Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Férie cez rok, cykl. II.

Strana 4 z 9

Štvrtok, 13. týždeň II.
Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. (Ž 19) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 750
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 13. týždeň II.
 • žalm: Ž 19, verše: 8. 9. 10. 11., názov žalmu: Oslava Boha Stvoriteľa , charakter žalmu: Božia sláva sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení: Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
 • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
 • v roku 2012 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2012, s.22

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 19 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 1252


[pdf]

Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. (Ž 19) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 750
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 13. týždeň II.
 • žalm: Ž 19, verše: 8. 9. 10. 11, názov žalmu: Oslava Boha Stvoriteľa , charakter žalmu: Božia sláva sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení: Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
 • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 19 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 565


[pdf] [odt] [len_r.sib]

Piatok, 13. týždeň II.
Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. (Ž 119) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 753
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 13. týždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: 2. 10. 20. 30. 131, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32, výrazový okruh: Ž 119 Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.
 • v roku 2012 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2012, s.23

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32 | id: 1253


[pdf]

Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. (Ž 119) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 753
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 13. týždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: 2. 10. 20. 30. 40. 131, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 568


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 13. týždeň II.
Pán Boh ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. (Ž 85) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 756
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 13. týždeň II.
 • žalm: Ž 85, verše: 9. 11-12. 13-14, názov žalmu: Blízko je naša spása, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho o palestínskych navrátilcoch, odvlečených z vlasti v r. 587 BC, ďakujúcich za obdržané dobrodenia a očakávajúcich zdar a šťastie vo svojich podujatiach.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • v roku 2013 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 1/2013, s.24

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 85 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 1254


[pdf]

Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. (Ž 85) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 756
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 13. týždeň II.
 • žalm: Ž 85, verše: 9. 11-12. 13-14, názov žalmu: Blízko je naša spása, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho o palestínskych navrátilcoch, odvlečených z vlasti v r. 587 BC, ďakujúcich za obdržané dobrodenia a očakávajúcich zdar a šťastie vo svojich podujatiach.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 85 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 571


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Pondelok, 14. týždeň II.
Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 145) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 14. týždeň II.
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 065*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 576


Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 145) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 764
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 14. týždeň II.
 • žalm: Ž 145, verše: 2-3. 4-5. 6-7. 8-9, názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.37), výrazový okruh: Ž 103 Milostivý a milosrdný je Pán
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | Katarína vl. (ž.n.37) | id: 577


[len_ref.sib] [pdf] [odt]

Utorok, 14. týždeň II.
My dúfame v teba, Pane, Bože náš. (Ž 115) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 14. týždeň II.
 • žalm: Ž 115, verše: 3-4. 5-6. 7ab+8. 9-10, názov žalmu: Chvála pravého Boha, charakter žalmu: Opis ťažkého položenia pred vyslobodením zo zajatia a radosť z oslobodenia
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (Liturg.Spevník-II/b), výrazový okruh: Ž 67 Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 2/2010, s.17

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 115 | Jozef Olejník (Liturg.Spevník-II/b) | id: 1255


[pdf]

My dúfame v teba, Pane, Bože náš. (Ž 115) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 767
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 14. týždeň II.
 • žalm: Ž 115, verše: 3-4. 5-6. 7ab+8. 9-10, názov žalmu: Chvála pravého Boha, charakter žalmu: Opis ťažkého položenia pred vyslobodením zo zajatia a radosť z oslobodenia
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.27), výrazový okruh: Ž 63 Duša mi žízni po tebe..., (Za tebou prahne... / Ladislav Tomaško)
 • inšpirácia responza: podľa "Duša mi žízni po tebe…", LS-II samizd. vyd.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 115 | Jozef Olejník (ž.n.27) | id: 579


[sib] [pdf] [odt]

Streda, 14. týždeň II.
Aleluja. (Ž 105) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 14. týždeň II.
 • žalm: Ž 105, verše: , názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 582


Hľadajte Pána, hľadajte jeho tvár. (Ž 105) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 14. týždeň II.
 • žalm: Ž 105, verše: 2-3. 4-5. 6-7, názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko, podklad LS II/d, výrazový okruh: Ž 105 Pán večne pamätá na svoju zmluvu.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 2/2010, s.18

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Rastislav Adamko, podklad LS II/d | id: 1256


[pdf]

Hľadajte Pána, hľadajte jeho tvár. (Ž 105) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 770
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 14. týždeň II.
 • žalm: Ž 105, verše: 2-3. 4-5. 6-7, názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 581


[sib] [pdf] [odt]

Štvrtok, 14. týždeň II.
Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. (Ž 80) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 14. týždeň II.
 • žalm: Ž 80, verše: , názov žalmu: Izrael, Božia vinica, charakter žalmu: Žalm Asafovho potomka z obdobia vpádu asýrskeho kráľa Salmanasara do kráľovstva Efraim, čo čakalo aj Júdsko.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 095, bez v.5-6

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 80 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 585


Piatok, 14. týždeň II.
Moje ústa, Pane, budú ohlasovať tvoju slávu. (Ž 51) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 14. týždeň II.
 • žalm: Ž 51, verše: 3-4. 8-9. 12-13. 14+17, názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.11), výrazový okruh: Ž 51 Zmiluj sa, Pane...
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 2/2010, s.19

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 51 | Ladislav Tomaško (ž.n.11) | id: 1257


[pdf]

Moje ústa, Pane, budú ohlasovať tvoju slávu. (Ž 51) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 775
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 14. týždeň II.
 • žalm: Ž 51, verše: 3-4. 8-9. 12-13. 14+17, názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.11), výrazový okruh: Ž 51 Zmiluj sa, Pane...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 51 | Ladislav Tomaško (ž.n.11) | id: 587


[pdf] [odt] [sib]

Sobota, 14. týždeň II.
Pán kraľuje, velebou sa zaodel. (Ž 93) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 13. týždeň II.
 • žalm: Ž 93, verše: 1ab. 1c-2. 5, názov žalmu: Vznešenosť Pána - Stvoriteľa, charakter žalmu: Pán kraľuje (t.j. začal a pokračuje) - tak sa uvádzali králi pri nástupe na trón. Božími svedectvami sa myslia prejavy Božej vôle (prísľuby, výroky, príkazy).
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 2/2010, s.20

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 93 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 1258


[pdf]

Pán kraľuje, velebou sa zaodel. (Ž 93) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 779
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 14. týždeň II.
 • žalm: Ž 93, verše: 1ab. 1c-2. 5, názov žalmu: Vznešenosť Pána - Stvoriteľa, charakter žalmu: Pán kraľuje (t.j. začal a pokračuje) - tak sa uvádzali králi pri nástupe na trón. Božími svedectvami sa myslia prejavy Božej vôle (prísľuby, výroky, príkazy).
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 93 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 589


[sib] [pdf] [odt]

Pondelok, 15. týždeň II.
Ukáž nám, Pane, cestu spásy. (Ž 50) 2
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 15. týždeň II.
 • žalm: Ž 50, verše: , názov žalmu: Pravá úcta k Bohu, charakter žalmu: Hlavnou myšlienkou žalmu je zbytočnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený. Nie sú to obety chvály a srdca. Chýba v nich dobré vnútorné zmyšľanie.
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 037

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 50 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 595


Utorok, 15. týždeň II.
Boh založil svoje mesto naveky. (Ž 48) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 793
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 15. týždeň II.
 • žalm: Ž 48, verše: 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8, názov žalmu: Vďaka za záchranu národa, charakter žalmu: Chvála mesta Jeruzalam a chvála Boha, ktorému patrí chvála za zázračné oslobodenie Jeruzalema.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.29), výrazový okruh: Ex 15 Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 48 | Jozef Olejník (ž.n.29) | id: 597


[pdf] [odt]

Streda, 15. týždeň II.
Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud. (Ž 94) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 795
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 15. týždeň II.
 • žalm: Ž 94, verše: 5-6. 7-8. 9-10 14-15, názov žalmu: Boh - pomstiteľ spravodlivých, charakter žalmu: Dávidov žalm, ktorý v minulosti často skúsil pomoc Božiu, bez ktorej by bol istotne zahynul.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.30), výrazový okruh: Ž 147 Chváľ Jeruzalem Pána...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 94 | Bohuslav Korejs (ž.n.30) | id: 599


[pdf] [odt]

Štvrtok, 15. týždeň II.
Pán z nebies pozerá na našu zem. (Ž 102) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 798
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 15. týždeň II.
 • žalm: Ž 102, verše: 13-14b+15. 16-18. 19-21, názov žalmu: Vyhnancove sľuby a prosby, charakter žalmu: Piaty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143).
 • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 102 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 602


[pdf] [odt]

Piatok, 15. týždeň II.
Pane, ty si vyrval môj život z priepasti záhuby. (Iz 38) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 801
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 15. týždeň II.
 • žalm: Iz 38, verše: 10. 11. 12. 16, názov žalmu: Ezechiášov chválospev, charakter žalmu: Starozákonného človeka pozbavuje smrť príbytku tela, t.j. radosti byť pred Bohom v chráme a radovať sa s inými živými ľuďmi.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42), výrazový okruh: Ž 27 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove..., Pán je moje svetlo a moja spása.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Iz 38 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42) | id: 605


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 15. týždeň II.
Pane, nezabúdaj na úbohých. (Ž 10) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 803
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 15. týždeň II.
 • žalm: Ž 10, verše: 1-2. 3-4. 7-8. 14, názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Ako môže bezbožník Bohom pohŕdať? Ako si môže v duchu hovoriť: „Boh nezasiahne!“? ... Pán je kráľom navždy, na veky vekov.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39), výrazový okruh: Ž 32 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu., Ž 32 Ty, Pane, si moje útočište...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 10 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39) | id: 608


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Pondelok, 16. týždeň II.
Ukáž nám, Pane, cestu spásy. (Ž 50) 2
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 16. týždeň II.
 • žalm: Ž 50, verše: , názov žalmu: Pravá úcta k Bohu, charakter žalmu: Hlavnou myšlienkou žalmu je zbytočnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený. Nie sú to obety chvály a srdca. Chýba v nich dobré vnútorné zmyšľanie.
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 037

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 50 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 613


Utorok, 16. týždeň II.
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. (Ž 85) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 16. týždeň II.
 • žalm: Ž 85, verše: , názov žalmu: Blízko je naša spása, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho o palestínskych navrátilcoch, odvlečených z vlasti v r. 587 BC, ďakujúcich za obdržané dobrodenia a očakávajúcich zdar a šťastie vo svojich podujatiach.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 078*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 85 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 615


Streda, 16. týždeň II.
Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu. (Ž 71) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 16. týždeň II.
 • žalm: Ž 71, verše: , názov žalmu: Pán, moja nádej od mladosti, charakter žalmu: Dávidov spev vo svojej starobe, keď ho jeho nevďačný a nedočkavý syn Absolón chcel násilne pozbaviť trónu.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.31), výrazový okruh: Ž 71 Moje ústa, Pane, budú hlásať..., Ž 138 Pred tvárou anjelov budem hrať...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 171

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 71 | Bohuslav Korejs (ž.n.31) | id: 618


Štvrtok, 16. týždeň II.
Pane, u teba je zdroj života. (Ž 36) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 822
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 16. týždeň II.
 • žalm: Ž 36, verše: 6-7b. 8-9. 10-11, názov žalmu: Hriešnikova zloba a Božia dobrota, charakter žalmu: Dávid videl riadenie Božie, ktoré potrestalo nespravodlivosť ("padli tí, čo páchali neprávosť") a vyvýšilo nevinnosť a spravodlivosť ("Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny").
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.38), výrazový okruh: Ž 66 Jasaj v Bohu celá zem
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 36 | Katarína vl. (ž.n.38) | id: 619


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Piatok, 16. týždeň II.
Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. (Jer 31) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 824
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 16. týždeň II.
 • žalm: Jer 31, verše: 10. 11-12b. 13, názov žalmu: v.10-14: Žiaľ sa zmení na radosť, charakter žalmu: "Opojím dušu kňazov hojnosťou" = ani kňazi nebudú trpieť núdzu.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.18), výrazový okruh: Iz 12 Čerpajme vodu s radosťou...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Jer 31 | Katarína vl. (ž.n.18) | id: 621


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 16. týždeň II.
Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov. (Ž 84) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 827
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 16. týždeň II.
 • žalm: Ž 84, verše: 3. 4. 5-6a+8a. 11, názov žalmu: Túžba po Božom chráme, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho podľa piesne Lisy o blaženosti pútnikov, neopoznajúcich ťažkosti cesty na sväté miesto, ako aj tých, čo aspom v duchu putujú k príbytku Pánovmu.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 84 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 623


[pdf] [odt]

Pondelok, 17. týždeň II.
Opustil si Boha, svojho stvoriteľa. (Dt 32) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 837
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 17. týždeň II.
 • žalm: Dt 32, verše: 18-19. 20. 21, názov žalmu: Mojžišova pieseň, charakter žalmu: V prorockom duchu sa Mojžiš prenáša do časov, keď Izraeliti žijú v zasľúbenej zemi. Pri blahobyte zabudnú na Boha. Zastihne ich trest, avšak vďaka Pánovmu milosrdenstvu sa zachránia.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.29), výrazový okruh: Ex 15 Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Dt 32 | Jozef Olejník (ž.n.29) | id: 629


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Utorok, 17. týždeň II.
Pre slávu svojho mena pomôž nám, Bože. (Ž 79) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 839
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 17. týždeň II.
 • žalm: Ž 79, verše: 8. 9. 11. 13, názov žalmu: Nárek nad Jeruzalemom, charakter žalmu: Žalm Asafovho potomka o skaze Jeruzalema.
 • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.14), výrazový okruh: Ž 63 Duša mi žízni po tebe...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 79 | Bohuslav Mošať (ž.n.14) | id: 632


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Streda, 17. týždeň II.
Bože, ty si mi útočišťom v deň súženia. (Ž 59) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 842
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 17. týždeň II.
 • žalm: Ž 59, verše: 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18, názov žalmu: Modlitba o pomoc pred pyšným nepriateľom, charakter žalmu: Dávidov spev po vyslobodení útekom k Samuelovi do Ramaty za pomoci manželky Michol, dcéry prenasledovateľa Šavla.
 • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.14), výrazový okruh: Ž 63 Duša mi žízni po tebe...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 59 | Bohuslav Mošať (ž.n.14) | id: 634


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 17. týždeň II.
Aleluja. (Ž 146) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 17. týždeň II.
 • žalm: Ž 146, verše: , názov žalmu: Blažení tí, čo dúfajú v Pána, charakter žalmu: Prvý žalm zo skupiny malý Halel - chvála Kristova (začína i končí Aleluja)
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 146 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 637


Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha. (Ž 146) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 844
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 17. týždeň II.
 • žalm: Ž 146, verše: 1-2. 3-4. 5-6b, názov žalmu: Blažení tí, čo dúfajú v Pána, charakter žalmu: Prvý žalm zo skupiny malý Halel - chvála Kristova (začína i končí Aleluja)
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.22), výrazový okruh: Ž 146 Chváľ duša noja Pána...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 146 | Petr Eben (ž.n.22) | id: 636


[pdf] [odt] [len_ref.sib]


Strana 4 z 9

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov