obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Nedele

Strana 6 z 7

21. nedeľa, rok C
Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium. (Ž 117) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 21. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 117, verše: , názov žalmu: Oslava milosrdného Pána, charakter žalmu: Mesiášsky žalm, najkratší z celého žaltára. Predpovedá obrátenie všetkých pohanov na pravú vieru.
 • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 189 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 117 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 695


[+aleluja.pdf]

22. nedeľa, rok A
Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj. (Ž 63) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 22. nedeľa, rok A
 • spoločný v období: 5
 • žalm: Ž 63, verše: , názov žalmu: Túžba duše za Bohom, charakter žalmu: Opis Dávidovho položenia na úteku pre vlastným nevďačným synom Absolónom Júdskou púšťou k Jordánu, kdel už raz našiel záchranu pred Šaulom.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.27), výrazový okruh: Ž 63 Duša mi žízni po tebe..., (Za tebou prahne... / Ladislav Tomaško)
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 081 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 63 | Jozef Olejník (ž.n.27) | id: 708


[+aleluja.pdf]

22. nedeľa, rok B
Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku? (Ž 15) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 22. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 15, verše: , názov žalmu: Kto obstojí pred Pánom?, charakter žalmu: Zbierka mravných príkazov: "Pane, kto smie bývať v tvojom stánku?" Ten čo koná stravodlivo, čo hovorí pravdu, nekrivdí blížnemu, nemení prísahu, nepožičiava peniaze na úroč, nedá sa podplácať.
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 135 (prepis: Pavol Holeša) (sa

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 15 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 709


[+aleluja.pdf]

22. nedeľa, rok C
Vo svojej dobrote, Bože, pripravil si dom chudobnému. (Ž 68) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 22. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 68, verše: , názov žalmu: Pán vchádza ako víťaz , charakter žalmu: Dávidova oslava Pána zástupov pred rozdelením kráľovstva, keď prichádzala archa zmluvy na Sion.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 190 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 68 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 710


[+aleluja.pdf]

23. nedeľa, rok A
Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. (Ž 95) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 23. nedeľa, rok A
 • spoločný v období: 5
 • žalm: Ž 95, verše: , názov žalmu: Pozvanie na oslavu Boha, charakter žalmu: Výzva ľudu k oslave Boha, lebo on je Kráľom celej zeme, ktorú stvoril a pastierom národa izraelského, ktorého všetci majú uznať a poslúchať, ak nechcú byť postrestaní a odvrhnutí.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 082 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 95 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 722


[+aleluja.pdf]

23. nedeľa, rok B
Chváľ, duša moja, Pána cez celý môj život. (Ž 146) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 23. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 146, verše: , názov žalmu: Blažení tí, čo dúfajú v Pána, charakter žalmu: Prvý žalm zo skupiny malý Halel - chvála Kristova (začína i končí Aleluja)
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.22), výrazový okruh: Ž 146 Chváľ duša noja Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 136 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 146 | Petr Eben (ž.n.22) | id: 723


[+aleluja.pdf]

23. nedeľa, rok C
Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. (Ž 90) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 23. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 90, verše: , názov žalmu: Nech je nad nami dobrotivosť Pána, charakter žalmu: Mojžiš v žalme (prvý zo IV. knihy žalmov) vďačne uznáva, že Pán bol ľudu svojmu útočiskom, ochrancom a pomocníkom z pokolenia na pokolenie, vždy a všade.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 191 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 90 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 724


[+aleluja-XVI.pdf]

24. nedeľa, rok A
Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 103) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 24. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 103, verše: , názov žalmu: Chvála Božieho milosrdenstva, charakter žalmu: Dávidov žalm z obdobia zvestovania odpustenia viny prorokom Nátanom. Povzbudenie k vzdávaniu chvály a vďaky Bohu za veľké milosrdenstvo a lásku v porovnaní s malosťou a slabosťou človeka.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.37), výrazový okruh: Ž 103 Milostivý a milosrdný je Pán
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 083 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 103 | Katarína vl. (ž.n.37) | id: 742


[+aleluja.pdf]

24. nedeľa, rok B
Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. (Ž 116) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 24. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 116, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Spomienka na ťažké utrpnia bez pomoci ľudí, pomohol však Pán. Za tútú pomoc a vyslobodenie patrí Pánovi vďaka a ďakovné obete.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.23), výrazový okruh: Ž (asi) 116 Pred tvárou Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 137 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 116 | Petr Eben (ž.n.23) | id: 743


[+aleluja.pdf]

24. nedeľa, rok C
Vstanem a pôjdem k svojmu Otcovi. (Ž 51) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 24. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 51, verše: , názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 192 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 51 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 744


[+aleluja-XII.pdf]

25. nedeľa, rok A
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. (Ž 145) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 25. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 084 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 759


[+aleluja.pdf]

25. nedeľa, rok B
Pán udržiava môj život. (Ž 54) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 25. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 54, verše: , názov žalmu: Volanie o pomoc, charakter žalmu: Dávidova poučná pieseň, ktorou si pripomína svoje prosby Bohu. Žalm vznikol po pominutí nebezpečenstva, že Dávid bude na úteku prezradený Šavlovi, ktorý ho chcel usmrtiť.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 138 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 54 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 760


[+aleluja.pdf]

25. nedeľa, rok C
Chváľte Pána, lebo dvíha chudobných. (Ž 113) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 25. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 113, verše: , názov žalmu: Chválospev na meno Pánovo, charakter žalmu: Prvý žalm zo série chvál Pána (Hallel), ktoré sa spievali na výročné sviatky (Veľká noc, Slávnosť žatvy, Slávnosť stánkov, Posvätenie chrámu a pod.)
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 193 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 113 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 761


[+aleluja-XVII.pdf]

26. nedeľa, rok A
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. (Ž 25) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 26. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 25, verše: , názov žalmu: Úpenlivá prosba o odpustenie a o pomoc, charakter žalmu: "Ukáž mi, Pane svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch." "Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom." "Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky."
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 085 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 25 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 774


[+aleluja.pdf]

26. nedeľa, rok B
Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. (Ž 19) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 26. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 19, verše: , názov žalmu: Oslava Boha Stvoriteľa , charakter žalmu: Božia sláva sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení: Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 139 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 19 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 775


[+aleluja.pdf]

26. nedeľa, rok C
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Ž 146) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 26. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 146, verše: , názov žalmu: Blažení tí, čo dúfajú v Pána, charakter žalmu: Prvý žalm zo skupiny malý Halel - chvála Kristova (začína i končí Aleluja)
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.22), výrazový okruh: Ž 146 Chváľ duša noja Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 194 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 146 | Petr Eben (ž.n.22) | id: 776


[+aleluja-XVII.pdf]

27. nedeľa, rok A
Vinicou Pánovou je jeho ľud. (Ž 80) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 27. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 80, verše: , názov žalmu: Izrael, Božia vinica, charakter žalmu: Žalm Asafovho potomka z obdobia vpádu asýrskeho kráľa Salmanasara do kráľovstva Efraim, čo čakalo aj Júdsko.
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 086 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 80 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 788


[+aleluja.pdf]

27. nedeľa, rok B
Nech nás žehná Pán po všetky dni nášho života. (Ž 128) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 27. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 128, verše: , názov žalmu: Rodinný pokoj v Pánovi, charakter žalmu: Aké je šťastie a spokojnosť toho, ktorý bohabojne slúži Pánovi - takého muža Boh požehnáva na jeho práci, na žene, na deťoch.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 140 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 128 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 789


[+aleluja.pdf]

27. nedeľa, rok C
Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia. (Ž 95) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 27. nedeľa, rok C
 • spoločný v období: 5
 • žalm: Ž 95, verše: , názov žalmu: Pozvanie na oslavu Boha, charakter žalmu: Výzva ľudu k oslave Boha, lebo on je Kráľom celej zeme, ktorú stvoril a pastierom národa izraelského, ktorého všetci majú uznať a poslúchať, ak nechcú byť postrestaní a odvrhnutí.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 195 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 95 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 790


[+aleluja.pdf]

28. nedeľa, rok A
Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. (Ž 23) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 28. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 23, verše: , názov žalmu: Dobrý pastier, charakter žalmu: "Pán je môj pastier..." V Novom zákone: prestretý stôl = Eucharistia, olej (naliaty na hlavu) = obraz siedmych darov Ducha Svätého. "Dobrota a milosť budú ma sprevádzať... budem bývať v dome Pánovom"
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.15), výrazový okruh: Ž 23 Pán je môj pastier..., Ž 68 Spievajme nášmu Pánovi...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 087 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 23 | Katarína vl. (ž.n.15) | id: 806


[+aleluja.pdf]

28. nedeľa, rok B
Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca. (Ž 90) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 28. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 90, verše: , názov žalmu: Nech je nad nami dobrotivosť Pána, charakter žalmu: Mojžiš v žalme (prvý zo IV. knihy žalmov) vďačne uznáva, že Pán bol ľudu svojmu útočiskom, ochrancom a pomocníkom z pokolenia na pokolenie, vždy a všade.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 141 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 90 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 807


[+aleluja-XVI.pdf] [+aleluja-IX.pdf]

28. nedeľa, rok C
Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. (Ž 98) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 28. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 98, verše: , názov žalmu: Boh víťazí na súde, charakter žalmu: Povzbudenie všetkých národov k radosti a oslave, a výzva celému stvorenstvu, aby sa pripojilo k tejto radosti a k oslave príchodu Sudcu.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.16), výrazový okruh: Ž 98 Pred očami pohanov...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 196 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 98 | Katarína vl. (ž.n.16) | id: 808


[+aleluja.pdf]

29. nedeľa, rok A
Vzdávajme Pánovi slávu a česť. (Ž 96) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 29. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 96, verše: , názov žalmu: Pán je kráľ a sudca celej zeme, charakter žalmu: Povzbudenie ľudu, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa. V tomto Kráľovi majú pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 088 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 96 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 822


[+aleluja.pdf]

29. nedeľa, rok B
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. (Ž 33) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 29. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 33, verše: , názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 142 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 33 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 823


[+aleluja.pdf]

29. nedeľa, rok C
Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. (Ž 121) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 29. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 121, verše: , názov žalmu: Strážca ľudu, charakter žalmu: Prosba o pomoc a viera, že príde od Pána. Nech Pán ustavične ochraňuje svoj ľud, nech ho ochráni cez deňi za noci a nech ho všade ochráni od každého zla.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 197 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 121 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 824


[+aleluja-XVI.pdf]


Strana 6 z 7

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov