obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Register nápevov

ž.n. = žalmový nápev
v.o. = výrazový okruh nápevu

Strana 2 z 4

Petr Eben (ž.n.26)
v.o.: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
Ž 57, Ž 67, Ž 87, Ž 97
Jozef Olejník (ž.n.27)
v.o.: Ž 63 Duša mi žízni po tebe..., (Za tebou prahne... / Ladislav Tomaško)
Ž 2, Ž 7, Ž 55, Ž 63, Ž 74, Ž 115
Jozef Olejník (ž.n.28)
v.o.: Ž 204 Pane, zošli svojho Ducha..., Pozn.: V Lit.sp.II je iný nápev od: Tomáš op.
Ž 5, Ž 105
Jozef Olejník (ž.n.29)
v.o.: Ex 15 Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
Ž 2, Ž 48, Ex 15, Dt 32
Bohuslav Korejs (ž.n.30)
v.o.: Ž 147 Chváľ Jeruzalem Pána...
Ž 29, Ž 71, Ž 94, Ž 137, Ž 147
Bohuslav Korejs (ž.n.31)
v.o.: Ž 71 Moje ústa, Pane, budú hlásať..., Ž 138 Pred tvárou anjelov budem hrať...
Ž 71, Ž 138
Bohuslav Korejs (ž.n.32)
v.o.: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
Ž 1, Ž 30, Ž 33, Ž 92, Ž 93, Ž 97, Ž 103, Ž 113, Lk 1
GOTTESLOB, Wilh. Verheggen (ž.n.33)
v.o.: Ž 47 Pán vystupuje do neba...
Ž 47
GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34)
v.o.: Ž 91 Pane, buď so mnou v mojich skúškach
Ž 3, Ž 12, Ž 91
Katarína vl. (ž.n.35)
v.o.: Ž 89 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
Ž 11, Ž 52, Ž 77, Ž 89, Tob 13
Katarína vl. (ž.n.36)
v.o.: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
Ž 47, Ž 84, Ž 99, Ž 105, Ž 135, Ž 148, Ž 149, Ž 150
Katarína vl. (ž.n.37)
v.o.: Ž 103 Milostivý a milosrdný je Pán
Ž 103, Ž 145
Katarína vl. (ž.n.38)
v.o.: Ž 66 Jasaj v Bohu celá zem
Ž 36, Ž 66, Ž 118, Ž 149
TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39)
v.o.: Ž 32 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu., Ž 32 Ty, Pane, si moje útočište...
Ž 10, Ž 32, Ž 101, Ž 102, Ž 106
TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40)
v.o.: Ž 24 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy., Blahoslavení čistého srdca...
Ž 24
TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41)
v.o.: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
Ž 7, Ž 69, Ž 105, Ž 106, Ž 139
TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42)
v.o.: Ž 27 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove..., Pán je moje svetlo a moja spása.
Ž 27, Iz 38
TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43)
v.o.: Ž 16 Ty, Pane, si moje jediné dobro., Moje srdce sa raduje a plesá moja duša.
Ž 16, Ž 21, Ž 50
Tomáš op. (Liturg.Spevník-II)
v.o.: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
Ž 19, Ž 96, Ž 104, Ž 116, Ž 117
Jozef Olejník (Liturg.Spevník-II/b)
v.o.: Ž 67 Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.
Ž 67, Ž 115
Bohuslav Korejs (Lit. Spevník-II/b)
v.o.: Ž 71 Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem spievať o tvojej sláve.
Ž 71
Jozef Varga (Liturg.Spevník-II/b)
v.o.: Ž 33 Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň.
Ž 33, Ž 46
Peter Franzen (publ. LS-II/c, s.36)
v.o.: Ž 86 Ukáž mi, Pane svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde.
Ž 86
I. Pawlak (publ. LS-II/c, s.35)
v.o.: Ž 2 Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána
Ž 2
Rastislav Adamko (publ. LS-II/c, s.
v.o.: Ž 149 Velebíme ťa, Pane, pre tvoju slávu.
Ž 145

Strana 2 z 4

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov