obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Nedele

Strana 3 z 7

6. veľkonočná nedeľa, rok C
Velebte Pána, všetky národy. (Ž 67) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 595
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 6. veľkonočná nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 67, verše: , názov žalmu: Zvelebujte Pána, všetky národy, charakter žalmu: Denné požehnanie na konci raňajšej a večernej modlitby, pochádzajúce z Áronových čias.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.26), výrazový okruh: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 163 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 67 | Petr Eben (ž.n.26) | id: 270


[+aleluja.pdf]

Nanebovstúpenie Pána
Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. (Ž 47) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 207
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: Nanebovstúpenie Pána
 • žalm: Ž 47, verše: , názov žalmu: Pán - kráľ všetkých národov, charakter žalmu: Oslava Pána ako víťaza a kráľa, ktorý sa vracia v slávnom sprievode na Sion. "Tlieskajte rukami všetky národy." "Za jasotu ystupuje Boh, Pán yvystupuje za hlaholu poľnice." "Boh kraľuje nad národmi"
 • ž.nápev.: GOTTESLOB, Wilh. Verheggen (ž.n.33), výrazový okruh: Ž 47 Pán vystupuje do neba...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 044 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 47 | GOTTESLOB, Wilh. Verheggen (ž.n.33) | id: 277


[+aleluja.pdf]

Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. (Ž 47) 12
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 207
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: Nanebovstúpenie Pána
 • žalm: Ž 47, verše: , názov žalmu: Pán - kráľ všetkých národov, charakter žalmu: Oslava Pána ako víťaza a kráľa, ktorý sa vracia v slávnom sprievode na Sion. "Tlieskajte rukami všetky národy." "Za jasotu ystupuje Boh, Pán yvystupuje za hlaholu poľnice." "Boh kraľuje nad národmi"
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 2018 spracoval Branislav Stríbrnský 12

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 47 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 1264


[pdf]

7. veľkonočná nedeľa, rok A
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. (Ž 27) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 210
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 7. veľkonočná nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 27, verše: , názov žalmu: Dôvera v nebezpečenstve, charakter žalmu: "Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?", Hľadať Pánovu tvár = hľadať jeho priazeň a lásku. Krajina žijúcich = tento svet, krajina mŕtvych = život po smrti. Záver vraví : "...drž sa Pána."
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42), výrazový okruh: Ž 27 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove..., Pán je moje svetlo a moja spása.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 045 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 27 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42) | id: 284


[+aleluja.pdf]

7. veľkonočná nedeľa, rok B
Dobrorečte Pánovi, čo má trón v nebesiach. (Ž 103) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 412
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 7. veľkonočná nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 103, verše: , názov žalmu: Chvála Božieho milosrdenstva, charakter žalmu: Dávidov žalm z obdobia zvestovania odpustenia viny prorokom Nátanom. Povzbudenie k vzdávaniu chvály a vďaky Bohu za veľké milosrdenstvo a lásku v porovnaní s malosťou a slabosťou človeka.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 110 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 103 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 285


[+aleluja.pdf]

7. veľkonočná nedeľa, rok C
Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi. (Ž 97) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 600
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: 7. veľkonočná nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 97, verše: , názov žalmu: Pán je slávny sudca, charakter žalmu: Prorocký žalm, opisujúcí príchod Božieho Kráľovstva - Boh sa zjavuje a ide súdiť zem a zahanbuje modlárov. Spravodlivých a verných odmeňuje slobodou, slávou a radosťou.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 164 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 97 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 286


[+aleluja.pdf]

Zoslanie Ducha Svätého, na vigíliu
Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. (Ž 104) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 216
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: Zoslanie Ducha Svätého, na vigíliu
 • žalm: Ž 104, verše: , názov žalmu: Chvála Boha, stvoriteľa, charakter žalmu: Chválospev na Boha, stvoriteľa vesmíru, ako ozvena Mojžišovej rozpravy o stvorení sveta.
 • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 047 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 104 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 299


[+aleluja.pdf]

Zoslanie Ducha Svätého, vo dne
Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. (Ž 104) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 219
 • cirk.obd.: Veľká noc
 • kedy: Zoslanie Ducha Svätého, vo dne
 • žalm: Ž 104, verše: , názov žalmu: Chvála Boha, stvoriteľa, charakter žalmu: Chválospev na Boha, stvoriteľa vesmíru, ako ozvena Mojžišovej rozpravy o stvorení sveta.
 • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 048 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 104 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 300


[+aleluja.pdf]

Najvätejšej trojice, rok A
Chvála ti a sláva naveky. (Dan 3) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 438
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Najvätejšej trojice, rok A
 • žalm: Dan 3, verše: 52. 53. 54. 55. 56, názov žalmu: Modl. Azariášova /24-45, Chválosp. mlád. v ohn. peci /46-90, charakter žalmu: Azariáš asi použil kajúcnu modlitbu, kt. zajatci oplakávali pád Jeruzalema. Aj chválospev mládencov bol asi starý spev Izraelitov. Je ako litánie. Duch=rozum a vôľa. Duša=citový život. Svätí=pobožní.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 054, prepis Juraj Kubek 2011

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Dan 3 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 352


[pdf] [odt]

Najvätejšej trojice, rok B
Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi. (Ž 33) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 421
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Najvätejšej trojice, rok B
 • žalm: Ž 33, verše: , názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 111 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 33 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 353


[+aleluja.pdf]

Najvätejšej trojice, rok C
Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. (Ž 8) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 610
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Najvätejšej trojice, rok C
 • žalm: Ž 8, verše: 4-5. 6-7. 8-9, názov žalmu: Velebnosť Boha a dôstojnosť človeka, charakter žalmu: Pane, náš vládca, aké vznešené je tvoje meno ... hľadím na dielo tvojich rúk (nebesia, hviezdy), človek, len o niečo menší od anjelov, vládne nad dielami tvojich rúk, všetko si mu položil pod nohy.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.12), výrazový okruh: Ž 8 Pane, náš vládca...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 165 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 8 | Ladislav Tomaško (ž.n.12) | id: 354


[+aleluja.pdf]

Najvätejšieho Kristovho tela a Krvi, rok A
Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. (Ž 147) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 230
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Najvätejšieho Kristovho tela a Krvi, rok A
 • žalm: Ž 147, verše: , názov žalmu: Pánova moc a dobrota, charakter žalmu: Je to zásluha Pánova, že priviedol deportovaných do vlasti, že chrám Pánov už opäť stojí a zničené mesto sa obnovuje ako záruka lepších budúcich časov.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.30), výrazový okruh: Ž 147 Chváľ Jeruzalem Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 055 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 147 | Bohuslav Korejs (ž.n.30) | id: 355


[+aleluja.pdf]

Najvätejšieho Kristovho tela a Krvi, rok B
Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. (Ž 116) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 424
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Najvätejšieho Kristovho tela a Krvi, rok B
 • žalm: Ž 116, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Spomienka na ťažké utrpnia bez pomoci ľudí, pomohol však Pán. Za tútú pomoc a vyslobodenie patrí Pánovi vďaka a ďakovné obete.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.23), výrazový okruh: Ž (asi) 116 Pred tvárou Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 112 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 116 | Petr Eben (ž.n.23) | id: 356


[+aleluja.pdf]

Najvätejšieho Kristovho tela a Krvi, rok C
Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho. (Ž 110) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 612
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Najvätejšieho Kristovho tela a Krvi, rok C
 • žalm: Ž 110, verše: , názov žalmu: Mesiáš, kráľ a kňaz, charakter žalmu: Dávidov mesiášsky žalm. Ježiš Kristus v ňom sám dokazuje pred farizejmi svoje božstvo a háji svoje právo a svoju hodnosť sedieť po pravici Božej.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 166 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 110 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 357


[+aleluja.pdf]

Najvätejšieho Srdca Ježišovho, rok A
Milosrdenstvo Pánovo je od večnosti voči tým, čo sa ho boja. (Ž 103) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 235
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Najvätejšieho Srdca Ježišovho, rok A
 • žalm: Ž 103, verše: , názov žalmu: Chvála Božieho milosrdenstva, charakter žalmu: Dávidov žalm z obdobia zvestovania odpustenia viny prorokom Nátanom. Povzbudenie k vzdávaniu chvály a vďaky Bohu za veľké milosrdenstvo a lásku v porovnaní s malosťou a slabosťou človeka.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 058 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 103 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 358


[+aleluja.pdf]

Najvätejšieho Srdca Ježišovho, rok B
Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy. (Iz 12) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 428
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Najvätejšieho Srdca Ježišovho, rok B
 • žalm: Iz 12, verše: , názov žalmu: Vďaka za spásu, charakter žalmu: Iz 12 je chválospev vykúpených, ktorým končí rad veľkolepých mesiášskych proroctiev v knihe o Emanuelovi , t.j. Iz 7 až 12. Pramene vôd, v Palestíne veľmi vzácne, sú tu obrazom mesiášskych darov.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.18), výrazový okruh: Iz 12 Čerpajme vodu s radosťou...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 113 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Iz 12 | Katarína vl. (ž.n.18) | id: 359


[+aleluja-XI.pdf] [+aleluja-VI.pdf]

Najvätejšieho Srdca Ježišovho, rok C
Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Ž 23) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 615
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Najvätejšieho Srdca Ježišovho, rok C
 • žalm: Ž 23, verše: , názov žalmu: Dobrý pastier, charakter žalmu: "Pán je môj pastier..." V Novom zákone: prestretý stôl = Eucharistia, olej (naliaty na hlavu) = obraz siedmych darov Ducha Svätého. "Dobrota a milosť budú ma sprevádzať... budem bývať v dome Pánovom"
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.15), výrazový okruh: Ž 23 Pán je môj pastier..., Ž 68 Spievajme nášmu Pánovi...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 167 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 23 | Katarína vl. (ž.n.15) | id: 360


[+aleluja.pdf]

2. nedeľa, rok A
Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. (Ž 40) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 2. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 40, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky a prosba o pomoc, charakter žalmu: Najlepšou vďakou Bohu je poslušnosť a obeta ducha (tí, čo túžia po pomoci, nech zvelebujú Pána), a nie vonkajšie obety ("obety a dary si nepraješ"), ktoré nie sú ničím, ak sa nepodriadime Božej vôli.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.24), výrazový okruh: Ž 40 Hľa prichádzam, Pane...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 060 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 40 | Petr Eben (ž.n.24) | id: 375


[+aleluja.pdf]

2. nedeľa, rok B
Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. (Ž 40) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 2. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 40, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky a prosba o pomoc, charakter žalmu: Najlepšou vďakou Bohu je poslušnosť a obeta ducha (tí, čo túžia po pomoci, nech zvelebujú Pána), a nie vonkajšie obety ("obety a dary si nepraješ"), ktoré nie sú ničím, ak sa nepodriadime Božej vôli.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.24), výrazový okruh: Ž 40 Hľa prichádzam, Pane...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 115 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 40 | Petr Eben (ž.n.24) | id: 376


[+aleluja.pdf]

2. nedeľa, rok C
Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. (Ž 96) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 2. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 96, verše: , názov žalmu: Pán je kráľ a sudca celej zeme, charakter žalmu: Povzbudenie ľudu, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa. V tomto Kráľovi majú pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 169 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 96 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 377


[+aleluja.pdf]

3. nedeľa, rok A
Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 27) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 3. nedeľa, rok A
 • spoločný v období: 5
 • žalm: Ž 27, verše: , názov žalmu: Dôvera v nebezpečenstve, charakter žalmu: "Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?", Hľadať Pánovu tvár = hľadať jeho priazeň a lásku. Krajina žijúcich = tento svet, krajina mŕtvych = život po smrti. Záver vraví : "...drž sa Pána."
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42), výrazový okruh: Ž 27 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove..., Pán je moje svetlo a moja spása.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 061 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 27 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42) | id: 392


[+aleluja.pdf]

3. nedeľa, rok B
Ukáž mi, Pane, svoje cesty. (Ž 25) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 3. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 25, verše: , názov žalmu: Úpenlivá prosba o odpustenie a o pomoc, charakter žalmu: "Ukáž mi, Pane svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch." "Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom." "Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky."
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 116 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 25 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 393


[+aleluja.pdf]

3. nedeľa, rok C
Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. (Ž 19) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 3. nedeľa, rok C
 • spoločný v období: 5
 • žalm: Ž 19, verše: , názov žalmu: Oslava Boha Stvoriteľa , charakter žalmu: Božia sláva sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení: Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 170 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 19 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 394


[+aleluja.pdf]

4. nedeľa, rok A
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Ž 146) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 4. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 146, verše: , názov žalmu: Blažení tí, čo dúfajú v Pána, charakter žalmu: Prvý žalm zo skupiny malý Halel - chvála Kristova (začína i končí Aleluja)
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.22), výrazový okruh: Ž 146 Chváľ duša noja Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 062 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 146 | Petr Eben (ž.n.22) | id: 408


[+aleluja.pdf]

4. nedeľa, rok B
Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. (Ž 95) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 4. nedeľa, rok B
 • spoločný v období: 5
 • žalm: Ž 95, verše: , názov žalmu: Pozvanie na oslavu Boha, charakter žalmu: Výzva ľudu k oslave Boha, lebo on je Kráľom celej zeme, ktorú stvoril a pastierom národa izraelského, ktorého všetci majú uznať a poslúchať, ak nechcú byť postrestaní a odvrhnutí.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 117 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 95 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 409


[+aleluja.pdf]

4. nedeľa, rok C
Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. (Ž 71) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 4. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 71, verše: , názov žalmu: Pán, moja nádej od mladosti, charakter žalmu: Dávidov spev vo svojej starobe, keď ho jeho nevďačný a nedočkavý syn Absolón chcel násilne pozbaviť trónu.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.31), výrazový okruh: Ž 71 Moje ústa, Pane, budú hlásať..., Ž 138 Pred tvárou anjelov budem hrať...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 171 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 71 | Bohuslav Korejs (ž.n.31) | id: 410


[+aleluja.pdf]


Strana 3 z 7

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov