obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Férie cez rok, cykl. I.

Strana 6 z 9

Sobota, 21. týždeň I.
Pán príde súdiť živých i mŕtvych. (Ž 98) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 21. týždeň I.
 • žalm: Ž 98, verše: , názov žalmu: Boh víťazí na súde, charakter žalmu: Povzbudenie všetkých národov k radosti a oslave, a výzva celému stvorenstvu, aby sa pripojilo k tejto radosti a k oslave príchodu Sudcu.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 201*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 98 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 706


Pondelok, 22. týždeň I.
Pán príde súdiť všetky národy. (Ž 96) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 952
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 22. týždeň I.
 • žalm: Ž 96, verše: 1+3. 4-5. 11-12a. 12b-13, názov žalmu: Pán je kráľ a sudca celej zeme, charakter žalmu: Povzbudenie ľudu, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa. V tomto Kráľovi majú pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 96 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 711


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Utorok, 22. týždeň I.
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. (Ž 27) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 22. týždeň I.
 • žalm: Ž 27, verše: , názov žalmu: Dôvera v nebezpečenstve, charakter žalmu: "Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?", Hľadať Pánovu tvár = hľadať jeho priazeň a lásku. Krajina žijúcich = tento svet, krajina mŕtvych = život po smrti. Záver vraví : "...drž sa Pána."
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42), výrazový okruh: Ž 27 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove..., Pán je moje svetlo a moja spása.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 222b, bez v.5-6

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 27 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42) | id: 713


Streda, 22. týždeň I.
V tvoje milosrdenstvo, Pane, úfam naveky. (Ž 52) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 957
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 22. týždeň I.
 • žalm: Ž 52, verše: 10. 11, názov žalmu: Modlitba o pomoc proti ohováračovi, charakter žalmu: Šaul sa hnevá, jeho hlavný pastier mu na Dávida nahovoril viac, ako sa prihodilo. Dávid uteká. Ohováraním sa dopúšťame vraždy cti druhého. A česť je jeden z najväčších pôžitkov, aké človek na zemi má.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.35), výrazový okruh: Ž 89 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 52 | Katarína vl. (ž.n.35) | id: 715


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 22. týždeň I.
Pán oznámil svoju spásu (Ž 98) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 959
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 22. týždeň I.
 • žalm: Ž 98, verše: 2-3b. 3c-4. 5-6, názov žalmu: Boh víťazí na súde, charakter žalmu: Povzbudenie všetkých národov k radosti a oslave, a výzva celému stvorenstvu, aby sa pripojilo k tejto radosti a k oslave príchodu Sudcu.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.16), výrazový okruh: Ž 98 Pred očami pohanov...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 98 | Katarína vl. (ž.n.16) | id: 1201


[pdf] [len_R.sib] [odt]

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. (Ž 98) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 22. týždeň I.
 • žalm: Ž 98, verše: , názov žalmu: Boh víťazí na súde, charakter žalmu: Povzbudenie všetkých národov k radosti a oslave, a výzva celému stvorenstvu, aby sa pripojilo k tejto radosti a k oslave príchodu Sudcu.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 017 (sprac.: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 98 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 717


[pdf]

Piatok, 22. týždeň I.
S plesaním vstupujte pred tvár nášho Pána. (Ž 100) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 961
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 22. týždeň I.
 • žalm: Ž 100, verše: 2. 3. 4. 5, názov žalmu: Radosť návštevníka chrámu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm, povolávajúci všetkých ľudí oslavovať Pána. Je výzvou človečenstva k jedinému spoločenstvu s Bohom.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 100 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 719


[pdf] [odt] [len_R.sib] [_b.len_R.sib]

Sobota, 22. týždeň I.
Pán mi pomáha a udržiava môj život. (Ž 54) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 963
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 22. týždeň I.
 • žalm: Ž 54, verše: 3- 4. 6+8, názov žalmu: Volanie o pomoc, charakter žalmu: Dávidova poučná pieseň, ktorou si pripomína svoje prosby Bohu. Žalm vznikol po pominutí nebezpečenstva, že Dávid bude na úteku prezradený Šavlovi, ktorý ho chcel usmrtiť.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 54 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 720


[pdf] [odt] [len_R.sib] [_b.len_R.sib]

Pondelok, 23. týždeň I.
V Bohu je moja spása i moja sláva. (Ž 62) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 971
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 23. týždeň I.
 • žalm: Ž 62, verše: 6-7. 9, názov žalmu: Pokoj v Bohu, charakter žalmu: Dávid v tomto žalme prezrádza zdroj svojej sily v ťažkých časoch Absolónovho prenasledovania.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 62 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 725


[pdf] [odt] [len_ref2.sib] [len_ref.sib]

Utorok, 23. týždeň I.
Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 145) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 23. týždeň I.
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 065*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 727


[pdf]

Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 145) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 23. týždeň I.
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.37), výrazový okruh: Ž 103 Milostivý a milosrdný je Pán
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 066*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | Katarína vl. (ž.n.37) | id: 728


Streda, 23. týždeň I.
Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 145) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 23. týždeň I.
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 065*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 730


[pdf]

Milostivý a milosrdný je Pán. (Ž 145) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 23. týždeň I.
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.37), výrazový okruh: Ž 103 Milostivý a milosrdný je Pán
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 066*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | Katarína vl. (ž.n.37) | id: 731


Štvrtok, 23. týždeň I.
Aleluja. (Ž 150) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 23. týždeň I.
 • žalm: Ž 150, verše: , názov žalmu: Chváľte Pána, charakter žalmu: Žalm je doxológiou, záverečným chválospevom k celému žaltáru. Pána má chváliť všetko tvorstvo, nebesá i zem a všetko čo len dýcha na zemi, lebo jeho diela sú velebné a vznešené.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 150 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 734


Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. (Ž 150) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 978
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 23. týždeň I.
 • žalm: Ž 150, verše: 1-2. 3-4. 5, názov žalmu: Chváľte Pána, charakter žalmu: Žalm je doxológiou, záverečným chválospevom k celému žaltáru. Pána má chváliť všetko tvorstvo, nebesá i zem a všetko čo len dýcha na zemi, lebo jeho diela sú velebné a vznešené.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 150 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 733


[pdf] [odt] [len_R.sib]

Piatok, 23. týždeň I.
Ty, Pane, si moje jediné dobro. (Ž 16) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 23. týždeň I.
 • žalm: Ž 16, verše: , názov žalmu: Pán - môj dedičný podiel, charakter žalmu: "Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu" Mesiášsky žalm. "nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie." sv. Peter a Pavol chápu ako predpoveď zmŕtvychvstania.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43), výrazový okruh: Ž 16 Ty, Pane, si moje jediné dobro., Moje srdce sa raduje a plesá moja duša.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 180, bez v.5-6

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 16 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43) | id: 736


Sobota, 23. týždeň I.
Aleluja. (Ž 113) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 23. týždeň I.
 • žalm: Ž 113, verše: , názov žalmu: Chválospev na meno Pánovo, charakter žalmu: Prvý žalm zo série chvál Pána (Hallel), ktoré sa spievali na výročné sviatky (Veľká noc, Slávnosť žatvy, Slávnosť stánkov, Posvätenie chrámu a pod.)
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 113 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 739


Nech je velebené meno Pánovo odteraz až naveky. (Ž 113) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 983
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 23. týždeň I.
 • žalm: Ž 113, verše: 1-2. 3-4. 5a+6-7, názov žalmu: Chválospev na meno Pánovo, charakter žalmu: Prvý žalm zo série chvál Pána (Hallel), ktoré sa spievali na výročné sviatky (Veľká noc, Slávnosť žatvy, Slávnosť stánkov, Posvätenie chrámu a pod.)
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 113 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 738


[pdf] [odt] [len_R_b.sib] [len_R.sib]

Pondelok, 24. týždeň I.
Nech je velebený Pán, že vyslyšal moju prosbu. (Ž 28) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 994
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 24. týždeň I.
 • žalm: Ž 28, verše: 2. 7. 8-9, názov žalmu: Prosba a poďakovanie, charakter žalmu: verš 7: Pán je moja pomoc a môj ochranca. V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.24), výrazový okruh: Ž 40 Hľa prichádzam, Pane...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 28 | Petr Eben (ž.n.24) | id: 745


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Utorok, 24. týždeň I.
Ja chcem kráčať v nevinnosti srdca. (Ž 101) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 996
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 24. týždeň I.
 • žalm: Ž 101, verše: 1-2b. 2c-3b. 5. 6, názov žalmu: Zásady spravodlivého vladára, charakter žalmu: Žalm možno považovať za programovú reč kráľovskú.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39), výrazový okruh: Ž 32 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu., Ž 32 Ty, Pane, si moje útočište...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 101 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39) | id: 746


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Streda, 24. týždeň I.
Aleluja. (Ž 111) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1001
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 24. týždeň I.
 • žalm: Ž 111, verše: 7-8. 9. 10, názov žalmu: Veľké sú diela Pánove, charakter žalmu: Božie konanie je sláva a veleba. Vôľa Božia ospravedlniť a spasiť ľudstvo je trvalá, nikdy nepominie.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.18), výrazový okruh: Iz 12 Čerpajme vodu s radosťou...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 111 | Katarína vl. (ž.n.18) | id: 749


Veľké je tajomstvo tvojej lásky, Pane. (Ž 111) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 999
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 24. týždeň I.
 • žalm: Ž 111, verše: 1-2. 3-4. 5-6, názov žalmu: Veľké sú diela Pánove, charakter žalmu: Božie konanie je sláva a veleba. Vôľa Božia ospravedlniť a spasiť ľudstvo je trvalá, nikdy nepominie.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.18), výrazový okruh: Iz 12 Čerpajme vodu s radosťou...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 111 | Katarína vl. (ž.n.18) | id: 748


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 24. týždeň I.
Aleluja. (Ž 111) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 24. týždeň I.
 • žalm: Ž 111, verše: , názov žalmu: Veľké sú diela Pánove, charakter žalmu: Božie konanie je sláva a veleba. Vôľa Božia ospravedlniť a spasiť ľudstvo je trvalá, nikdy nepominie.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 111 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 752


Veľké je tajomstvo tvojej lásky, Pane. (Ž 111) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1001
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 24. týždeň I.
 • žalm: Ž 111, verše: 7-8. 9. 10, názov žalmu: Veľké sú diela Pánove, charakter žalmu: Božie konanie je sláva a veleba. Vôľa Božia ospravedlniť a spasiť ľudstvo je trvalá, nikdy nepominie.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.18), výrazový okruh: Iz 12 Čerpajme vodu s radosťou...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 111 | Katarína vl. (ž.n.18) | id: 751


[pdf] [odt]

Piatok, 24. týždeň I.
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Ž 49) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 24. týždeň I.
 • žalm: Ž 49, verše: , názov žalmu: Márnosť bohatstva, charakter žalmu: Autorom je niektorý potomok Koreho. Čo sa mu zjavilo, chce podať ďalej. Rozoberá problém o nešťastí a nerovnosti na svete. Chce ho vykladať pri hre lýry. Aj proroci svoje učenia sprevádzali hudbou.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.22), výrazový okruh: Ž 146 Chváľ duša noja Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 062*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 49 | Petr Eben (ž.n.22) | id: 755


Sobota, 24. týždeň I.
S plesaním vstupujte pred tvár nášho Pána. (Ž 100) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1006
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 24. týždeň I.
 • žalm: Ž 100, verše: 2. 3. 4. 5, názov žalmu: Radosť návštevníka chrámu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm, povolávajúci všetkých ľudí oslavovať Pána. Je výzvou človečenstva k jedinému spoločenstvu s Bohom.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 100 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 757


[pdf] [odt]

Pondelok, 25. týždeň I.
Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. (Ž 126) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 25. týždeň I.
 • žalm: Ž 126, verše: , názov žalmu: V Bohu je radosť a nádej, charakter žalmu: Žalm vznikol po návrate z babylonského zajatia. Navrátilci z prvého transportu, museli vo vlasti mnoho skúsiť.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 143

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 126 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 762


Utorok, 25. týždeň I.
S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. (Ž 122) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 25. týždeň I.
 • žalm: Ž 122, verše: , názov žalmu: Sväté mesto Jeruzalem, charakter žalmu: Radosť z púte a z pohľadu na mesto Jeruzalem, stredisko kultu pravého Boha a aj sídlo najvyšších národných útvarov a ustanovizní.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 009*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 122 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 764


Streda, 25. týždeň I.
Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky. (Tob 13) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1020
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 25. týždeň I.
 • žalm: Tob 13, verše: 2c-f. 3-4. 6f-i. 6jk. 6lm, názov žalmu: Tóbiho chválospev, charakter žalmu: Tobiášovo proroctvo sa splnilo v Cirkvi, ktorá je označovaná za nový Jeruzalem.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.35), výrazový okruh: Ž 89 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Tob 13 | Katarína vl. (ž.n.35) | id: 766


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 25. týždeň I.
Aleluja. (Ž 149) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 25. týždeň I.
 • žalm: Ž 149, verše: , názov žalmu: Plesanie svätých, charakter žalmu: Izraeliti sú opäť vo svojej slobodnej vlasti, vidia už stáť nový chrám, všetko sa obnovuje, Pán je opäť v strede svojho národa a prijal ho na milosť.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 149 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 768


Pán, Boh, miluje svoj ľud. (Ž 149) 2
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 25. týždeň I.
 • žalm: Ž 149, verše: , názov žalmu: Plesanie svätých, charakter žalmu: Izraeliti sú opäť vo svojej slobodnej vlasti, vidia už stáť nový chrám, všetko sa obnovuje, Pán je opäť v strede svojho národa a prijal ho na milosť.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.38), výrazový okruh: Ž 66 Jasaj v Bohu celá zem
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 012

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 149 | Katarína vl. (ž.n.38) | id: 767


[pdf]

Pán, Boh, miluje svoj ľud. (Ž 149) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1023
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 25. týždeň I.
 • žalm: Ž 149, verše: 1-2. 3-4. 5-6a+9b, názov žalmu: Plesanie svätých, charakter žalmu: Izraeliti sú opäť vo svojej slobodnej vlasti, vidia už stáť nový chrám, všetko sa obnovuje, Pán je opäť v strede svojho národa a prijal ho na milosť.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 149 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 1177


[pdf] [odt]

Piatok, 25. týždeň I.
Dúfam v Pána, môjho Boha, v spásu mojej tváre. (Ž 43) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1025
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 25. týždeň I.
 • žalm: Ž 43, verše: 1. 2. 3. 4, názov žalmu: Túžba za chrámom, charakter žalmu: Žalmy 42 a 43 sú vlastne jedným žalmom. Rozdelený bol pravdepodobne z liturgických dôvodov. Myšlienka na svätyňu a dôvera v Boha uspokojujú žalmistu.
 • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 43 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 770


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 25. týždeň I.
Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. (Jer 31) 2
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 25. týždeň I.
 • žalm: Jer 31, verše: , názov žalmu: v.10-14: Žiaľ sa zmení na radosť, charakter žalmu: "Opojím dušu kňazov hojnosťou" = ani kňazi nebudú trpieť núdzu.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 025

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Jer 31 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 772


Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo. (Jer 31) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1027
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 25. týždeň I.
 • žalm: Jer 31, verše: 10. 11-12b. 13, názov žalmu: v.10-14: Žiaľ sa zmení na radosť, charakter žalmu: "Opojím dušu kňazov hojnosťou" = ani kňazi nebudú trpieť núdzu.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.18), výrazový okruh: Iz 12 Čerpajme vodu s radosťou...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Jer 31 | Katarína vl. (ž.n.18) | id: 1205


[odt] [pdf]


Strana 6 z 9

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov