obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Férie cez rok, cykl. I.

Strana 8 z 9

Utorok, 30. týždeň I.
Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. (Ž 126) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 30. týždeň I.
 • žalm: Ž 126, verše: , názov žalmu: V Bohu je radosť a nádej, charakter žalmu: Žalm vznikol po návrate z babylonského zajatia. Navrátilci z prvého transportu, museli vo vlasti mnoho skúsiť.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 143

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 126 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 841


Streda, 30. týždeň I.
Pane, ja dúfam v tvoje milosrdenstvo. (Ž 13) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1127
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 30. týždeň I.
 • žalm: Ž 13, verše: 4-5. 6, názov žalmu: Nárek spravodlivého, dôverujúceho Bohu, charakter žalmu: Dokedy mi bude dušu trápiť nepokoj a srdce dennodenne bôľ? ... ja dúfam v tvoje milosrdenstvo ...
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 13 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 843


[pdf] [odt] [len_ref_b.sib] [len_ref_a.sib]

Štvrtok, 30. týždeň I.
Zachráň ma, Pane, podľa svojho milosrdenstva. (Ž 109) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1030
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 30. týždeň I.
 • žalm: Ž 109, verše: 21-22. 26-27. 30-31, názov žalmu: Proti zradným nepriateľom, charakter žalmu: Dávidova mesiášsky žalm - starozákonná modlitba proti Doegovi a jeho prívržencom. Preklínanie však nevychádza z úst Božích, ktorý sa za svojich nepriateľov modlil.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.11), výrazový okruh: Ž 51 Zmiluj sa, Pane...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 109 | Ladislav Tomaško (ž.n.11) | id: 845


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Piatok, 30. týždeň I.
Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. (Ž 147) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 30. týždeň I.
 • žalm: Ž 147, verše: , názov žalmu: Pánova moc a dobrota, charakter žalmu: Je to zásluha Pánova, že priviedol deportovaných do vlasti, že chrám Pánov už opäť stojí a zničené mesto sa obnovuje ako záruka lepších budúcich časov.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.30), výrazový okruh: Ž 147 Chváľ Jeruzalem Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 055 (spracoval: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 147 | Bohuslav Korejs (ž.n.30) | id: 847


[pdf]

Sobota, 30. týždeň I.
Pán neodvrhne a neopustí svoj ľud. (Ž 94) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1136
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 30. týždeň I.
 • žalm: Ž 94, verše: 12-13a. 14-15. 17-18, názov žalmu: Boh - pomstiteľ spravodlivých, charakter žalmu: Dávidov žalm, ktorý v minulosti často skúsil pomoc Božiu, bez ktorej by bol istotne zahynul.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.30), výrazový okruh: Ž 147 Chváľ Jeruzalem Pána...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 94 | Bohuslav Korejs (ž.n.30) | id: 850


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Pondelok, 31. týždeň I.
Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. (Ž 69) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 31. týždeň I.
 • žalm: Ž 69, verše: , názov žalmu: Nadšenie pre Boží dom, charakter žalmu: Dávidov mesiášsky žalm. Je proroctvom o zle a nešťastí, ktoré zastihne bohovražedný národ.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 071*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 69 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 855


Utorok, 31. týždeň I.
Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji. (Ž 131) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 31. týždeň I.
 • žalm: Ž 131, verše: , názov žalmu: Detská dôvera v Pána, charakter žalmu: Zriekanie sa hĺbania veľkých a neprístupných právd, odovzdanie sa opatery Božej ako dieťa, keď spočíva v lone matky.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 090

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 131 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 857


Streda, 31. týždeň I.
Aleluja. (Ž 112) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 31. týždeň I.
 • žalm: Ž 112, verše: , názov žalmu: Blaženosť spravodlivého človeka, charakter žalmu: Kto miluje Boha, miluje aj blížneho a láska k blížnemu býva odmenená požehnaniami. Boh takého človeka podporuje, chráni pred zlou povesťou, dáva mu nad nepriateľmi zvíťaziť a bohato ho odmeňuje.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 112 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 860


V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha. (Ž 112) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1047
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 31. týždeň I.
 • žalm: Ž 112, verše: 1-2. 4-5. 9, názov žalmu: Blaženosť spravodlivého človeka, charakter žalmu: Kto miluje Boha, miluje aj blížneho a láska k blížnemu býva odmenená požehnaniami. Boh takého človeka podporuje, chráni pred zlou povesťou, dáva mu nad nepriateľmi zvíťaziť a bohato ho odmeňuje.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 112 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 859


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 31. týždeň I.
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. (Ž 27) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 31. týždeň I.
 • žalm: Ž 27, verše: , názov žalmu: Dôvera v nebezpečenstve, charakter žalmu: "Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?", Hľadať Pánovu tvár = hľadať jeho priazeň a lásku. Krajina žijúcich = tento svet, krajina mŕtvych = život po smrti. Záver vraví : "...drž sa Pána."
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42), výrazový okruh: Ž 27 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove..., Pán je moje svetlo a moja spása.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 222b, bez v.5-6

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 27 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42) | id: 862


Piatok, 31. týždeň I.
Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu. (Ž 98) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 31. týždeň I.
 • žalm: Ž 98, verše: , názov žalmu: Boh víťazí na súde, charakter žalmu: Povzbudenie všetkých národov k radosti a oslave, a výzva celému stvorenstvu, aby sa pripojilo k tejto radosti a k oslave príchodu Sudcu.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.16), výrazový okruh: Ž 98 Pred očami pohanov...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 109

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 98 | Katarína vl. (ž.n.16) | id: 865


Sobota, 31. týždeň I.
Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. (Ž 145) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 31. týždeň I.
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 162*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 867


Pondelok, 32. týždeň I.
Veď ma, Pane, po ceste k večnosti (Ž 139) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1163
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 32. týždeň I.
 • žalm: Ž 139, verše: 1-3. 4-6. 7-8. 9-10, názov žalmu: Boh vidí všetko, charakter žalmu: Dávid prosí, aby Pán neopustil dielo svojich rúk, aby bedlil nad svojim národom a nad jeho kráľmi, kým nepríde prisľúbený Mesiáš.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 139 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 873


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Utorok, 32. týždeň I.
Velebiť budem Pána v každom čase. (Ž 34) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1166
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 32. týždeň I.
 • žalm: Ž 34, verše: 2-3. 16-17. 18-19, názov žalmu: Pán, záchranca spravodlivých, charakter žalmu: "Skúste a presvedčte sa..." Príjemná chuť jedla naznačuje, čo zakúsi bohabojný, keď mu Pán preukáže milosrdenstvo. Spev prvotnej Cirkvi pri sv. prijímaní. Nehovor úlisne, vyhýbaj sa zlu, rob dobre.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.10), výrazový okruh: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 34 | Ladislav Tomaško (ž.n.10) | id: 875


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Streda, 32. týždeň I.
Boh bude súdiť malých i mocných. (Ž 82) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1169
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 32. týždeň I.
 • žalm: Ž 82, verše: 3-4. 6-7, názov žalmu: Proti nespravodlivým sudcom, charakter žalmu: Asafov potomok básnicky opisuje Boha, zvolávajúceho Božích zástupcov k súdu
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.22), výrazový okruh: Ž 146 Chváľ duša noja Pána...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 82 | Petr Eben (ž.n.22) | id: 877


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 32. týždeň I.
Pane, tvoje slovo trvá naveky. (Ž 119) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1171
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 32. týždeň I.
 • žalm: Ž 119, verše: 89. 90. 91. 130. 135. 175, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 879


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Piatok, 32. týždeň I.
Nebesia rozprávajú o sláve Boha. (Ž 19) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1174
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 32. týždeň I.
 • žalm: Ž 19, verše: 2-3. 4-5, názov žalmu: Oslava Boha Stvoriteľa , charakter žalmu: Božia sláva sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení: Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
 • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 19 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 882


[pdf] [odt]

Sobota, 32. týždeň I.
Aleluja. (Ž 105) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 32. týždeň I.
 • žalm: Ž 105, verše: , názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 885


Pamätáme, Pane, na divy, čo si učinil. (Ž 105) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 32. týždeň I.
 • žalm: Ž 105, verše: , názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.20), výrazový okruh: Ž 18 Milujem ťa, Pane, ty moja sila.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 018

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Petr Eben (ž.n.20) | id: 884


Pondelok, 33. týždeň I.
Pane, dožič mi života a budem sa pridŕžať tvojej náuky. (Ž 119) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1185
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 33. týždeň I.
 • žalm: Ž 119, verše: 53. 61. 134. 150. 155. 158, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 890


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Utorok, 33. týždeň I.
Pán je môj ochranca, on ma udržuje. (Ž 3) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1188
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 33. týždeň I.
 • žalm: Ž 3, verše: 2-3. 4-5. 6-7, názov žalmu: Pán je môj ochranca, charakter žalmu: Verš 3,6 (...uložil som sa na odpočinok a usnul som, prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje) teológovia vzťahujú na smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
 • ž.nápev.: GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34), výrazový okruh: Ž 91 Pane, buď so mnou v mojich skúškach
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 3 | GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34) | id: 892


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Streda, 33. týždeň I.
Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane. (Ž 17) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 33. týždeň I.
 • žalm: Ž 17, verše: , názov žalmu: Pane, zachráň ma pred bezbožníkom, charakter žalmu: Prosba: vypočuj ma, Pane, nakloň sluch, skúmaj moje srdce, drž moje kroky, ukáž milostrdenstvo, chráň ma, zvierajú ma nepriatelia. Povstaň, Pane ... až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.12), výrazový okruh: Ž 8 Pane, náš vládca...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 200

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 17 | Ladislav Tomaško (ž.n.12) | id: 894


Štvrtok, 33. týždeň I.
Ukáž nám, Pane, cestu spásy. (Ž 50) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 33. týždeň I.
 • žalm: Ž 50, verše: , názov žalmu: Pravá úcta k Bohu, charakter žalmu: Hlavnou myšlienkou žalmu je zbytočnosť takých obiet, ktoré sa prinášajú len navonok, s ktorými obetujúci nie je vnútorne spojený. Nie sú to obety chvály a srdca. Chýba v nich dobré vnútorné zmyšľanie.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43), výrazový okruh: Ž 16 Ty, Pane, si moje jediné dobro., Moje srdce sa raduje a plesá moja duša.
 • v roku 2017 spracoval Juraj Kubek 9
 • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 037

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 50 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.43) | id: 896


[pdf]

Piatok, 33. týždeň I.
Velebíme slávu tvojho mena, Pane, Bože náš. (1 Krn 29) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1198
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 33. týždeň I.
 • žalm: 1 Krn 29, verše: 10bc. 11a-c. 11d-12a.12b-d, názov žalmu: 1 Krn 28 =Posledné Dávidove ustanovenia, 1 Krn 29 nemá názov, charakter žalmu: Boh povedal Dávidovi: „Tvoj syn Šalamún postaví môj dom..." Dávid zozbieral hodnotné dary...: "Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva ...A môjmu synovi Šalamúnovi daj dokonalé srcde."
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: 1 Krn 29 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 899


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 33. týždeň I.
Pán, Boh, súdi spravodlivo národy. (Ž 9) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1200
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 33. týždeň I.
 • žalm: Ž 9, verše: 2-3. 4+6. 16+19, názov žalmu: Vďaka za víťazstvo, charakter žalmu: Oslavovať ťa budem ... vyrozprávam tvoje diela ... budem sa tešiť a radovať ... nepriatelia zhynuli ... spievajte a hrajte ... do pekla pôjdu hriešnici ...
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.12), výrazový okruh: Ž 8 Pane, náš vládca...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 9 | Ladislav Tomaško (ž.n.12) | id: 901


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Pondelok, 34. týždeň I.
Hoden chvály a vyvýšený naveky. (Dan 3) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1209
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 34. týždeň I.
 • žalm: Dan 3, verše: 52a. 52c. 53c. 54. 55. 56, názov žalmu: Modl. Azariášova /24-45, Chválosp. mlád. v ohn. peci /46-90, charakter žalmu: Azariáš asi použil kajúcnu modlitbu, kt. zajatci oplakávali pád Jeruzalema. Aj chválospev mládencov bol asi starý spev Izraelitov. Je ako litánie. Duch=rozum a vôľa. Duša=citový život. Svätí=pobožní.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Dan 3 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 906


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Utorok, 34. týždeň I.
Chváľte a vyvyšujte ho naveky. (Dan 3) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1212
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 34. týždeň I.
 • žalm: Dan 3, verše: 57. 58. 59. 60. 61, názov žalmu: Modl. Azariášova /24-45, Chválosp. mlád. v ohn. peci /46-90, charakter žalmu: Azariáš asi použil kajúcnu modlitbu, kt. zajatci oplakávali pád Jeruzalema. Aj chválospev mládencov bol asi starý spev Izraelitov. Je ako litánie. Duch=rozum a vôľa. Duša=citový život. Svätí=pobožní.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Dan 3 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 907


[pdf] [odt] [len_ref.sib]


Strana 8 z 9

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov