Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Férie cez rok, cykl. II.

Strana 3 z 9

Streda, 9. týždeň II.
Oči dvíham k tebe, Pane, čo na nebesiach prebývaš. (Ž 123) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 650
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 9. týždeň II.
 • žalm: Ž 123, verše: 1-2a. 2b-d, názov žalmu: Pán - opora ľudu, charakter žalmu: Ľud sa prirovnáva k služovníkovi, ktorý vo všetkom závisí od svojho pána - prosí Pána o pomoc a o vyslobodenie z ťažkej situácie, ktorú mu pripravujú pyšní nepriatelia.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 4/09 s.20, výrazový okruh: Ž 123 Oči dvíham k tebe, Pane, čo na nebesiach prebývaš.
 • v roku 2009 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2009, s.20

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 123 | Rastislav Adamko: Ador.Te 4/09 s.20 | id: 1225


[pdf]

Oči dvíham k tebe, Pane, čo na nebesiach prebývaš. (Ž 123) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 650
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 9. týždeň II.
 • žalm: Ž 123, verše: 1-2a. 2b-d, názov žalmu: Pán - opora ľudu, charakter žalmu: Ľud sa prirovnáva k služovníkovi, ktorý vo všetkom závisí od svojho pána - prosí Pána o pomoc a o vyslobodenie z ťažkej situácie, ktorú mu pripravujú pyšní nepriatelia.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 123 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 495


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 9. týždeň II.
Ukáž mi, Pane, svoje cesty. (Ž 25) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 9. týždeň II.
 • žalm: Ž 25, verše: , názov žalmu: Úpenlivá prosba o odpustenie a o pomoc, charakter žalmu: "Ukáž mi, Pane svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch." "Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom." "Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky."
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 116*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 25 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 497


[+aleluja.pdf]

Ukáž mi, Pane, svoje cesty. (Ž 25) 13
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 9. týždeň II.
 • žalm: Ž 25, verše: , názov žalmu: Úpenlivá prosba o odpustenie a o pomoc, charakter žalmu: "Ukáž mi, Pane svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch." "Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom." "Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky."
 • ž.nápev.: Ján Števuliak, 2018, výrazový okruh: Ž 25 Ukáž mi, Pane, svoje cesty.
 • v roku 2018 spracoval Ján Števuliak 13

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 25 | Ján Števuliak, 2018 | id: 1265


[pdf]

Piatok, 9. týždeň II.
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákom, Pane. (Ž 119) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 657
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 9. týždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: 157. 160. 161. 165. 166. 168, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 1202


[pdf] [odt] [len_ref2.sib] [len_ref.sib]

Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane. (Ž 119) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 657
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 9. zýždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: 157. 160. 161. 165. 166. 168, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32, výrazový okruh: Ž 119 Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.
 • v roku 2009 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2009, s.21

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32 | id: 1224


[pdf]

Tvoj pokoj, Pane, majú tí, čo milujú tvoj zákon. (Ž 119) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.: 127
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 9. týždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: 157. 160. 161. 165. 166. 168, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 500


[pdf] [odt] [len_ref2.sib] [len_ref.sib]

Sobota, 9. týždeň II.
Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. (Ž 71) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 660
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 9. týždeň II.
 • žalm: Ž 71, verše: 8-9. 14-15b. 16-17. 22, názov žalmu: Pán, moja nádej od mladosti, charakter žalmu: Dávidov spev vo svojej starobe, keď ho jeho nevďačný a nedočkavý syn Absolón chcel násilne pozbaviť trónu.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.31), výrazový okruh: Ž 71 Moje ústa, Pane, budú hlásať..., Ž 138 Pred tvárou anjelov budem hrať...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2009, s.23

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 71 | Bohuslav Korejs (ž.n.31) | id: 502


[pdf]

Pondelok, 10. týždeň II.
Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. (Ž 121) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 668
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 10. týždeň II.
 • žalm: Ž 121, verše: 1-2. 3-4. 5-6. 7-8, názov žalmu: Strážca ľudu, charakter žalmu: Prosba o pomoc a viera, že príde od Pána. Nech Pán ustavične ochraňuje svoj ľud, nech ho ochráni cez deňi za noci a nech ho všade ochráni od každého zla.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • inšpirácia responza: Pomoc mi príde...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 121 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 507


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Utorok, 10. týždeň II.
Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre. (Ž 4) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 671
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 10.týždeň II.
 • žalm: Ž 4, verše: 2-3. 4-5. 7b-8, názov žalmu: Poďakovanie, charakter žalmu: Zmysel žalmu: Tiché a pokorné uvažovanie o svojom živote a činoch otvárajú oči. Zachvejte sa, keď pomyslíte na Boží hnev a Božiu spravodlivosť.
 • ž.nápev.: Rasrislav Adamko: Ador.Te 4/09 s.23, výrazový okruh: Ž 4 Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre.
 • v roku 2009 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2009, s.23

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 4 | Rasrislav Adamko: Ador.Te 4/09 s.23 | id: 1223


[pdf]

Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre. (Ž 4) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 671
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 10. týždeň II.
 • žalm: Ž 4, verše: 2-3. 4-5. 7b-8, názov žalmu: Poďakovanie, charakter žalmu: Zmysel žalmu: Tiché a pokorné uvažovanie o svojom živote a činoch otvárajú oči. Zachvejte sa, keď pomyslíte na Boží hnev a Božiu spravodlivosť.
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • inšpirácia responza: LS-II, s.106
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 4 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 509


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Streda, 10. týždeň II.
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. (Ž 16) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 10. týždeň II.
 • žalm: Ž 16, verše: , názov žalmu: Pán - môj dedičný podiel, charakter žalmu: "Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu" Mesiášsky žalm. "nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie." sv. Peter a Pavol chápu ako predpoveď zmŕtvychvstania.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 146*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 16 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 511


Štvrtok, 10. týždeň II.
Tebe, Pane Bože, partí chválospev na Sione. (Ž 65) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 676
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 10. týždeň II.
 • žalm: Ž 65, verše: 10a-d. 10e-11. 12-13, názov žalmu: Slávnostné poďakovanie, charakter žalmu: Dávidov žalm k verejnej bohoslužbe raz pred žatvou na veľkonočné sviatky a druhý raz pri obetovaní z novej úrody.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 4/09 s.24, výrazový okruh: Ž 65 Tebe, Pane, patrí chválospev na Sione.
 • v roku 2009 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2009, s.24

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 65 | Rastislav Adamko: Ador.Te 4/09 s.24 | id: 1222


[pdf]

Tebe, Pane Bože, patrí chválospev na Sione. (Ž 65) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 676
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 10. týždeň II.
 • žalm: Ž 65, verše: 10a-d. 10e-11. 12-13, názov žalmu: Slávnostné poďakovanie, charakter žalmu: Dávidov žalm k verejnej bohoslužbe raz pred žatvou na veľkonočné sviatky a druhý raz pri obetovaní z novej úrody.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 65 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 513


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Piatok, 10. týždeň II.
Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár. (Ž 27) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 679
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 10. týždeň II.
 • žalm: Ž 27, verše: 7-8a. 8b-9c. 13-14, názov žalmu: Dôvera v nebezpečenstve, charakter žalmu: "Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?", Hľadať Pánovu tvár = hľadať jeho priazeň a lásku. Krajina žijúcich = tento svet, krajina mŕtvych = život po smrti. Záver vraví : "...drž sa Pána."
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42), výrazový okruh: Ž 27 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove..., Pán je moje svetlo a moja spása.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2010, s.17

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 27 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42) | id: 1221


[pdf]

Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár. (Ž 27) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 679
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 10. týždeň II.
 • žalm: Ž 27, verše: 7-8a. 8b-9c. 13-14, názov žalmu: Dôvera v nebezpečenstve, charakter žalmu: "Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?", Hľadať Pánovu tvár = hľadať jeho priazeň a lásku. Krajina žijúcich = tento svet, krajina mŕtvych = život po smrti. Záver vraví : "...drž sa Pána."
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42), výrazový okruh: Ž 27 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove..., Pán je moje svetlo a moja spása.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 27 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42) | id: 516


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 10. týždeň II.
Ty, Pane, si moje jediné dobro. (Ž 16) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 10. týždeň II.
 • žalm: Ž 16, verše: , názov žalmu: Pán - môj dedičný podiel, charakter žalmu: "Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu" Mesiášsky žalm. "nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie." sv. Peter a Pavol chápu ako predpoveď zmŕtvychvstania.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43), výrazový okruh: Ž 16 Ty, Pane, si moje jediné dobro., Moje srdce sa raduje a plesá moja duša.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 180, bez v.7-8

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 16 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43) | id: 518


Pondelok, 11. týždeň II.
Pane, všimni si moje vzdychanie. (Ž 5) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 691
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 11. týždeň II.
 • žalm: Ž 5, verše: 2-3. 5-6. 7, názov žalmu: Ranná modlitba o pomoc, charakter žalmu: Túžba po spravodlivosti - predtým ako Nový zákon vyzve človeka, aby prekonal seba samého v láske k nepriateľom.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 1/10 s.18, výrazový okruh: Ž 5 Pane, všimni si, moje vzdychanie.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Asoramus Te 1/2010, s.18

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 5 | Rastislav Adamko: Ador.Te 1/10 s.18 | id: 1220


[pdf]

Pane, všimni si moje vzdychanie. (Ž 5) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 691
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 11. týždeň II.
 • žalm: Ž 5, verše: 2-3. 5-6. 7, názov žalmu: Ranná modlitba o pomoc, charakter žalmu: Túžba po spravodlivosti - predtým ako Nový zákon vyzve človeka, aby prekonal seba samého v láske k nepriateľom.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.28), výrazový okruh: Ž 204 Pane, zošli svojho Ducha..., Pozn.: V Lit.sp.II je iný nápev od: Tomáš op.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 5 | Jozef Olejník (ž.n.28) | id: 523


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Utorok, 11. týždeň II.
Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 51) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 11. týždeň II.
 • žalm: Ž 51, verše: , názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.11), výrazový okruh: Ž 51 Zmiluj sa, Pane...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 032 (spracoval: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 51 | Ladislav Tomaško (ž.n.11) | id: 526


[pdf]

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 51) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 11. týždeň II.
 • žalm: Ž 51, verše: , názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 031 (spracoval: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 51 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 527


[pdf]

Streda, 11. týždeň II.
Majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. (Ž 31) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 696
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 11. týždeň II.
 • žalm: Ž 31, verše: 20. 21. 24, názov žalmu: Dôverná modlitba v súžení, charakter žalmu: Dávid nesie utrpenie prenasledovania. Útočisko našiel v Nobe (Archa) a v Júdskych jaskyniach. Jeho vďaka je Bohu milšia než výkrik o pomoc. Ježiš (aj sv. Štefan) vravia "Do tvojich rúk porúčam...6.v."
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 1/10 s.19, výrazový okruh: Ž 31 Majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2011, s.19

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 31 | Rastislav Adamko: Ador.Te 1/10 s.19 | id: 1219


[pdf]

Majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. (Ž 31) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 696
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 11. týždeň II.
 • žalm: Ž 31, verše: 20. 21. 24, názov žalmu: Dôverná modlitba v súžení, charakter žalmu: Dávid nesie utrpenie prenasledovania. Útočisko našiel v Nobe (Archa) a v Júdskych jaskyniach. Jeho vďaka je Bohu milšia než výkrik o pomoc. Ježiš (aj sv. Štefan) vravia "Do tvojich rúk porúčam...6.v."
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 31 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 1203


[pdf] [len_ref_b.sib] [len_ref_a.sib] [odt]

Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. (Ž 31) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.: 146
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 11. týždeň II.
 • žalm: Ž 31, verše: 20. 21. 24, názov žalmu: Dôverná modlitba v súžení, charakter žalmu: Dávid nesie utrpenie prenasledovania. Útočisko našiel v Nobe (Archa) a v Júdskych jaskyniach. Jeho vďaka je Bohu milšia než výkrik o pomoc. Ježiš (aj sv. Štefan) vravia "Do tvojich rúk porúčam...6.v."
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 31 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 529


[pdf] [len_ref_b.sib] [len_ref_a.sib] [odt]

Štvrtok, 11. týždeň II.
Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi. (Ž 97) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 11. týždeň II.
 • žalm: Ž 97, verše: , názov žalmu: Pán je slávny sudca, charakter žalmu: Prorocký žalm, opisujúcí príchod Božieho Kráľovstva - Boh sa zjavuje a ide súdiť zem a zahanbuje modlárov. Spravodlivých a verných odmeňuje slobodou, slávou a radosťou.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 019*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 97 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 532


Piatok, 11. týždeň II.
Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. (Ž 132) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 703
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 11. týždeň II.
 • žalm: Ž 132, verše: 11. 12. 13-14. 17-18, názov žalmu: Božie prisľúbenie Dávidovmu domu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm, v ktorom sa rozlišuje osoba Dávidova a jeho potomka Mesiáša.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 1/10 s.20, výrazový okruh: Ž 132 Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2010, s.20

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 132 | Rastislav Adamko: Ador.Te 1/10 s.20 | id: 1218


[pdf]

Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. (Ž 132) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 703
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 11. týždeň II.
 • žalm: Ž 132, verše: 11. 12. 13-14. 17-18, názov žalmu: Božie prisľúbenie Dávidovmu domu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm, v ktorom sa rozlišuje osoba Dávidova a jeho potomka Mesiáša.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.16), výrazový okruh: Ž 98 Pred očami pohanov...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 132 | Katarína vl. (ž.n.16) | id: 534


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 11. týždeň II.
Pánovo milosrdenstvo trvá naveky. (Ž 89) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 706
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 11. týždeň II.
 • žalm: Ž 89, verše: 4-5. 29-30. 31-33. 34, názov žalmu: Božia milosť nad domom Dávida, charakter žalmu: Rozjímajúci, nábožensko-poučný žalm Etana Ezrahitu porovnáva Pánove prisľúbenia Dávidovi so smutným údelom Dávidovho kráľovského domu pred exilom.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.35), výrazový okruh: Ž 89 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2010, s.21

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 89 | Katarína vl. (ž.n.35) | id: 1217


[pdf]

Pánovo milosrdenstvo trvá naveky. (Ž 89) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 706
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 11. týždeň II.
 • žalm: Ž 89, verše: 4-5. 29-30. 31-33. 34, názov žalmu: Božia milosť nad domom Dávida, charakter žalmu: Rozjímajúci, nábožensko-poučný žalm Etana Ezrahitu porovnáva Pánove prisľúbenia Dávidovi so smutným údelom Dávidovho kráľovského domu pred exilom.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.35), výrazový okruh: Ž 89 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 89 | Katarína vl. (ž.n.35) | id: 536


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Pondelok, 12. týždeň II.
Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou. (Ž 60) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 714
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 12. týždeň II.
 • žalm: Ž 60, verše: 3. 4-5. 12-13, názov žalmu: Modlitba po porážke, charakter žalmu: Dávidova modlitba v bojoch proti Aramejcom. V prepade na slabšom druhom fronte videl trest Boží a tvrdú skúšku pre kráľa a jeho ľud.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 1/10 s.22, výrazový okruh: Ž 60 Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2010, s.22

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 60 | Rastislav Adamko: Ador.Te 1/10 s.22 | id: 1216


[pdf]

Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou. (Ž 60) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 714
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 12. týždeň II.
 • žalm: Ž 60, verše: 3. 4-5. 12-13, názov žalmu: Modlitba po porážke, charakter žalmu: Dávidova modlitba v bojoch proti Aramejcom. V prepade na slabšom druhom fronte videl trest Boží a tvrdú skúšku pre kráľa a jeho ľud.
 • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.14), výrazový okruh: Ž 63 Duša mi žízni po tebe...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 60 | Bohuslav Mošať (ž.n.14) | id: 541


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Utorok, 12. týždeň II.
Boh založil svoje mesto naveky. (Ž 48) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 717
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 12. týždeň II.
 • žalm: Ž 48, verše: 2-3a. 3b-4. 10-11, názov žalmu: Vďaka za záchranu národa, charakter žalmu: Chvála mesta Jeruzalam a chvála Boha, ktorému patrí chvála za zázračné oslobodenie Jeruzalema.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.27, výrazový okruh: Ž 48 Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2010, s.23

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 48 | Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.27 | id: 1215


[pdf]

Boh založil svoje mesto naveky. (Ž 48) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 717
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 12. týždeň II.
 • žalm: Ž 48, verše: 2-3a. 3b-4. 10-11, názov žalmu: Vďaka za záchranu národa, charakter žalmu: Chvála mesta Jeruzalam a chvála Boha, ktorému patrí chvála za zázračné oslobodenie Jeruzalema.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.29), výrazový okruh: Ex 15 Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 48 | Jozef Olejník (ž.n.29) | id: 543


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Streda, 12. týždeň II.
Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní. (Ž 119) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 720
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 12. týždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: 33. 34. 35. 36. 37. 40, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32, výrazový okruh: Ž 119 Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2010, s.24

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32 | id: 1214


[pdf]

Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní. (Ž 119) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 720
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 12. týždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: 33. 34. 35. 36. 37. 40, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 546


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 12. týždeň II.
Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane. (Ž 79) 5
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 724
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 12. týždeň II.
 • žalm: Ž 79, verše: 1-2. 3-5. 8. 9, názov žalmu: Nárek nad Jeruzalemom, charakter žalmu: Žalm Asafovho potomka o skaze Jeruzalema.
 • ž.nápev.: Stanislav Šurin: Ador.Te 1/12 s.17, výrazový okruh: Ž 79 Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane.
 • v roku 2012 spracoval Stanislav Šurin 5
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2012, s.17

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 79 | Stanislav Šurin: Ador.Te 1/12 s.17 | id: 1247


[pdf]

Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane. (Ž 79) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 724
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 12. týždeň II.
 • žalm: Ž 79, verše: 1-2. 3-5. 8. 9, názov žalmu: Nárek nad Jeruzalemom, charakter žalmu: Žalm Asafovho potomka o skaze Jeruzalema.
 • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.14), výrazový okruh: Ž 63 Duša mi žízni po tebe...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 79 | Bohuslav Mošať (ž.n.14) | id: 548


[pdf] [odt]

Piatok, 12. týždeň II.
Pane, chcem stále pamätať na teba. (Ž 137) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 12. týždeň II.
 • žalm: Ž 137, verše: , názov žalmu: Na brehu babylonských riek, charakter žalmu: Žalm z prvých rokov po návrate z babylonského zajatia.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.30), výrazový okruh: Ž 147 Chváľ Jeruzalem Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 102

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 137 | Bohuslav Korejs (ž.n.30) | id: 550


Sobota, 12. týždeň II.
Nezabúdaj, Pane, na svojich úbožiakov. (Ž 74) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 730
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 12. týždeň II.
 • žalm: Ž 74, verše: 1-2. 3-4. 5-7. 20-21, názov žalmu: Nárek nad spustošeným chrámom, charakter žalmu: Asafov potomok opisuje udalosti izraelského národa po prežití katastrofy, spôsobenej babylonským kráľom Nabuchodonozorom.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.27), výrazový okruh: Ž 63 Duša mi žízni po tebe..., (Za tebou prahne... / Ladislav Tomaško)
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 74 | Jozef Olejník (ž.n.27) | id: 552


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Nezabúdaj, Pne, na svojich úbožiakov. (Ž 74) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 730
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 12. týždeň II.
 • žalm: Ž 74, verše: 1-4. 5-7. 20-21, názov žalmu: Nárek nad spustošeným chrámom, charakter žalmu: Asafov potomok opisuje udalosti izraelského národa po prežití katastrofy, spôsobenej babylonským kráľom Nabuchodonozorom.
 • ž.nápev.: Miloš Bartoš: Adoramus Te 1/11 s.16, výrazový okruh: Ž 79 Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva.
 • v roku 2012 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2012, s.18

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 74 | Miloš Bartoš: Adoramus Te 1/11 s.16 | id: 1248


[pdf]

Pondelok, 13. týždeň II.
Spamätajte sa a nezabúdajte na Boha. (Ž 50) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 741
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 13. týždeň II.
 • žalm: Ž 50, verše: 16b-17. 18-19. 20-21. 22-23, názov žalmu: Pravá úcta k Bohu, charakter žalmu: Hlavnou myšlienkou žalmu je zbytočnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený. Nie sú to obety chvály a srdca. Chýba v nich dobré vnútorné zmyšľanie.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43), výrazový okruh: Ž 16 Ty, Pane, si moje jediné dobro., Moje srdce sa raduje a plesá moja duša.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 50 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43) | id: 558


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Spamätejte sa a nezabúdejte na Boha. (Ž 50) 5
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 741
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 13. týždeň II.
 • žalm: Ž 50, verše: 16b-23, názov žalmu: Pravá úcta k Bohu, charakter žalmu: Hlavnou myšlienkou žalmu je zbytočnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený. Nie sú to obety chvály a srdca. Chýba v nich dobré vnútorné zmyšľanie.
 • ž.nápev.: Stanislav Šurin: Ador.Te 1/11 s.15, výrazový okruh: Ž 50 Obetuj Bohu obetu chvály.
 • v roku 2012 spracoval Stanislav Šurin 5
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2012, s.19

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 50 | Stanislav Šurin: Ador.Te 1/11 s.15 | id: 1249


[pdf]

Utorok, 13. týždeň II.
Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti. (Ž 5) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 744
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 13. týždeň II.
 • žalm: Ž 5, verše: 5-6. 7. 8, názov žalmu: Ranná modlitba o pomoc, charakter žalmu: Túžba po spravodlivosti - predtým ako Nový zákon vyzve človeka, aby prekonal seba samého v láske k nepriateľom.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 1/10 s.18, výrazový okruh: Ž 5 Pane, všimni si, moje vzdychanie.
 • v roku 2012 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2012, s.20

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 5 | Rastislav Adamko: Ador.Te 1/10 s.18 | id: 1250


[pdf]

Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti. (Ž 5) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 744
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 13. týždeň II.
 • žalm: Ž 5, verše: 5-6. 7. 8, názov žalmu: Ranná modlitba o pomoc, charakter žalmu: Túžba po spravodlivosti - predtým ako Nový zákon vyzve človeka, aby prekonal seba samého v láske k nepriateľom.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.28), výrazový okruh: Ž 204 Pane, zošli svojho Ducha..., Pozn.: V Lit.sp.II je iný nápev od: Tomáš op.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 5 | Jozef Olejník (ž.n.28) | id: 560


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Streda, 13. týždeň II.
Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. (Ž 50) 5
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 746
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 13. týždeň II.
 • žalm: Ž 50, verše: 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16b-17, názov žalmu: Pravá úcta k Bohu, charakter žalmu: Hlavnou myšlienkou žalmu je zbytočnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený. Nie sú to obety chvály a srdca. Chýba v nich dobré vnútorné zmyšľanie.
 • ž.nápev.: Stanislav Šurin: Ador.Te 1/11 s.15, výrazový okruh: Ž 50 Obetuj Bohu obetu chvály.
 • v roku 2012 spracoval Stanislav Šurin 5
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2012, s.21

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 50 | Stanislav Šurin: Ador.Te 1/11 s.15 | id: 1251


[pdf]

Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu. (Ž 50) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 746
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 13. týždeň II.
 • žalm: Ž 50, verše: 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16b-17, názov žalmu: Pravá úcta k Bohu, charakter žalmu: Hlavnou myšlienkou žalmu je zbytočnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený. Nie sú to obety chvály a srdca. Chýba v nich dobré vnútorné zmyšľanie.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43), výrazový okruh: Ž 16 Ty, Pane, si moje jediné dobro., Moje srdce sa raduje a plesá moja duša.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 50 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43) | id: 562


[pdf] [odt] [len_ref.sib]


Strana 3 z 9

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov