obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Férie cez rok, cykl. I.

Strana 4 z 9

Štvrtok, 13. týždeň I.
Aleluja. (Ž 116) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 13. týždeň I.
 • žalm: Ž 116, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Spomienka na ťažké utrpnia bez pomoci ľudí, pomohol však Pán. Za tútú pomoc a vyslobodenie patrí Pánovi vďaka a ďakovné obete.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 116 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 564


Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. (Ž 116) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 13. týždeň I.
 • žalm: Ž 116, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Spomienka na ťažké utrpnia bez pomoci ľudí, pomohol však Pán. Za tútú pomoc a vyslobodenie patrí Pánovi vďaka a ďakovné obete.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.23), výrazový okruh: Ž (asi) 116 Pred tvárou Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 137

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 116 | Petr Eben (ž.n.23) | id: 563


Piatok, 13. týždeň I.
Aleluja. (Ž 106) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 13. týždeň I.
 • žalm: Ž 106, verše: , názov žalmu: Hriechy ľudu a Božie zmilovanie v dejinách spásy, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán s poukázaním na národnú neveru a nevďačnosť vyvoleného národa a potreby jeho pokory a pokánia.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 106 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 567


Oslavujte Pána, lebo je dobrý. (Ž 106) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 752
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 13. týždeň I.
 • žalm: Ž 106, verše: 1-2. 3-4a. 4b-5, názov žalmu: Hriechy ľudu a Božie zmilovanie v dejinách spásy, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán s poukázaním na národnú neveru a nevďačnosť vyvoleného národa a potreby jeho pokory a pokánia.
 • ž.nápev.: gregor. 6. tónus (ž.n.6), výrazový okruh: slávnostnosť, Veľká noc
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 106 | gregor. 6. tónus (ž.n.6) | id: 566


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 13. týždeň I.
Aleluja. (Ž 135) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 13. týždeň I.
 • žalm: Ž 135, verše: , názov žalmu: Oslava Pána divotvorcu, charakter žalmu: Výzva služobníkov Pánových (t.j. predovšetkým kňazov, levitov, ale aj ľud izraelský, aby chválili meno Pánovo.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 135 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 570


Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý. (Ž 135) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 755
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 13. týždeň I.
 • žalm: Ž 135, verše: 1-2. 3-4. 5-6, názov žalmu: Oslava Pána divotvorcu, charakter žalmu: Výzva služobníkov Pánových (t.j. predovšetkým kňazov, levitov, ale aj ľud izraelský, aby chválili meno Pánovo.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 135 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 569


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Pondelok, 14. týždeň I.
V tebe mám dôveru, Pane, Bože môj. (Ž 91) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 763
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 14. týždeň I.
 • žalm: Ž 91, verše: 1-2. 3-4b. 14-15b, názov žalmu: Pod ochranou Najvyššieho, charakter žalmu: Žiadané sú milosrdenstvá, radosť, dobrotivosť a láska. Sú to dobrá a výsady mesiášskych časov, ktorými Boh sprevádza naše činy, aby sme žili podľa Jeho vôle.
 • ž.nápev.: GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34), výrazový okruh: Ž 91 Pane, buď so mnou v mojich skúškach
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 91 | GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34) | id: 575


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Utorok, 14. týždeň I.
Ja v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, Pane. (Ž 17) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 766
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 14. týždeň I.
 • žalm: Ž 17, verše: 1. 2-3. 6-7. 8+15, názov žalmu: Pane, zachráň ma pred bezbožníkom, charakter žalmu: Prosba: vypočuj ma, Pane, nakloň sluch, skúmaj moje srdce, drž moje kroky, ukáž milostrdenstvo, chráň ma, zvierajú ma nepriatelia. Povstaň, Pane ... až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.12), výrazový okruh: Ž 8 Pane, náš vládca...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 17 | Ladislav Tomaško (ž.n.12) | id: 578


[pdf] [odt] [lem_ref.sib]

Streda, 14. týždeň I.
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. (Ž 33) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 14. týždeň I.
 • žalm: Ž 33, verše: , názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 033*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 33 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 580


Štvrtok, 14. týždeň I.
Aleluja. (Ž 105) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 14. týždeň I.
 • žalm: Ž 105, verše: , názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 584


Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. (Ž 105) 2
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 14. týždeň I.
 • žalm: Ž 105, verše: , názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.20), výrazový okruh: Ž 18 Milujem ťa, Pane, ty moja sila.
 • v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 018

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Petr Eben (ž.n.20) | id: 583


Piatok, 14. týždeň I.
Pane, spas ma, ochraňuj ma v čaase súženia. (Ž 37) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 14. týždeň I.
 • žalm: Ž 37, verše: 3-4. 18-19. 27-28. 39-40, názov žalmu: Údel zlých a údel spravodlivých, charakter žalmu: Dávid žalm napísal v starobe ("teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený"). Žalm je poučný, bohatý na myšlienky, možno ho prirovnať k Prísloviam.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 3/10 s.23, výrazový okruh: Ž 37 Spása spravodlivých prichádza od Pána.
 • v roku 2009 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Kat. univerzita, podklad do LS II/d

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 37 | Rastislav Adamko: Ador.Te 3/10 s.23 | id: 1243


[pdf]

Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia. (Ž 37) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.: 193
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 14. týždeň I.
 • žalm: Ž 37, verše: 3-4. 18-19. 27-28. 39-40, názov žalmu: Údel zlých a údel spravodlivých, charakter žalmu: Dávid žalm napísal v starobe ("teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený"). Žalm je poučný, bohatý na myšlienky, možno ho prirovnať k Prísloviam.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.10), výrazový okruh: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 37 | Ladislav Tomaško (ž.n.10) | id: 586


[pdf] [odt]

Sobota, 14. týždeň I.
Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne. (Ž 105) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 14. týždeň I.
 • žalm: Ž 105, verše: , názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 182*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 588


Pondelok, 15. týždeň I.
Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. (Ž 124) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 788
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 15. týždeň I.
 • žalm: Ž 124, verše: 1-3. 4-6. 7-8, názov žalmu: Naša pomoc v mene Pánovom, charakter žalmu: Živý opis čo by sa stalo, keby Pán nebol vyslobodil národ z nebezpečenstva, ktoré mu hrozilo záhubou. Potom ľud Pánovi ďakuje za poskytnutú pomoc a záchranu.
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 124 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 594


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Utorok, 15. týždeň I.
Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne. (Ž 69) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 15. týždeň I.
 • žalm: Ž 69, verše: , názov žalmu: Nadšenie pre Boží dom, charakter žalmu: Dávidov mesiášsky žalm. Je proroctvom o zle a nešťastí, ktoré zastihne bohovražedný národ.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 182*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 69 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 596


Streda, 15. týždeň I.
Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 15. týždeň I.
 • žalm: Ž 103, verše: , názov žalmu: Chvála Božieho milosrdenstva, charakter žalmu: Dávidov žalm z obdobia zvestovania odpustenia viny prorokom Nátanom. Povzbudenie k vzdávaniu chvály a vďaky Bohu za veľké milosrdenstvo a lásku v porovnaní s malosťou a slabosťou človeka.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 155, bez v.7-8

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 103 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 598


[pdf]

Štvrtok, 15. týždeň I.
Aleluja. (Ž 105) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 15. týždeň I.
 • žalm: Ž 105, verše: , názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 601


Pán večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) 2
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 15. týždeň I.
 • žalm: Ž 105, verše: , názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.10), výrazový okruh: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
 • v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 027

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Ladislav Tomaško (ž.n.10) | id: 600


[upravit_text.pdf]

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 15. týždeň I.
 • žalm: Ž 105, verše: 1+5. 8-9. 24-25. 26-27, názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko, podklad LS II/d, výrazový okruh: Ž 105 Pán večne pamätá na svoju zmluvu.
 • v roku 2009 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Kat. univerzita, podklad do LS II/d

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Rastislav Adamko, podklad LS II/d | id: 1245


[pdf]

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 797
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 15. týždeň I.
 • žalm: Ž 105, verše: 1+5. 8-9. 24-25. 26-27, názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 1181


[pdf] [odt]

Piatok, 15. týždeň I.
Aleluja. (Ž 116) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 15. týždeň I.
 • žalm: Ž 116, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Spomienka na ťažké utrpnia bez pomoci ľudí, pomohol však Pán. Za tútú pomoc a vyslobodenie patrí Pánovi vďaka a ďakovné obete.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 116 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 604


Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. (Ž 116) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 15. týždeň I.
 • žalm: Ž 116, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Spomienka na ťažké utrpnia bez pomoci ľudí, pomohol však Pán. Za tútú pomoc a vyslobodenie patrí Pánovi vďaka a ďakovné obete.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.23), výrazový okruh: Ž (asi) 116 Pred tvárou Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 112

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 116 | Petr Eben (ž.n.23) | id: 603


Sobota, 15. týždeň I.
Aleluja. (Ž 136) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 15. týždeň I.
 • žalm: Ž 136, verše: , názov žalmu: Veľkonočný chválospev, charakter žalmu: Mozaická skladba zo starších náboženských piesní (forma ako naše litánie)
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 136 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 607


Lebo jeho milosrdenstvo je večné. (Ž 136) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 15. týždeň I.
 • žalm: Ž 136, verše: 1. 23. 24. 10. 11. 12. 14. 15, názov žalmu: Veľkonočný chválospev, charakter žalmu: Mozaická skladba zo starších náboženských piesní (forma ako naše litánie)
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko, podklad LS II/d, výrazový okruh: Ž 136 Lebo jeho milosrdenstvo je večné.
 • v roku 2009 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Kat. univerzita, podklad do LS II/d

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 136 | Rastislav Adamko, podklad LS II/d | id: 1246


[pdf]

Lebo jeho milosrdenstvo je večné. (Ž 136) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 802
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 15. týždeň I.
 • žalm: Ž 136, verše: 1. 23. 24. 10. 11. 12. 13. 14., názov žalmu: Veľkonočný chválospev, charakter žalmu: Mozaická skladba zo starších náboženských piesní (forma ako naše litánie)
 • ž.nápev.: gregor. 6. tónus (ž.n.6), výrazový okruh: slávnostnosť, Veľká noc
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 136 | gregor. 6. tónus (ž.n.6) | id: 606


[sloha.sib] [pdf] [odt] [len_ref.sib]

Pondelok, 16. týždeň I.
Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. (Ex 15) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 812
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 16. týždeň I.
 • žalm: Ex 15, verše: 1-2. 3-4. 5-6, názov žalmu: Víťazná pieseň, charakter žalmu: Zložil ju Mojžiš. Ďakuje Bohu za ochranu a pomoc pri prechode cez Červené more, len s Božou pomocou prešli morom, t.j. nabáda Izraelitov k dôvere voči Bohu. Pieseň mala vplyv na izraelskú poéziu.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.29), výrazový okruh: Ex 15 Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS III, s. 032, bez v.8-9; prep. JK,2011

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ex 15 | Jozef Olejník (ž.n.29) | id: 612


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Utorok, 16. týždeň I.
Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil. (Ex 15) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 815
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 16. týždeň I.
 • žalm: Ex 15, verše: 8-9. 10+12. 17, názov žalmu: Víťazná pieseň, charakter žalmu: Zložil ju Mojžiš. Ďakuje Bohu za ochranu a pomoc pri prechode cez Červené more, len s Božou pomocou prešli morom, t.j. nabáda Izraelitov k dôvere voči Bohu. Pieseň mala vplyv na izraelskú poéziu.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.29), výrazový okruh: Ex 15 Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
 • v roku 1993 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS III, s. 032, prepis JK, 2011

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ex 15 | Jozef Olejník (ž.n.29) | id: 614


[pdf] [odt]

Streda, 16. týždeň I.
Pane, daj nám chlieb z neba. (Ž 78) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 16. týždeň I.
 • žalm: Ž 78, verše: , názov žalmu: Božia dobrota a nevera ľudu v dejinách spásy, charakter žalmu: Asafov žalm, prvý zo série historických (78, 105, 106) - história vyvoleného národa od odchodu do Egypta po koniec kráľovstva Dávidovho.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 131*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 78 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 616


Štvrtok, 16. týždeň I.
Hoden chvály a vyvýšený naveky. (Dan 3) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 820
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 16. týždeň I.
 • žalm: Dan 3, verše: 52a. 52c. 53c. 54. 55. 56, názov žalmu: Modl. Azariášova /24-45, Chválosp. mlád. v ohn. peci /46-90, charakter žalmu: Azariáš asi použil kajúcnu modlitbu, kt. zajatci oplakávali pád Jeruzalema. Aj chválospev mládencov bol asi starý spev Izraelitov. Je ako litánie. Duch=rozum a vôľa. Duša=citový život. Svätí=pobožní.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Dan 3 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 617


[pdf] [odt]

Piatok, 16. týždeň I.
Pane, ty máš slová večného života. (Ž 19) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 16. týždeň I.
 • žalm: Ž 19, verše: , názov žalmu: Oslava Boha Stvoriteľa , charakter žalmu: Božia sláva sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení: Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 101

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 19 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 620


[pdf]

Sobota, 16. týždeň I.
Prijmi od nás, Pane, obetu chvály. (Ž 50) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 826
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 16. týždeň I.
 • žalm: Ž 50, verše: 1-2. 5-6. 14-15, názov žalmu: Pravá úcta k Bohu, charakter žalmu: Hlavnou myšlienkou žalmu je zbytočnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený. Nie sú to obety chvály a srdca. Chýba v nich dobré vnútorné zmyšľanie.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 2013 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 50 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 622


[pdf] [odt]

Pondelok, 17. týždeň I.
Aleluja. (Ž 106) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 17. týždeň I.
 • žalm: Ž 106, verše: , názov žalmu: Hriechy ľudu a Božie zmilovanie v dejinách spásy, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán s poukázaním na národnú neveru a nevďačnosť vyvoleného národa a potreby jeho pokory a pokánia.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 106 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 628


Oslavujte Pána, lebo je dobrý. (Ž 106) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 836
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 17. týždeň I.
 • žalm: Ž 106, verše: 19-20. 21-22. 23, názov žalmu: Hriechy ľudu a Božie zmilovanie v dejinách spásy, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán s poukázaním na národnú neveru a nevďačnosť vyvoleného národa a potreby jeho pokory a pokánia.
 • ž.nápev.: gregor. 6. tónus (ž.n.6), výrazový okruh: slávnostnosť, Veľká noc
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 106 | gregor. 6. tónus (ž.n.6) | id: 627


[pdf] [odt]

Utorok, 17. týždeň I.
Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 17. týždeň I.
 • žalm: Ž 103, verše: , názov žalmu: Chvála Božieho milosrdenstva, charakter žalmu: Dávidov žalm z obdobia zvestovania odpustenia viny prorokom Nátanom. Povzbudenie k vzdávaniu chvály a vďaky Bohu za veľké milosrdenstvo a lásku v porovnaní s malosťou a slabosťou človeka.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 065

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 103 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 630


[pdf]

Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 17. týždeň I.
 • žalm: Ž 103, verše: , názov žalmu: Chvála Božieho milosrdenstva, charakter žalmu: Dávidov žalm z obdobia zvestovania odpustenia viny prorokom Nátanom. Povzbudenie k vzdávaniu chvály a vďaky Bohu za veľké milosrdenstvo a lásku v porovnaní s malosťou a slabosťou človeka.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.37), výrazový okruh: Ž 103 Milostivý a milosrdný je Pán
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 066

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 103 | Katarína vl. (ž.n.37) | id: 631


Streda, 17. týždeň I.
Len ty si svätý, Pane, Bože náš. (Ž 99) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 841
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 17. týždeň I.
 • žalm: Ž 99, verše: , názov žalmu: Svätý je Pán, náš Boh, charakter žalmu: Mesiášsky žalm venovaný Bohu ako svätému Kráľovi, kde sa vyzdvihuje všeobecné Kráľovstvo Božie.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 99 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 633


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 17. týždeň I.
Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov. (Ž 84) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 843
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 17. týždeň I.
 • žalm: Ž 84, verše: 3. 4. 5-6a+8a. 11, názov žalmu: Túžba po Božom chráme, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho podľa piesne Lisy o blaženosti pútnikov, neopoznajúcich ťažkosti cesty na sväté miesto, ako aj tých, čo aspom v duchu putujú k príbytku Pánovmu.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 84 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 635


[pdf] [odt] [len_ref.sib]


Strana 4 z 9

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov