň II.
Aleluja. (Ž 147) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 8. týždeň II.
 • žalm: Ž 147, verše: , názov žalmu: Pánova moc a dobrota, charakter žalmu: Je to zásluha Pánova, že priviedol deportovaných do vlasti, že chrám Pánov už opäť stojí a zničené mesto sa obnovuje ako záruka lepších budúcich časov.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 147 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 479


Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. (Ž 147) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 8. týždeň II.
 • žalm: Ž 147, verše: , názov žalmu: Pánova moc a dobrota, charakter žalmu: Je to zásluha Pánova, že priviedol deportovaných do vlasti, že chrám Pánov už opäť stojí a zničené mesto sa obnovuje ako záruka lepších budúcich časov.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.30), výrazový okruh: Ž 147 Chváľ Jeruzalem Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 055 (spracoval: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 147 | Bohuslav Korejs (ž.n.30) | id: 478


[pdf]

Štvrtok, 8. týždeň II.
Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. (Ž 100) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 8. týždeň II.
 • žalm: Ž 100, verše: , názov žalmu: Radosť návštevníka chrámu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm, povolávajúci všetkých ľudí oslavovať Pána. Je výzvou človečenstva k jedinému spoločenstvu s Bohom.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 070 (sprac.: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 100 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 481


[pdf]

Piatok, 8. týždeň II.
Pán príde súdiť všetky národy. (Ž 96) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 632
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 8. týždeň II.
 • žalm: Ž 96, verše: 10. 11-12a. 12b-13, názov žalmu: Pán je kráľ a sudca celej zeme, charakter žalmu: Povzbudenie ľudu, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa. V tomto Kráľovi majú pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 2/10 s.21, výrazový okruh: Ž 96 Pán príde súdiť všetky národy.
 • v roku 2009 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2009, s.18

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 96 | Rastislav Adamko: Ador.Te 2/10 s.21 | id: 1227


[pdf]

Pán príde súdiť všetky národy. (Ž 96) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 632
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 8. týždeň II.
 • žalm: Ž 96, verše: 10. 11-12a. 12b-13, názov žalmu: Pán je kráľ a sudca celej zeme, charakter žalmu: Povzbudenie ľudu, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa. V tomto Kráľovi majú pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 96 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 483


[pdf] [odt]

Sobota, 8. týždeň II.
Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj. (Ž 63) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 8. týždeň II.
 • žalm: Ž 63, verše: , názov žalmu: Túžba duše za Bohom, charakter žalmu: Opis Dávidovho položenia na úteku pre vlastným nevďačným synom Absolónom Júdskou púšťou k Jordánu, kdel už raz našiel záchranu pred Šaulom.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.27), výrazový okruh: Ž 63 Duša mi žízni po tebe..., (Za tebou prahne... / Ladislav Tomaško)
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 081, bez v.7-8

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 63 | Jozef Olejník (ž.n.27) | id: 485


Pondelok, 9. týždeň II.
V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj. (Ž 91) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 644
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 9. týždeň II.
 • žalm: Ž 91, verše: 1-2. 14-15b. 15c-16, názov žalmu: Pod ochranou Najvyššieho, charakter žalmu: Žiadané sú milosrdenstvá, radosť, dobrotivosť a láska. Sú to dobrá a výsady mesiášskych časov, ktorými Boh sprevádza naše činy, aby sme žili podľa Jeho vôle.
 • ž.nápev.: GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34), výrazový okruh: Ž 91 Pane, buď so mnou v mojich skúškach
 • v roku 2009 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2009, s.19

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 91 | GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34) | id: 1226


[pdf]

V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj. (Ž 91) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 644
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 9. týždeň II.
 • žalm: Ž 91, verše: 1-2. 14-15b. 15c-16, názov žalmu: Pod ochranou Najvyššieho, charakter žalmu: Žiadané sú milosrdenstvá, radosť, dobrotivosť a láska. Sú to dobrá a výsady mesiášskych časov, ktorými Boh sprevádza naše činy, aby sme žili podľa Jeho vôle.
 • ž.nápev.: GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34), výrazový okruh: Ž 91 Pane, buď so mnou v mojich skúškach
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 91 | GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34) | id: 491


[pdf] [odt]

Utorok, 9. týždeň II.
Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. (Ž 90) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 9. týždeň II.
 • žalm: Ž 90, verše: , názov žalmu: Nech je nad nami dobrotivosť Pána, charakter žalmu: Mojžiš v žalme (prvý zo IV. knihy žalmov) vďačne uznáva, že Pán bol ľudu svojmu útočiskom, ochrancom a pomocníkom z pokolenia na pokolenie, vždy a všade.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 186*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 90 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 493Strana 2 z 9

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov