obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Register nápevov

ž.n. = žalmový nápev
v.o. = výrazový okruh nápevu

Strana 3 z 4

Miloš Bartoš: Adoramus Te 3/10 s.19
v.o.: Ž 78 Nezabúdajme na Božie diela.
Ž 78
Rastislav Adamko: Ador.Te 3/10 s.20
v.o.: Ž 111 Pán má svoju zmluvu stále na mysli.
Ž 111
Rastislav Adamko: Ador.Te 3/10 s.23
v.o.: Ž 37 Spása spravodlivých prichádza od Pána.
Ž 37
Rastislav Adamko: Ador.Te 3/10 s.24
v.o.: Lk 1 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud.
Lk 1
Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.27
v.o.: Ž 48 Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu.
Ž 48
Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.30
v.o.: Ž 102 Pán z nebies pozerá na našu zem.
Ž 102
Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32
v.o.: Ž 119 Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.
Ž 119
Stanislav Šurin: Ador.Te 1/11 s.15
v.o.: Ž 50 Obetuj Bohu obetu chvály.
Ž 50
Miloš Bartoš: Adoramus Te 1/11 s.16
v.o.: Ž 79 Ukáž nám, Pane, svetlo svojho milosrdenstva.
Ž 74, Ž 79
Rastislav Adamko: Ador.Te 1/11 s.18
v.o.: Ž 19 Rozhodnitia Pánove sú správne, potešujú srdce.
Ž 19
Rastislav Adamko: Ador.Te 1/11 s.19
v.o.: Ž 112 Blažený muž, ktorý sa bojí Pána.
Ž 112
Rastislav Adamko: Ador.Te 2/10 s.21
v.o.: Ž 96 Pán príde súdiť všetky národy.
Ž 96
Rastislav Adamko: Ador.Te 2/10 s.22
v.o.: Ž 145 Oslavovať ťa chcem naveky, Bože moj kráľ.
Ž 145
Miloš Bartoš: Adoramus Te 2/10 s.18
v.o.: Dt 32 Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi.
Dt 32
Miloš Bartoš: Adoramus Te 2/10 s.17
v.o.: Dt 32 Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.
Dt 32
Rastislav Adamko: Ador.Te 1/10 s.22
v.o.: Ž 60 Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou.
Ž 60
Rastislav Adamko: Ador.Te 1/10 s.20
v.o.: Ž 132 Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok.
Ž 132
Rastislav Adamko: Ador.Te 1/10 s.19
v.o.: Ž 31 Majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.
Ž 31
Rastislav Adamko: Ador.Te 1/10 s.18
v.o.: Ž 5 Pane, všimni si, moje vzdychanie.
Ž 5
Rastislav Adamko: Ador.Te 4/09 s.24
v.o.: Ž 65 Tebe, Pane, patrí chválospev na Sione.
Ž 65
Rasrislav Adamko: Ador.Te 4/09 s.23
v.o.: Ž 4 Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre.
Ž 4
Rastislav Adamko: Ador.Te 4/09 s.20
v.o.: Ž 123 Oči dvíham k tebe, Pane, čo na nebesiach prebývaš.
Ž 123
Stanislav Šurin: Ador.Te 4/09 s.24
v.o.: Ž 144 Nech je zvelebený Pán, môj ochranca.
Ž 144
Stanislav Šurin: Ador.Te 4/09 s.23
v.o.: Ž 89 Našiel si, Pane, svojho služobníka Dávida.
Ž 89
Rastislav Adamko: Ador.Te 3/09 s.21
v.o.: Ž 21 Pane, z tvojej sily sa Kráľ raduje.
Ž 21

Strana 3 z 4

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov