obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Férie cez rok, cykl. I.

Strana 5 z 9

Piatok, 17. týždeň I.
Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha. (Ž 81) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 846
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 17. týždeň I.
 • žalm: Ž 81, verše: 3-4. 5-6b. 10-11b, názov žalmu: Slávnostné obnovenie zmluvy, charakter žalmu: Výzva Asafovho potomka k náležitej oslave sviatku Veľkej noc.i
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 81 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 638


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 17. týždeň I.
Velebte Pána, všetky národy. (Ž 67) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 17. týždeň I.
 • žalm: Ž 67, verše: , názov žalmu: Zvelebujte Pána, všetky národy, charakter žalmu: Denné požehnanie na konci raňajšej a večernej modlitby, pochádzajúce z Áronových čias.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.26), výrazový okruh: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 079*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 67 | Petr Eben (ž.n.26) | id: 640


Pondelok, 18. týždeň I.
Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha. (Ž 81) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 857
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 18. týždeň I.
 • žalm: Ž 81, verše: 12-13. 14-15. 16-17, názov žalmu: Slávnostné obnovenie zmluvy, charakter žalmu: Výzva Asafovho potomka k náležitej oslave sviatku Veľkej noc.i
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 81 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 645


[pdf] [odt]

Utorok, 18. týždeň I.
Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 51) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 18. týždeň I.
 • žalm: Ž 51, verše: , názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.11), výrazový okruh: Ž 51 Zmiluj sa, Pane...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 032 (spracoval: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 51 | Ladislav Tomaško (ž.n.11) | id: 647


[pdf]

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 51) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 18. týždeň I.
 • žalm: Ž 51, verše: , názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 031 (spracoval: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 51 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 648


[pdf]

Streda, 18. týždeň I.
Aleluja. (Ž 106) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 18. týždeň I.
 • žalm: Ž 106, verše: , názov žalmu: Hriechy ľudu a Božie zmilovanie v dejinách spásy, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán s poukázaním na národnú neveru a nevďačnosť vyvoleného národa a potreby jeho pokory a pokánia.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 106 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 650


Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. (Ž 106) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 865
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 18. týždeň I.
 • žalm: Ž 106, verše: 6-7a. 13-14. 21-22. 23, názov žalmu: Hriechy ľudu a Božie zmilovanie v dejinách spásy, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán s poukázaním na národnú neveru a nevďačnosť vyvoleného národa a potreby jeho pokory a pokánia.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39), výrazový okruh: Ž 32 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu., Ž 32 Ty, Pane, si moje útočište...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 106 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39) | id: 649


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 18. týždeň I.
Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. (Ž 95) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 18. týždeň I.
 • žalm: Ž 95, verše: , názov žalmu: Pozvanie na oslavu Boha, charakter žalmu: Výzva ľudu k oslave Boha, lebo on je Kráľom celej zeme, ktorú stvoril a pastierom národa izraelského, ktorého všetci majú uznať a poslúchať, ak nechcú byť postrestaní a odvrhnutí.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 034

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 95 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 652


Piatok, 18. týždeň I.
Pamätám, Pane, na tvoje skutky. (Ž 77) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 871
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 18. týždeň I.
 • žalm: Ž 77, verše: 12-13. 14-15. 16+21, názov žalmu: Spomienka na diela Pánove, charakter žalmu: Žalm z obdobia veľkej a dlhotrvajúcej národnej pohromy, zrejme babylonského zajatia, s pripomenutím zázračného prechodu cez Červené more.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.35), výrazový okruh: Ž 89 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 77 | Katarína vl. (ž.n.35) | id: 654


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 18. týždeň I.
Milujem ťa, Pane, ty moja sila. (Ž 18) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 18. týždeň I.
 • žalm: Ž 18, verše: , názov žalmu: Poďakovanie za záchranu a víťazstvo, charakter žalmu: Dávid (žalmista) spätne opisuje vlastný život, Boh ho viedol osobitnou priazňou a ochranou: "Milujem ťa, Pane, moja sila...budem ťa velebiť, a ospevovať žalmami. Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.20), výrazový okruh: Ž 18 Milujem ťa, Pane, ty moja sila.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 089

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 18 | Petr Eben (ž.n.20) | id: 656


Pondelok, 19. týždeň I.
Aleluja. (Ž 147) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 19. týždeň I.
 • žalm: Ž 147, verše: , názov žalmu: Pánova moc a dobrota, charakter žalmu: Je to zásluha Pánova, že priviedol deportovaných do vlasti, že chrám Pánov už opäť stojí a zničené mesto sa obnovuje ako záruka lepších budúcich časov.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 147 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 662


Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. (Ž 147) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 19. týždeň I.
 • žalm: Ž 147, verše: , názov žalmu: Pánova moc a dobrota, charakter žalmu: Je to zásluha Pánova, že priviedol deportovaných do vlasti, že chrám Pánov už opäť stojí a zničené mesto sa obnovuje ako záruka lepších budúcich časov.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.30), výrazový okruh: Ž 147 Chváľ Jeruzalem Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 055 (spracoval: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 147 | Bohuslav Korejs (ž.n.30) | id: 661


[pdf]

Utorok, 19. týždeň I.
Pán je vodcom svojho verného ľudu. (Dt 32) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 886
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 19. týždeň I.
 • žalm: Dt 32, verše: 3-4b. 7. 8. 9+12, názov žalmu: Mojžišova pieseň, charakter žalmu: V prorockom duchu sa Mojžiš prenáša do časov, keď Izraeliti žijú v zasľúbenej zemi. Pri blahobyte zabudnú na Boha. Zastihne ich trest, avšak vďaka Pánovmu milosrdenstvu sa zachránia.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.29), výrazový okruh: Ex 15 Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Dt 32 | Jozef Olejník (ž.n.29) | id: 665


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Streda, 19. týždeň I.
Nech je zvelebený Boh; on dal život mojej duši. (Ž 66) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 889
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 19. týždeň I.
 • žalm: Ž 66, verše: 1-3a. 5+16-17, názov žalmu: Hymnus k ďakovnej obete, charakter žalmu: Žalm je obdivom Božej moci, preukázanej oslobodením Izraela od asýrskych vojsk.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.38), výrazový okruh: Ž 66 Jasaj v Bohu celá zem
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 66 | Katarína vl. (ž.n.38) | id: 667


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 19. týždeň I.
Aleluja, aleluja, aleluja. (Ž 114) 11
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 19. týždeň I.
 • žalm: Ž 114, verše: , názov žalmu: Vyslobodenie Izraela z Egypta, charakter žalmu: Opis, ako sa stal Izrael národom Božím. Boh je všemohúci a jemu jedinému patrí chvála.
 • ž.nápev.: Monika Kušnírová, 2015, výrazový okruh: Ž 114 Aleluja, aleluja, aleluja
 • v roku 2015 spracoval Monika Kušnírová 11

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 114 | Monika Kušnírová, 2015 | id: 669


[pdf]

Piatok, 19. týždeň I.
Aleluja. (Ž 136) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 19. týždeň I.
 • žalm: Ž 136, verše: , názov žalmu: Veľkonočný chválospev, charakter žalmu: Mozaická skladba zo starších náboženských piesní (forma ako naše litánie)
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 136 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 672


Lebo jeho milosrdenstvo je večné. (Ž 136) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 895
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 19. týždeň I.
 • žalm: Ž 136, verše: 1. 2. 3. 16. 17. 18. 21. 22. 2, názov žalmu: Veľkonočný chválospev, charakter žalmu: Mozaická skladba zo starších náboženských piesní (forma ako naše litánie)
 • ž.nápev.: gregor. 6. tónus (ž.n.6), výrazový okruh: slávnostnosť, Veľká noc
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 136 | gregor. 6. tónus (ž.n.6) | id: 671


[pdf] [odt]

Sobota, 19. týždeň I.
Ty, Pane, si moje jediné dobro. (Ž 16) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 19. týždeň I.
 • žalm: Ž 16, verše: , názov žalmu: Pán - môj dedičný podiel, charakter žalmu: "Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu" Mesiášsky žalm. "nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie." sv. Peter a Pavol chápu ako predpoveď zmŕtvychvstania.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43), výrazový okruh: Ž 16 Ty, Pane, si moje jediné dobro., Moje srdce sa raduje a plesá moja duša.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 180, bez v.5-6

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 16 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43) | id: 674


Pondelok, 20. týždeň I.
Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. (Ž 106) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 908
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 20. týždeň I.
 • žalm: Ž 106, verše: 34-35. 36-37. 39-40. 43ab+44, názov žalmu: Hriechy ľudu a Božie zmilovanie v dejinách spásy, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán s poukázaním na národnú neveru a nevďačnosť vyvoleného národa a potreby jeho pokory a pokánia.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39), výrazový okruh: Ž 32 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu., Ž 32 Ty, Pane, si moje útočište...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 106 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39) | id: 679


[pdf] [odt]

Utorok, 20. týždeň I.
Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. (Ž 85) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 911
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 20. týždeň I.
 • žalm: Ž 85, verše: 9. 11-12. 13-14, názov žalmu: Blízko je naša spása, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho o palestínskych navrátilcoch, odvlečených z vlasti v r. 587 BC, ďakujúcich za obdržané dobrodenia a očakávajúcich zdar a šťastie vo svojich podujatiach.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 85 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 681


[pdf] [odt]

Streda, 20. týždeň I.
Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje. (Ž 21) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 914
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 20. týždeň I.
 • žalm: Ž 21, verše: 2-3. 4-5. 6-7, názov žalmu: Poďakovanie za kráľovo víťazstvo, charakter žalmu: Ž 21 je modlitbou pred bojom, Ž 22 je poďakovaním po boji: Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje ...Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval,.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43), výrazový okruh: Ž 16 Ty, Pane, si moje jediné dobro., Moje srdce sa raduje a plesá moja duša.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 21 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43) | id: 683


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 20. týždeň I.
Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. (Ž 40) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 20. týždeň I.
 • žalm: Ž 40, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky a prosba o pomoc, charakter žalmu: Najlepšou vďakou Bohu je poslušnosť a obeta ducha (tí, čo túžia po pomoci, nech zvelebujú Pána), a nie vonkajšie obety ("obety a dary si nepraješ"), ktoré nie sú ničím, ak sa nepodriadime Božej vôli.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.24), výrazový okruh: Ž 40 Hľa prichádzam, Pane...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 060*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 40 | Petr Eben (ž.n.24) | id: 685


Piatok, 20. týždeň I.
Aleluja. (Ž 146) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 20. týždeň I.
 • žalm: Ž 146, verše: , názov žalmu: Blažení tí, čo dúfajú v Pána, charakter žalmu: Prvý žalm zo skupiny malý Halel - chvála Kristova (začína i končí Aleluja)
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 146 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 688


Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. (Ž 146) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 20. týždeň I.
 • žalm: Ž 146, verše: , názov žalmu: Blažení tí, čo dúfajú v Pána, charakter žalmu: Prvý žalm zo skupiny malý Halel - chvála Kristova (začína i končí Aleluja)
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.22), výrazový okruh: Ž 146 Chváľ duša noja Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 136*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 146 | Petr Eben (ž.n.22) | id: 687


Sobota, 20. týždeň I.
Tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 128) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 924
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 20. týždeň I.
 • žalm: Ž 128, verše: 1-2. 3. 4. 5, názov žalmu: Rodinný pokoj v Pánovi, charakter žalmu: Aké je šťastie a spokojnosť toho, ktorý bohabojne slúži Pánovi - takého muža Boh požehnáva na jeho práci, na žene, na deťoch.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 128 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 691


[pdf] [odt] [len_ref_tak.sib]

Pondelok, 21. týždeň I.
Aleluja. (Ž 96) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 21. týždeň I.
 • žalm: Ž 96, verše: , názov žalmu: Pán je kráľ a sudca celej zeme, charakter žalmu: Povzbudenie ľudu, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa. V tomto Kráľovi majú pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 96 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 697


Pán, Boh, miluje svoj ľud. (Ž 149) 2
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 21. týždeň I.
 • žalm: Ž 149, verše: , názov žalmu: Plesanie svätých, charakter žalmu: Izraeliti sú opäť vo svojej slobodnej vlasti, vidia už stáť nový chrám, všetko sa obnovuje, Pán je opäť v strede svojho národa a prijal ho na milosť.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.38), výrazový okruh: Ž 66 Jasaj v Bohu celá zem
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 012

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 149 | Katarína vl. (ž.n.38) | id: 698


[pdf]

Pán, Boh, miluje svoj ľud. (Ž 149) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 932
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 21. týždeň I.
 • žalm: Ž 149, verše: 1-2. 3-4. 5-6a+9b, názov žalmu: Plesanie svätých, charakter žalmu: Izraeliti sú opäť vo svojej slobodnej vlasti, vidia už stáť nový chrám, všetko sa obnovuje, Pán je opäť v strede svojho národa a prijal ho na milosť.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 149 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 1178


[pdf] [odt]

Utorok, 21. týždeň I.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. (Ž 139) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 934
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 21. týždeň I.
 • žalm: Ž 139, verše: 1-3. 4-6, názov žalmu: Boh vidí všetko, charakter žalmu: Dávid prosí, aby Pán neopustil dielo svojich rúk, aby bedlil nad svojim národom a nad jeho kráľmi, kým nepríde prisľúbený Mesiáš.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 139 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 699


[pdf] [odt]

Streda, 21. týždeň I.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. (Ž 139) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.: 278
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 21. týždeň I.
 • žalm: Ž 139, verše: 7-8. 9-10. 11-12b, názov žalmu: Boh vidí všetko, charakter žalmu: Dávid prosí, aby Pán neopustil dielo svojich rúk, aby bedlil nad svojim národom a nad jeho kráľmi, kým nepríde prisľúbený Mesiáš.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
 • v roku 2009 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 139 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 303


[len_R.sib] [pdf] [odt]

Štvrtok, 21. týždeň I.
Naplň nás, Pane, svojou milosťou a budeme jasať. (Ž 90) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 938
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 21. týždeň I.
 • žalm: Ž 90, verše: 3-4. 12-13. 14+17, názov žalmu: Nech je nad nami dobrotivosť Pána, charakter žalmu: Mojžiš v žalme (prvý zo IV. knihy žalmov) vďačne uznáva, že Pán bol ľudu svojmu útočiskom, ochrancom a pomocníkom z pokolenia na pokolenie, vždy a všade.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 90 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 702


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Piatok, 21. týždeň I.
Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi. (Ž 97) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 21. týždeň I.
 • žalm: Ž 97, verše: , názov žalmu: Pán je slávny sudca, charakter žalmu: Prorocký žalm, opisujúcí príchod Božieho Kráľovstva - Boh sa zjavuje a ide súdiť zem a zahanbuje modlárov. Spravodlivých a verných odmeňuje slobodou, slávou a radosťou.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 019*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 97 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 704Strana 5 z 9

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov