obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Nedele

Strana 5 z 7

13. nedeľa, rok B
Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. (Ž 30) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 13. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 30, verše: , názov žalmu: Poďakovanie za vyslobodenie z nebezpečenstva smrti, charakter žalmu: "Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil", "Na harfe hrajte Pánovi", "Lebo len chvíľku trvá jeho hnev", "Môj nárek si obrátil na tanec"
 • ž.nápev.: gregor. 6. tónus (ž.n.6), výrazový okruh: slávnostnosť, Veľká noc
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 126 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 30 | gregor. 6. tónus (ž.n.6) | id: 554


[+aleluja.pdf]

13. nedeľa, rok C
Ty, Pane, si moje jediné dobro. (Ž 16) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 13. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 16, verše: , názov žalmu: Pán - môj dedičný podiel, charakter žalmu: "Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu" Mesiášsky žalm. "nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie." sv. Peter a Pavol chápu ako predpoveď zmŕtvychvstania.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43), výrazový okruh: Ž 16 Ty, Pane, si moje jediné dobro., Moje srdce sa raduje a plesá moja duša.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 180 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 16 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43) | id: 555


[+aleluja.pdf]

14. nedeľa, rok A
Budem ťa velebiť, Pane, pokorný Kráľ slávy. (Ž 145) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 14. nedeľa, rok A
 • spoločný v období: 5
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 073 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 572


[+aleluja_c.pdf] [+aleluja_b.pdf] [+aleluja_a.pdf]

14. nedeľa, rok B
Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami. (Ž 123) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 14. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 123, verše: , názov žalmu: Pán - opora ľudu, charakter žalmu: Ľud sa prirovnáva k služovníkovi, ktorý vo všetkom závisí od svojho pána - prosí Pána o pomoc a o vyslobodenie z ťažkej situácie, ktorú mu pripravujú pyšní nepriatelia.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 127 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 123 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 573


[+aleluja.pdf]

14. nedeľa, rok C
Jasaj Bohu, celá zem. (Ž 66) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 14. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 66, verše: , názov žalmu: Hymnus k ďakovnej obete, charakter žalmu: Žalm je obdivom Božej moci, preukázanej oslobodením Izraela od asýrskych vojsk.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.38), výrazový okruh: Ž 66 Jasaj v Bohu celá zem
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 181 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 66 | Katarína vl. (ž.n.38) | id: 574


[+aleluja.pdf]

15. nedeľa, rok A
Pane, navštív našu zem a požehnaj jej rastliny. (Ž 65) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 15. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 65, verše: , názov žalmu: Slávnostné poďakovanie, charakter žalmu: Dávidov žalm k verejnej bohoslužbe raz pred žatvou na veľkonočné sviatky a druhý raz pri obetovaní z novej úrody.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 074 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 65 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 590


[+aleluja.pdf]

15. nedeľa, rok B
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. (Ž 85) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 15. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 85, verše: , názov žalmu: Blízko je naša spása, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho o palestínskych navrátilcoch, odvlečených z vlasti v r. 587 BC, ďakujúcich za obdržané dobrodenia a očakávajúcich zdar a šťastie vo svojich podujatiach.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 128 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 85 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 591


[+aleluja.pdf]

15. nedeľa, rok C
Hľadajte, pokorní, Pána a srdce vám oživne. (Ž 69) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 15. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 69, verše: , názov žalmu: Nadšenie pre Boží dom, charakter žalmu: Dávidov mesiášsky žalm. Je proroctvom o zle a nešťastí, ktoré zastihne bohovražedný národ.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 182 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 69 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 592


[+aleluja-XVII.pdf]

Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. (Ž 19) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 15. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 19, verše: , názov žalmu: Oslava Boha Stvoriteľa , charakter žalmu: Božia sláva sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení: Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 183 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 19 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 593


[+aleluja-XVII.pdf]

16. nedeľa, rok A
Ty, Pane, si dobrý, veľmi láskavý. (Ž 86) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 16. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 86, verše: , názov žalmu: Modlitba chudobného v tiesni, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho spred r. 587 BC - prosba dobrého a láskavého Boha o pomoc a hymnus na všemohúcnosť Božiu.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 075 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 86 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 609


[+aleluja_c.pdf] [+aleluja_b.pdf] [+aleluja_a.pdf]

16. nedeľa, rok B
Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Ž 23) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 16. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 23, verše: , názov žalmu: Dobrý pastier, charakter žalmu: "Pán je môj pastier..." V Novom zákone: prestretý stôl = Eucharistia, olej (naliaty na hlavu) = obraz siedmych darov Ducha Svätého. "Dobrota a milosť budú ma sprevádzať... budem bývať v dome Pánovom"
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.15), výrazový okruh: Ž 23 Pán je môj pastier..., Ž 68 Spievajme nášmu Pánovi...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 129 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 23 | Katarína vl. (ž.n.15) | id: 610


[+aleluja.pdf]

16. nedeľa, rok C
Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku? (Ž 15) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 16. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 15, verše: , názov žalmu: Kto obstojí pred Pánom?, charakter žalmu: Zbierka mravných príkazov: "Pane, kto smie bývať v tvojom stánku?" Ten čo koná stravodlivo, čo hovorí pravdu, nekrivdí blížnemu, nemení prísahu, nepožičiava peniaze na úroč, nedá sa podplácať.
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 184 (sam.=9.ž.n.) (prepis:PH)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 15 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 611


[+aleluja-IX.pdf]

17. nedeľa, rok A
Pane, tvoj zákon veľmi milujem. (Ž 119) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 17. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 119, verše: , názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 076 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 624


[+aleluja_c.pdf] [+aleluja_b.pdf] [+aleluja_a.pdf]

17. nedeľa, rok B
Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás (Ž 145) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 17. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 130 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 625


[+aleluja-XI.pdf] [+aleluja-IX.pdf]

17. nedeľa, rok C
Vyslyš ma, Pane, keď ťa budem vzývať. (Ž 138) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 17. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 138, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Žalm vznikol po tom, ako Dávid dostal skrze proroka Nátana slávnostný prísľub o zachovaní svojho kráľovského trónu na večné časy.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.31), výrazový okruh: Ž 71 Moje ústa, Pane, budú hlásať..., Ž 138 Pred tvárou anjelov budem hrať...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 185 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 138 | Bohuslav Korejs (ž.n.31) | id: 626


[+aleluja-IX.pdf]

18. nedeľa, rok A
Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás (Ž 145) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 18. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 077 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 642


[+aleluja.pdf]

18. nedeľa, rok B
Pane, daj nám chlieb z neba. (Ž 78) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 18. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 78, verše: , názov žalmu: Božia dobrota a nevera ľudu v dejinách spásy, charakter žalmu: Asafov žalm, prvý zo série historických (78, 105, 106) - história vyvoleného národa od odchodu do Egypta po koniec kráľovstva Dávidovho.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 131 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 78 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 643


[+aleluja.pdf]

18. nedeľa, rok C
Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. (Ž 90) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 18. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 90, verše: , názov žalmu: Nech je nad nami dobrotivosť Pána, charakter žalmu: Mojžiš v žalme (prvý zo IV. knihy žalmov) vďačne uznáva, že Pán bol ľudu svojmu útočiskom, ochrancom a pomocníkom z pokolenia na pokolenie, vždy a všade.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 186 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 90 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 644


[+aleluja-XVI.pdf] [+aleluja-IX.pdf]

19. nedeľa, rok A
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. (Ž 85) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 19. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 85, verše: , názov žalmu: Blízko je naša spása, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho o palestínskych navrátilcoch, odvlečených z vlasti v r. 587 BC, ďakujúcich za obdržané dobrodenia a očakávajúcich zdar a šťastie vo svojich podujatiach.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 078 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 85 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 658


[+aleluja.pdf]

19. nedeľa, rok B
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. (Ž 34) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 19. nedeľa, rok B
 • spoločný v období: 5
 • žalm: Ž 34, verše: , názov žalmu: Pán, záchranca spravodlivých, charakter žalmu: "Skúste a presvedčte sa..." Príjemná chuť jedla naznačuje, čo zakúsi bohabojný, keď mu Pán preukáže milosrdenstvo. Spev prvotnej Cirkvi pri sv. prijímaní. Nehovor úlisne, vyhýbaj sa zlu, rob dobre.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.10), výrazový okruh: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 132 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 34 | Ladislav Tomaško (ž.n.10) | id: 659


[+aleluja.pdf]

19. nedeľa, rok C
Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. (Ž 33) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 19. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 33, verše: , názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 187 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 33 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 660


[+aleluja-IX.pdf]

20. nedeľa, rok A
Velebte Pána, všetky národy. (Ž 67) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 20. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 67, verše: , názov žalmu: Zvelebujte Pána, všetky národy, charakter žalmu: Denné požehnanie na konci raňajšej a večernej modlitby, pochádzajúce z Áronových čias.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.26), výrazový okruh: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 079 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 67 | Petr Eben (ž.n.26) | id: 676


[+aleluja.pdf]

20. nedeľa, rok B
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. (Ž 34) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 20. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 34, verše: , názov žalmu: Pán, záchranca spravodlivých, charakter žalmu: "Skúste a presvedčte sa..." Príjemná chuť jedla naznačuje, čo zakúsi bohabojný, keď mu Pán preukáže milosrdenstvo. Spev prvotnej Cirkvi pri sv. prijímaní. Nehovor úlisne, vyhýbaj sa zlu, rob dobre.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.10), výrazový okruh: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 133 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 34 | Ladislav Tomaško (ž.n.10) | id: 677


[+aleluja.pdf]

20. nedeľa, rok C
Pane, príď mi čím skôr na pomoc. (Ž 40) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 20. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 40, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky a prosba o pomoc, charakter žalmu: Najlepšou vďakou Bohu je poslušnosť a obeta ducha (tí, čo túžia po pomoci, nech zvelebujú Pána), a nie vonkajšie obety ("obety a dary si nepraješ"), ktoré nie sú ničím, ak sa nepodriadime Božej vôli.
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 188 (sam. má 24.ž.n.) prep.:PH

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 40 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 678


[+aleluja-VI.pdf]

21. nedeľa, rok A
Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane. (Ž 138) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 21. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 138, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Žalm vznikol po tom, ako Dávid dostal skrze proroka Nátana slávnostný prísľub o zachovaní svojho kráľovského trónu na večné časy.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.31), výrazový okruh: Ž 71 Moje ústa, Pane, budú hlásať..., Ž 138 Pred tvárou anjelov budem hrať...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 080 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 138 | Bohuslav Korejs (ž.n.31) | id: 693


[+aleluja_b.pdf] [+aleluja_a.pdf]

21. nedeľa, rok B
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. (Ž 34) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 21. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 34, verše: , názov žalmu: Pán, záchranca spravodlivých, charakter žalmu: "Skúste a presvedčte sa..." Príjemná chuť jedla naznačuje, čo zakúsi bohabojný, keď mu Pán preukáže milosrdenstvo. Spev prvotnej Cirkvi pri sv. prijímaní. Nehovor úlisne, vyhýbaj sa zlu, rob dobre.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.10), výrazový okruh: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 134 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 34 | Ladislav Tomaško (ž.n.10) | id: 694


[+aleluja.pdf]


Strana 5 z 7

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov