Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Férie cez rok, cykl. II.

Strana 5 z 9

Piatok, 17. týždeň II.
Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. (Ž 69) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 17. týždeň II.
 • žalm: Ž 69, verše: , názov žalmu: Nadšenie pre Boží dom, charakter žalmu: Dávidov mesiášsky žalm. Je proroctvom o zle a nešťastí, ktoré zastihne bohovražedný národ.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 071*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 69 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 639


Sobota, 17. týždeň II.
V tomto čase milosti vyslyš ma, Pane. (Ž 69) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 850
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 17. týždeň II.
 • žalm: Ž 69, verše: 15-16. 30-31. 33-34, názov žalmu: Nadšenie pre Boží dom, charakter žalmu: Dávidov mesiášsky žalm. Je proroctvom o zle a nešťastí, ktoré zastihne bohovražedný národ.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 69 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 641


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Pondelok, 18. týždeň II.
Daj mi poznať, Pane, tvoju spravodlivosť. (Ž 119) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 859
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 18. týždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: 29. 43. 79. 80. 95. 102, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 646


[pdf] [odt]

Utorok, 18. týždeň II.
Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve. (Ž 102) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 862
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 18. týždeň II.
 • žalm: Ž 102, verše: 16-18. 19-21. 29+22-23, názov žalmu: Vyhnancove sľuby a prosby, charakter žalmu: Piaty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143).
 • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 102 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 305


[pdf] [odt]

Streda, 18. týždeň II.
Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. (Jer 31) 2
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 18. týždeň II.
 • žalm: Jer 31, verše: , názov žalmu: v.10-14: Žiaľ sa zmení na radosť, charakter žalmu: "Opojím dušu kňazov hojnosťou" = ani kňazi nebudú trpieť núdzu.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 025

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Jer 31 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 651


Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. (Jer 31) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 866
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 18. týždeň II.
 • žalm: Jer 31, verše: 10. 11-12b. 13, názov žalmu: v.10-14: Žiaľ sa zmení na radosť, charakter žalmu: "Opojím dušu kňazov hojnosťou" = ani kňazi nebudú trpieť núdzu.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.18), výrazový okruh: Iz 12 Čerpajme vodu s radosťou...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Jer 31 | Katarína vl. (ž.n.18) | id: 1206


[pdf] [odt]

Štvrtok, 18. týždeň II.
Bože, stvor vo mne srdce čisté. (Ž 51) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 18. týždeň II.
 • žalm: Ž 51, verše: , názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 103*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 51 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 653


Piatok, 18. týždeň II.
Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi. (Dt 32) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 872
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 18. týždeň II.
 • žalm: Dt 32, verše: 35c+36b. 39a-d. 41, názov žalmu: Mojžišova pieseň, charakter žalmu: V prorockom duchu sa Mojžiš prenáša do časov, keď Izraeliti žijú v zasľúbenej zemi. Pri blahobyte zabudnú na Boha. Zastihne ich trest, avšak vďaka Pánovmu milosrdenstvu sa zachránia.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.29), výrazový okruh: Ex 15 Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Dt 32 | Jozef Olejník (ž.n.29) | id: 655


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 18. týždeň II.
Pane, ty neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. (Ž 9) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 874
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 18. týždeň II.
 • žalm: Ž 9, verše: 2-3. 10-11. 12-13, názov žalmu: Vďaka za víťazstvo, charakter žalmu: Oslavovať ťa budem ... vyrozprávam tvoje diela ... budem sa tešiť a radovať ... nepriatelia zhynuli ... spievajte a hrajte ... do pekla pôjdu hriešnici ...
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.12), výrazový okruh: Ž 8 Pane, náš vládca...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 9 | Ladislav Tomaško (ž.n.12) | id: 657


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Pondelok, 19. týždeň II.
Aleluja. (Ž 148) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 19. týždeň II.
 • žalm: Ž 148, verše: , názov žalmu: Chválospev o Bohu Stvoriteľovi, charakter žalmu: Celý svet je dielom Božím a preto všetko tvorstvo má oslavovať Pána. Chvála má začať na nebesiach a tvorstvo ho má chváliť aj kvôli Izraelu, ktorého Pán vyslobodil z poddanstva.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 148 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 664


Plné sú nebo i zem tvojej slávy. (Ž 148) 2
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 19. týždeň II.
 • žalm: Ž 148, verše: , názov žalmu: Chválospev o Bohu Stvoriteľovi, charakter žalmu: Celý svet je dielom Božím a preto všetko tvorstvo má oslavovať Pána. Chvála má začať na nebesiach a tvorstvo ho má chváliť aj kvôli Izraelu, ktorého Pán vyslobodil z poddanstva.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 029

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 148 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 663


Utorok, 19. týždeň II.
Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie ako med. (Ž 119) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 887
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 19. týždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: 14. 24. 72. 103. 111. 131, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 666


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Streda, 19. týždeň II.
Pánova sláva prevyšuje nebesia. (Ž 113) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 890
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 19. týždeň II.
 • žalm: Ž 113, verše: 1-2. 3-4. 5-6., názov žalmu: Chválospev na meno Pánovo, charakter žalmu: Prvý žalm zo série chvál Pána (Hallel), ktoré sa spievali na výročné sviatky (Veľká noc, Slávnosť žatvy, Slávnosť stánkov, Posvätenie chrámu a pod.)
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 113 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 668


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 19. týždeň II.
Nezabúdajme na Božie diela. (Ž 78) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 893
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 19. týždeň II.
 • žalm: Ž 78, verše: 56-57. 58-59. 61-62, názov žalmu: Božia dobrota a nevera ľudu v dejinách spásy, charakter žalmu: Asafov žalm, prvý zo série historických (78, 105, 106) - história vyvoleného národa od odchodu do Egypta po koniec kráľovstva Dávidovho.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 78 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 670


[pdf] [odt]

Piatok, 19. týždeň II.
Tvoj hnev sa utíšil a potešil si ma. (Iz 12) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 898
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 19. týždeň II.
 • žalm: Iz 12, verše: 2-3. 4b-d. 5-6., názov žalmu: Vďaka za spásu, charakter žalmu: Iz 12 je chválospev vykúpených, ktorým končí rad veľkolepých mesiášskych proroctiev v knihe o Emanuelovi , t.j. Iz 7 až 12. Pramene vôd, v Palestíne veľmi vzácne, sú tu obrazom mesiášskych darov.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.18), výrazový okruh: Iz 12 Čerpajme vodu s radosťou...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Iz 12 | Katarína vl. (ž.n.18) | id: 673


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 19. týždeň II.
Bože, stvor vo mne srdce čisté. (Ž 51) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 19. týždeň II.
 • žalm: Ž 51, verše: , názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 103*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 51 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 675


Pondelok, 20. týždeň II.
Opustil si Boha, svojho stvoriteľa. (Dt 32) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 909
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 20. týždeň II.
 • žalm: Dt 32, verše: 18-19. 20. 21, názov žalmu: Mojžišova pieseň, charakter žalmu: V prorockom duchu sa Mojžiš prenáša do časov, keď Izraeliti žijú v zasľúbenej zemi. Pri blahobyte zabudnú na Boha. Zastihne ich trest, avšak vďaka Pánovmu milosrdenstvu sa zachránia.
 • ž.nápev.: Miloš Bartoš: Adoramus Te 2/10 s.17, výrazový okruh: Dt 32 Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.
 • v roku 2010 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 2/2010, s.17

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Dt 32 | Miloš Bartoš: Adoramus Te 2/10 s.17 | id: 1213


[pdf]

Opustil si Boha, svojho stvoriteľa. (Dt 32) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 909
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 20. týždeň II.
 • žalm: Dt 32, verše: 18-19. 20. 21, názov žalmu: Mojžišova pieseň, charakter žalmu: V prorockom duchu sa Mojžiš prenáša do časov, keď Izraeliti žijú v zasľúbenej zemi. Pri blahobyte zabudnú na Boha. Zastihne ich trest, avšak vďaka Pánovmu milosrdenstvu sa zachránia.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.29), výrazový okruh: Ex 15 Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Dt 32 | Jozef Olejník (ž.n.29) | id: 680


[pdf] [odt]

Utorok, 20. týždeň II.
Zľutuj sa, Pane, nad svojimi sklužobníkmi. (Dt 32) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 912
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 20. týždeň II.
 • žalm: Dt 32, verše: 26-27b. 27c-28. 30. 35c-36b, názov žalmu: Mojžišova pieseň, charakter žalmu: V prorockom duchu sa Mojžiš prenáša do časov, keď Izraeliti žijú v zasľúbenej zemi. Pri blahobyte zabudnú na Boha. Zastihne ich trest, avšak vďaka Pánovmu milosrdenstvu sa zachránia.
 • ž.nápev.: Miloš Bartoš: Adoramus Te 2/10 s.18, výrazový okruh: Dt 32 Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi.
 • v roku 2010 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 2/2010, s.18

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Dt 32 | Miloš Bartoš: Adoramus Te 2/10 s.18 | id: 1212


[pdf]

Zľutuj sa, Pane, nad svojimi služobníkmi. (Dt 32) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 912
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 20. týždeň II.
 • žalm: Dt 32, verše: 26-27b. 27c-28. 30. 35c-36b, názov žalmu: Mojžišova pieseň, charakter žalmu: V prorockom duchu sa Mojžiš prenáša do časov, keď Izraeliti žijú v zasľúbenej zemi. Pri blahobyte zabudnú na Boha. Zastihne ich trest, avšak vďaka Pánovmu milosrdenstvu sa zachránia.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.29), výrazový okruh: Ex 15 Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Dt 32 | Jozef Olejník (ž.n.29) | id: 682


[pdf] [odt]

Streda, 20. týždeň II.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Ž 23) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 20. týždeň II.
 • žalm: Ž 23, verše: , názov žalmu: Dobrý pastier, charakter žalmu: "Pán je môj pastier..." V Novom zákone: prestretý stôl = Eucharistia, olej (naliaty na hlavu) = obraz siedmych darov Ducha Svätého. "Dobrota a milosť budú ma sprevádzať... budem bývať v dome Pánovom"
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.15), výrazový okruh: Ž 23 Pán je môj pastier..., Ž 68 Spievajme nášmu Pánovi...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 035

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 23 | Katarína vl. (ž.n.15) | id: 684


Štvrtok, 20. týždeň II.
Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení. (Ž 51) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 918
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 20. týždeň II.
 • žalm: Ž 51, verše: 12-13. 14-15. 18-19, názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.11), výrazový okruh: Ž 51 Zmiluj sa, Pane...
 • v roku 2010 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 2/2010, s.19

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 51 | Ladislav Tomaško (ž.n.11) | id: 1211


[pdf]

Vylejem na vás čistú vodu a budete očistení. (Ž 51) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 918
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 20. týždeň II.
 • žalm: Ž 51, verše: 12-13. 14-15. 18-19, názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.11), výrazový okruh: Ž 51 Zmiluj sa, Pane...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 51 | Ladislav Tomaško (ž.n.11) | id: 686


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Piatok, 20. týždeň II.
Aleluja. (Ž 107) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 20. týždeň II.
 • žalm: Ž 107, verše: , názov žalmu: Vďaka za oslobodenie, charakter žalmu: Žalm z časov návratu z babylonského zajatia. Podobnosť blúdenia po púšti, strádania a hladovania ako za Mojžišových časov.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 107 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 690


Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. (Ž 107) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 20. týždeň II.
 • žalm: Ž 107, verše: , názov žalmu: Vďaka za oslobodenie, charakter žalmu: Žalm z časov návratu z babylonského zajatia. Podobnosť blúdenia po púšti, strádania a hladovania ako za Mojžišových časov.
 • ž.nápev.: gregor. 6. tónus (ž.n.6), výrazový okruh: slávnostnosť, Veľká noc
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 125*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 107 | gregor. 6. tónus (ž.n.6) | id: 689


Sobota, 20. týždeň II.
Pánova sláva bude prebývať v našej krajine. (Ž 85) 4
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 924
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 20.týždeň II.
 • žalm: Ž 85, verše: 9ab+10. 11-12. 13-14, názov žalmu: Blízko je naša spása, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho o palestínskych navrátilcoch, odvlečených z vlasti v r. 587 BC, ďakujúcich za obdržané dobrodenia a očakávajúcich zdar a šťastie vo svojich podujatiach.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • v roku 2010 spracoval Matej Bartoš 4
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 2/2010, s.20

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 85 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 1210


[pdf]

Pánova sláva bude prebývať v našej krajine. (Ž 85) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 924
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 20. týždeň II.
 • žalm: Ž 85, verše: 9ab+10. 11-12. 13-14, názov žalmu: Blízko je naša spása, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho o palestínskych navrátilcoch, odvlečených z vlasti v r. 587 BC, ďakujúcich za obdržané dobrodenia a očakávajúcich zdar a šťastie vo svojich podujatiach.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 85 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 692


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Pondelok, 21. týždeň II.
Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove. (Ž 96) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 21. týždeň II.
 • žalm: Ž 96, verše: , názov žalmu: Pán je kráľ a sudca celej zeme, charakter žalmu: Povzbudenie ľudu, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa. V tomto Kráľovi majú pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 169*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 96 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 696


Utorok, 21. týždeň II.
Pán príde súdiť všetky národy. (Ž 96) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 935
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 21. týždeň II.
 • žalm: Ž 96, verše: 10. 11-12a. 12b-13, názov žalmu: Pán je kráľ a sudca celej zeme, charakter žalmu: Povzbudenie ľudu, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa. V tomto Kráľovi majú pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 2/10 s.21, výrazový okruh: Ž 96 Pán príde súdiť všetky národy.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 2/2010, s.21

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 96 | Rastislav Adamko: Ador.Te 2/10 s.21 | id: 1207


[pdf]

Pán príde súdiť všetky národy. (Ž 96) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 935
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 21. týždeň II.
 • žalm: Ž 96, verše: 10. 11-12a. 12b-13, názov žalmu: Pán je kráľ a sudca celej zeme, charakter žalmu: Povzbudenie ľudu, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa. V tomto Kráľovi majú pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 96 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 700


[pdf] [odt]

Streda, 21. týždeň II.
Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. (Ž 128) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 21. týždeň II.
 • žalm: Ž 128, verše: , názov žalmu: Rodinný pokoj v Pánovi, charakter žalmu: Aké je šťastie a spokojnosť toho, ktorý bohabojne slúži Pánovi - takého muža Boh požehnáva na jeho práci, na žene, na deťoch.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 092, bez v.3-4

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 128 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 701


Štvrtok, 21. týždeň II.
Oslavovať ťa chcem naveky, Bože môj kráľ. (Ž 145) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 939
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 21. týždeň II.
 • žalm: Ž 145, verše: 2-3. 4-5. 6-7, názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 2/10 s.22, výrazový okruh: Ž 145 Oslavovať ťa chcem naveky, Bože moj kráľ.
 • inšpirácia responza: spracoval: la-us, viď napr. LS-II, s.199
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adotamus Te 2/2010, s.22

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | Rastislav Adamko: Ador.Te 2/10 s.22 | id: 1208


[pdf]

Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. (Ž 145) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 21. týždeň II.
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 199*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 703


Piatok, 21. týždeň II.
Milosti Pánovej plná je zem. (Ž 33) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 942
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 21. týždeň II.
 • žalm: Ž 33, verše: 1-2. 4-5. 10-11, názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • inšpirácia responza: LS II/c, s. 014
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 2/2010, s.23

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 33 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 705


[pdf]


Strana 5 z 9

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov