obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Nedele

Strana 7 z 7

30. nedeľa, rok A
Milujem ťa, Pane, ty moja sila. (Ž 18) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 30. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 18, verše: , názov žalmu: Poďakovanie za záchranu a víťazstvo, charakter žalmu: Dávid (žalmista) spätne opisuje vlastný život, Boh ho viedol osobitnou priazňou a ochranou: "Milujem ťa, Pane, moja sila...budem ťa velebiť, a ospevovať žalmami. Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.20), výrazový okruh: Ž 18 Milujem ťa, Pane, ty moja sila.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 089 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 18 | Petr Eben (ž.n.20) | id: 837


[+aleluja.pdf]

Milujem ťa, Pane, ty moja sila. (Ž 18) 12
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 30. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 18, verše: , názov žalmu: Poďakovanie za záchranu a víťazstvo, charakter žalmu: Dávid (žalmista) spätne opisuje vlastný život, Boh ho viedol osobitnou priazňou a ochranou: "Milujem ťa, Pane, moja sila...budem ťa velebiť, a ospevovať žalmami. Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá.
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 2017 spracoval Branislav Stríbrnský 12

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 18 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 1261


[pdf]

30. nedeľa, rok B
Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. (Ž 126) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 30. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 126, verše: , názov žalmu: V Bohu je radosť a nádej, charakter žalmu: Žalm vznikol po návrate z babylonského zajatia. Navrátilci z prvého transportu, museli vo vlasti mnoho skúsiť.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 143 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 126 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 838


[+aleluja.pdf]

30. nedeľa, rok C
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. (Ž 34) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 30. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 34, verše: , názov žalmu: Pán, záchranca spravodlivých, charakter žalmu: "Skúste a presvedčte sa..." Príjemná chuť jedla naznačuje, čo zakúsi bohabojný, keď mu Pán preukáže milosrdenstvo. Spev prvotnej Cirkvi pri sv. prijímaní. Nehovor úlisne, vyhýbaj sa zlu, rob dobre.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 198 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 34 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 839


[+aleluja-XII.pdf]

31. nedeľa, rok A
Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji. (Ž 131) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 31. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 131, verše: , názov žalmu: Detská dôvera v Pána, charakter žalmu: Zriekanie sa hĺbania veľkých a neprístupných právd, odovzdanie sa opatery Božej ako dieťa, keď spočíva v lone matky.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 090 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 131 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 852


[+aleluja.pdf]

31. nedeľa, rok B
Milujem ťa, Pane, ty moja sila. (Ž 18) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 31. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 18, verše: , názov žalmu: Poďakovanie za záchranu a víťazstvo, charakter žalmu: Dávid (žalmista) spätne opisuje vlastný život, Boh ho viedol osobitnou priazňou a ochranou: "Milujem ťa, Pane, moja sila...budem ťa velebiť, a ospevovať žalmami. Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.20), výrazový okruh: Ž 18 Milujem ťa, Pane, ty moja sila.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 144 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 18 | Petr Eben (ž.n.20) | id: 853


[+aleluja.pdf]

31. nedeľa, rok C
Oslavovať ťa chcem naveky, Bože, môj kráľ. (Ž 145) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 31. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 199 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 854


[+aleluja-XIV.pdf] [+aleluja-XII.pdf]

32. nedeľa, rok A
Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože môj. (Ž 63) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 32. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 63, verše: , názov žalmu: Túžba duše za Bohom, charakter žalmu: Opis Dávidovho položenia na úteku pre vlastným nevďačným synom Absolónom Júdskou púšťou k Jordánu, kdel už raz našiel záchranu pred Šaulom.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (ž.n.27), výrazový okruh: Ž 63 Duša mi žízni po tebe..., (Za tebou prahne... / Ladislav Tomaško)
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 091 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 63 | Jozef Olejník (ž.n.27) | id: 870


[+aleluja.pdf]

32. nedeľa, rok B
Chváľ, duša moja, Pána. (Ž 145) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 32. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.22), výrazový okruh: Ž 146 Chváľ duša noja Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 145 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | Petr Eben (ž.n.22) | id: 871


[+aleluja-XVI.pdf] [+aleluja-IX.pdf]

32. nedeľa, rok C
Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane. (Ž 17) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 32. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 17, verše: , názov žalmu: Pane, zachráň ma pred bezbožníkom, charakter žalmu: Prosba: vypočuj ma, Pane, nakloň sluch, skúmaj moje srdce, drž moje kroky, ukáž milostrdenstvo, chráň ma, zvierajú ma nepriatelia. Povstaň, Pane ... až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.12), výrazový okruh: Ž 8 Pane, náš vládca...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 200 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 17 | Ladislav Tomaško (ž.n.12) | id: 872


[+aleluja-XII.pdf]

33. nedeľa, rok A
Blažení sú všetci, čo sa boja Pána. (Ž 128) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 33. nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 128, verše: , názov žalmu: Rodinný pokoj v Pánovi, charakter žalmu: Aké je šťastie a spokojnosť toho, ktorý bohabojne slúži Pánovi - takého muža Boh požehnáva na jeho práci, na žene, na deťoch.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 092 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 128 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 887


[+aleluja.pdf]

33. nedeľa, rok B
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. (Ž 16) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 33. nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 16, verše: , názov žalmu: Pán - môj dedičný podiel, charakter žalmu: "Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu" Mesiášsky žalm. "nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie." sv. Peter a Pavol chápu ako predpoveď zmŕtvychvstania.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 146 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 16 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 888


[+aleluja.pdf]

33. nedeľa, rok C
Pán príde súdiť živých i mŕtvych. (Ž 98) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 33. nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 98, verše: , názov žalmu: Boh víťazí na súde, charakter žalmu: Povzbudenie všetkých národov k radosti a oslave, a výzva celému stvorenstvu, aby sa pripojilo k tejto radosti a k oslave príchodu Sudcu.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 201 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 98 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 889


[+aleluja-X.pdf]

34. nedeľa Krista Kráľa, rok A
Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Ž 23) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 332
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 34. nedeľa Krista Kráľa, rok A
 • žalm: Ž 23, verše: , názov žalmu: Dobrý pastier, charakter žalmu: "Pán je môj pastier..." V Novom zákone: prestretý stôl = Eucharistia, olej (naliaty na hlavu) = obraz siedmych darov Ducha Svätého. "Dobrota a milosť budú ma sprevádzať... budem bývať v dome Pánovom"
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.15), výrazový okruh: Ž 23 Pán je môj pastier..., Ž 68 Spievajme nášmu Pánovi...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 093 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 23 | Katarína vl. (ž.n.15) | id: 903


[+aleluja_b.pdf] [+aleluja_a.pdf]

34. nedeľa Krista Kráľa, rok B
Pán kraľuje, oslavujme ho. (Ž 93) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 521
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 34. nedeľa Krista Kráľa, rok B
 • žalm: Ž 93, verše: , názov žalmu: Vznešenosť Pána - Stvoriteľa, charakter žalmu: Pán kraľuje (t.j. začal a pokračuje) - tak sa uvádzali králi pri nástupe na trón. Božími svedectvami sa myslia prejavy Božej vôle (prísľuby, výroky, príkazy).
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 147 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 93 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 904


[+aleluja-XVI.pdf] [+aleluja-X.pdf]

34. nedeľa Krista Kráľa, rok C
S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. (Ž 122) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 717
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: 34. nedeľa Krista Kráľa, rok C
 • žalm: Ž 122, verše: , názov žalmu: Sväté mesto Jeruzalem, charakter žalmu: Radosť z púte a z pohľadu na mesto Jeruzalem, stredisko kultu pravého Boha a aj sídlo najvyšších národných útvarov a ustanovizní.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 202 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 122 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 905


[+aleluja-XVI.pdf] [+aleluja-X.pdf]


Strana 7 z 7

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov