obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2019
Informácie (pdf) Prihláška (doc)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 99

I. Pawlak (publ. LS-II/c, s.35)

Výrazové okruhy:
Ž 2 Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána
- - Súbory pre spracovanie žalmu na tento nápev...

Všetky...

[z.n.49.png]
.

... z toho obrázkové (jpg, jpeg, gif, png)

Pozn.: Responzá sú zoradené najskôr podľa č. žalmu, až v ňom podľa abecedy.


 • Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána. (Ž 2) 2
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Veľká noc
  • kedy: pondelok, 2. veľk. týždeň
  • žalm: Ž 2, verše: , názov žalmu: Mesiáš - kráľ a víťaz, charakter žalmu: Mesiášsky žalm: Pánov pomazaný (hebr. mašiach), pozemskí králi (Herodes, Pilát) sa spolčia proti nemu. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil ... žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy...
  • ž.nápev.: I. Pawlak (publ. LS-II/c, s.35), výrazový okruh: Ž 2 Šťastní sú všetci, čo sa spoliehajú na Pána
  • v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2
  • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 035

  Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 2 | I. Pawlak (publ. LS-II/c, s.35) | id: 211


  [pdf] [jpg]


Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov