1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 99

Monika Kušnírová, 2015

Výrazové okruhy:
Ž 114 Aleluja, aleluja, aleluja
- - Súbory pre spracovanie žalmu na tento nápev...

Všetky...

[z.n.84.png]
.

... z toho obrázkové (jpg, jpeg, gif, png)

Pozn.: Responzá sú zoradené najskôr podľa č. žalmu, až v ňom podľa abecedy.


 • Aleluja, aleluja, aleluja. (Ž 114) 11
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Štvrtok, 19. týždeň I.
  • žalm: Ž 114, verše: , názov žalmu: Vyslobodenie Izraela z Egypta, charakter žalmu: Opis, ako sa stal Izrael národom Božím. Boh je všemohúci a jemu jedinému patrí chvála.
  • ž.nápev.: Monika Kušnírová, 2015, výrazový okruh: Ž 114 Aleluja, aleluja, aleluja
  • v roku 2015 spracoval Monika Kušnírová 11

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 114 | Monika Kušnírová, 2015 | id: 669


  [pdf]


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:


Iné kresťanské stránky:
Juraj Kubek, 1990 - 2012: Zbierka medzispevov