Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Férie cez rok, cykl. II.

Strana 6 z 9

Sobota, 21. týždeň II.
Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. (Ž 33) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 21. týždeň II.
 • žalm: Ž 33, verše: , názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 187

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 33 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 707


Pondelok, 22. týždeň II.
Pane, tvoj zákon veľmi milujem. (Ž 119) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 22. týždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: , názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 076*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 712


Pane, tvoj zákon veľmi milujem. (Ž 119) 3
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 953
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 22. týždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: 97. 98. 99. 100. 101. 102, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32, výrazový okruh: Ž 119 Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.
 • v roku 2010 spracoval Rastislav Adamko 3
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 2/2010, s.24

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32 | id: 1209


[pdf]

Utorok, 22. týždeň II.
Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách. (Ž 145) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 955
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 22. týždeň II.
 • žalm: Ž 145, verše: 8-9. 10-11. 12-13b. 13c-14, názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.37), výrazový okruh: Ž 103 Milostivý a milosrdný je Pán
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | Katarína vl. (ž.n.37) | id: 714


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Streda, 22. týždeň II.
Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. (Ž 33) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 22. týždeň II.
 • žalm: Ž 33, verše: , názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 187*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 33 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 716


Štvrtok, 22. týždeň II.
Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa. (Ž 24) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 960
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 22. týždeň II.
 • žalm: Ž 24, verše: 1-2. 3-4b. 5-6, názov žalmu: Pán prichádza do chrámu, charakter žalmu: Žalm vznikol keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa ... Kto smie vystúpiť na vrch Pánov?
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40), výrazový okruh: Ž 24 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy., Blahoslavení čistého srdca...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 24 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40) | id: 718


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Piatok, 22. týždeň II.
Spása spravodlivých prichádza od Pána. (Ž 37) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.: 295
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 22. týždeň II.
 • žalm: Ž 37, verše: 3-4. 5-6. 27-28b. 39-40, názov žalmu: Údel zlých a údel spravodlivých, charakter žalmu: Dávid žalm napísal v starobe ("teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený"). Žalm je poučný, bohatý na myšlienky, možno ho prirovnať k Prísloviam.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.10), výrazový okruh: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 37 | Ladislav Tomaško (ž.n.10) | id: 1


[pdf]

Sobota, 22. týždeň II.
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú. (Ž 145) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 22. týždeň II.
 • žalm: Ž 145, verše: 17-18. 19-20. 21, názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 084*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 721


[+aleluja.pdf]

Pondelok, 23. týždeň II.
Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti. (Ž 5) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 972
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 23. týždeň II.
 • žalm: Ž 5, verše: 5-6. 7. 12, názov žalmu: Ranná modlitba o pomoc, charakter žalmu: Túžba po spravodlivosti - predtým ako Nový zákon vyzve človeka, aby prekonal seba samého v láske k nepriateľom.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.28), výrazový okruh: Ž 204 Pane, zošli svojho Ducha..., Pozn.: V Lit.sp.II je iný nápev od: Tomáš op.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 5 | Jozef Olejník (ž.n.28) | id: 726


[pdf] [odt]

Utorok, 23. týždeň II.
Pán, Boh, miluje svoj ľud. (Ž 149) 2
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 23. týždeň II.
 • žalm: Ž 149, verše: , názov žalmu: Plesanie svätých, charakter žalmu: Izraeliti sú opäť vo svojej slobodnej vlasti, vidia už stáť nový chrám, všetko sa obnovuje, Pán je opäť v strede svojho národa a prijal ho na milosť.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.38), výrazový okruh: Ž 66 Jasaj v Bohu celá zem
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 012

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 149 | Katarína vl. (ž.n.38) | id: 729


[pdf]

Pán, Boh, miluje svoj ľud. (Ž 149) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.: 301
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 23. týždeň II.
 • žalm: Ž 149, verše: 1-2. 3-4. 5-6a+9b, názov žalmu: Plesanie svätých, charakter žalmu: Izraeliti sú opäť vo svojej slobodnej vlasti, vidia už stáť nový chrám, všetko sa obnovuje, Pán je opäť v strede svojho národa a prijal ho na milosť.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9
 • nápev bol vydaný v: zalmy.spevy.sk

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 149 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 1176


[pdf] [odt]

Streda, 23. týždeň II.
Čuj, dcéra, a pozoruj a nakloň svoj sluch. (Ž 45) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 977
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 23. týždeň II.
 • žalm: Ž 45, verše: 11-12. 14-15. 16-17, názov žalmu: Svadobná pieseň pre kráľa, charakter žalmu: Pieseň lásky. Hymnus. Básnik je očarený Kráľom. Prorocky je opísaná svatba Mesiáša s nevestou Cirkvou (sám Kráľ zatúžil za tvojou krásou). Pestré rúcho. Vchod do paláca. Radostný jasot. Večná veleba.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.12), výrazový okruh: Ž 8 Pane, náš vládca...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 45 | Ladislav Tomaško (ž.n.12) | id: 732


[pdf] [odt] [len_R.sib]

Štvrtok, 23. týždeň II.
Veď ma, Pane, po ceste k večnosti (Ž 139) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 979
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 23. týždeň II.
 • žalm: Ž 139, verše: 1-3. 13-14b. 23-24, názov žalmu: Boh vidí všetko, charakter žalmu: Dávid prosí, aby Pán neopustil dielo svojich rúk, aby bedlil nad svojim národom a nad jeho kráľmi, kým nepríde prisľúbený Mesiáš.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 139 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 735


[pdf] [odt]

Piatok, 23. týždeň II.
Aké milé sú tvoje chrámy, Pane. (Ž 84) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 23. týždeň II.
 • žalm: Ž 84, verše: 3. 4. 5-6. 12, názov žalmu: Túžba po Božom chráme, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho podľa piesne Lisy o blaženosti pútnikov, neopoznajúcich ťažkosti cesty na sväté miesto, ako aj tých, čo aspom v duchu putujú k príbytku Pánovmu.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 84 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 737


[pdf] [odt]

Sobota, 23. týždeň II.
Aleluja. (Ž 116) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 23. týždeň II.
 • žalm: Ž 116, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Spomienka na ťažké utrpnia bez pomoci ľudí, pomohol však Pán. Za tútú pomoc a vyslobodenie patrí Pánovi vďaka a ďakovné obete.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 116 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 741


Prinesiem ti, Pane, obetu chvály. (Ž 116) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.: 309
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 23. týždeň II.
 • žalm: Ž 116, verše: 12-13. 17-18, názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Spomienka na ťažké utrpnia bez pomoci ľudí, pomohol však Pán. Za tútú pomoc a vyslobodenie patrí Pánovi vďaka a ďakovné obete.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.23), výrazový okruh: Ž (asi) 116 Pred tvárou Pána...
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9
 • nápev bol vydaný v: prepis 2011

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 116 | Petr Eben (ž.n.23) | id: 740


[pdf] [odt]

Pondelok, 24. týždeň II.
Zvestujeme Pánovu smrť, kým nepríde v sláve. (Ž 40) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.: 311
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 24. týždeň II.
 • žalm: Ž 40, verše: 7-8a. 8b-9. 10. 17, názov žalmu: Vzdávanie vďaky a prosba o pomoc, charakter žalmu: Najlepšou vďakou Bohu je poslušnosť a obeta ducha (tí, čo túžia po pomoci, nech zvelebujú Pána), a nie vonkajšie obety ("obety a dary si nepraješ"), ktoré nie sú ničím, ak sa nepodriadime Božej vôli.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.24), výrazový okruh: Ž 40 Hľa prichádzam, Pane...
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 40 | Petr Eben (ž.n.24) | id: 107


[pdf] [odt] [len_R.sib]

Utorok, 24. týždeň II.
Sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. (Ž 100) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 24. týždeň II.
 • žalm: Ž 100, verše: , názov žalmu: Radosť návštevníka chrámu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm, povolávajúci všetkých ľudí oslavovať Pána. Je výzvou človečenstva k jedinému spoločenstvu s Bohom.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 070 (sprac.: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 100 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 747


[pdf]

Streda, 24. týždeň II.
Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo. (Ž 33) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 24. týždeň II.
 • žalm: Ž 33, verše: , názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 187*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 33 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 750


Štvrtok, 24. týždeň II.
Aleluja. (Ž 118) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 24. týždeň II.
 • žalm: Ž 118, verše: , názov žalmu: Jasavý spev za záchranu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Keď na kvetnú nedeľu Ježiš slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia prevolávali mu slová z 25. a 26. verša tohto žalmu.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 118 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 754


Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. (Ž 118) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 24. týždeň II.
 • žalm: Ž 118, verše: , názov žalmu: Jasavý spev za záchranu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Keď na kvetnú nedeľu Ježiš slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia prevolávali mu slová z 25. a 26. verša tohto žalmu.
 • ž.nápev.: gregor. 6. tónus (ž.n.6), výrazový okruh: slávnostnosť, Veľká noc
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 039*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 118 | gregor. 6. tónus (ž.n.6) | id: 753


Piatok, 24. týždeň II.
Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane. (Ž 17) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 24. týždeň II.
 • žalm: Ž 17, verše: , názov žalmu: Pane, zachráň ma pred bezbožníkom, charakter žalmu: Prosba: vypočuj ma, Pane, nakloň sluch, skúmaj moje srdce, drž moje kroky, ukáž milostrdenstvo, chráň ma, zvierajú ma nepriatelia. Povstaň, Pane ... až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.12), výrazový okruh: Ž 8 Pane, náš vládca...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 200*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 17 | Ladislav Tomaško (ž.n.12) | id: 756


Sobota, 24. týždeň II.
Budem kráčať pred Bohom vo svetle žijúcich. (Ž 56) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1007
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 24. týždeň II.
 • žalm: Ž 56, verše: 10. 11-12. 13-14, názov žalmu: Dôvera v Božie slovo, charakter žalmu: Dávidov spev vo veľkej obave, že ho Filištínci zavraždia. Zachránil sa prestieraním šialenstva.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 56 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 758


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Pondelok, 25. týždeň II.
Spravodlivý nájde odpočinok na tvojom svätom vrchu, Pane. (Ž 15) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1016
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 25. týždeň II.
 • žalm: Ž 15, verše: 2-3a. 3b-4b. 5, názov žalmu: Kto obstojí pred Pánom?, charakter žalmu: Zbierka mravných príkazov: "Pane, kto smie bývať v tvojom stánku?" Ten čo koná stravodlivo, čo hovorí pravdu, nekrivdí blížnemu, nemení prísahu, nepožičiava peniaze na úroč, nedá sa podplácať.
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 15 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 763


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Utorok, 25. týždeň II.
Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov. (Ž 119) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1019
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 25. týždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: 1. 27. 30. 34. 35. 44, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 765


[pdf] [odt]

Streda, 25. týždeň II.
Pane, tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. (Ž 119) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.: 327
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 25. týždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: 29. 72. 89. 101. 104. 163, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 106


[pdf] [odt] [len_R.sib]

Štvrtok, 25. týždeň II.
Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. (Ž 90) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 25. týždeň II.
 • žalm: Ž 90, verše: , názov žalmu: Nech je nad nami dobrotivosť Pána, charakter žalmu: Mojžiš v žalme (prvý zo IV. knihy žalmov) vďačne uznáva, že Pán bol ľudu svojmu útočiskom, ochrancom a pomocníkom z pokolenia na pokolenie, vždy a všade.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 191*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 90 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 769


Piatok, 25. týždeň II.
Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. (Ž 144) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1026
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 25. týždeň II.
 • žalm: Ž 144, verše: 1a+2a-c. 3-4, názov žalmu: Za víťazstvo a za pokoj, charakter žalmu: Kajúcny žalm po Dávidovom hriechu cudzoložstva a vraždy. Vie, že v Božích očiach nie je nevinný a preto sa odvoláva skôr na milosrdenstvo Božie, než na spravodlivosť, kde by neobstál.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 144 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 771


[pdf] [odt]

Sobota, 25. týždeň II.
Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie. (Ž 90) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 25. týždeň II.
 • žalm: Ž 90, verše: , názov žalmu: Nech je nad nami dobrotivosť Pána, charakter žalmu: Mojžiš v žalme (prvý zo IV. knihy žalmov) vďačne uznáva, že Pán bol ľudu svojmu útočiskom, ochrancom a pomocníkom z pokolenia na pokolenie, vždy a všade.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 191

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 90 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 773Strana 6 z 9

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov