Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Férie cez rok, cykl. II.

Strana 8 z 9

Utorok, 30. týždeň II.
Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. (Ž 128) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 30. týždeň II.
 • žalm: Ž 128, verše: , názov žalmu: Rodinný pokoj v Pánovi, charakter žalmu: Aké je šťastie a spokojnosť toho, ktorý bohabojne slúži Pánovi - takého muža Boh požehnáva na jeho práci, na žene, na deťoch.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • inšpirácia responza: podľa Graduale Simplex
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 021

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 128 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 842


Streda, 30. týždeň II.
Pán je pravdivý vo všetkých svojich slovách. (Ž 145) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1128
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 30. týždeň II.
 • žalm: Ž 145, verše: 10-11. 12-13b. 13c-14, názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.37), výrazový okruh: Ž 103 Milostivý a milosrdný je Pán
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 145 | Katarína vl. (ž.n.37) | id: 844


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 30. týždeň II.
Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. (Ž 144) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1131
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 30. týždeň II.
 • žalm: Ž 144, verše: 1. 2. 9-10, názov žalmu: Za víťazstvo a za pokoj, charakter žalmu: Kajúcny žalm po Dávidovom hriechu cudzoložstva a vraždy. Vie, že v Božích očiach nie je nevinný a preto sa odvoláva skôr na milosrdenstvo Božie, než na spravodlivosť, kde by neobstál.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 144 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 846


[pdf] [odt]

Piatok, 30. týždeň II.
Aleluja. (Ž 111) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 30. týždeň II.
 • žalm: Ž 111, verše: , názov žalmu: Veľké sú diela Pánove, charakter žalmu: Božie konanie je sláva a veleba. Vôľa Božia ospravedlniť a spasiť ľudstvo je trvalá, nikdy nepominie.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 111 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 849


Nádherné a vznešené sú tvoje diela, Pane. (Ž 111) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1133
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 30. týždeň II.
 • žalm: Ž 111, verše: 1-2. 3-4. 5-6, názov žalmu: Veľké sú diela Pánove, charakter žalmu: Božie konanie je sláva a veleba. Vôľa Božia ospravedlniť a spasiť ľudstvo je trvalá, nikdy nepominie.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.18), výrazový okruh: Iz 12 Čerpajme vodu s radosťou...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 111 | Katarína vl. (ž.n.18) | id: 848


[pdf] [odt] [len_ref2.sib] [len_ref.sib]

Sobota, 30. týždeň II.
Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom. (Ž 42) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 30. týždeň II.
 • žalm: Ž 42, verše: , názov žalmu: Túžba za Pánom, charakter žalmu: Autorom je jeden zo synov Koreho, za Dávidových časov člen skupiny spevákov svätostánku. Žalm je perlou 2. knihy žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 224, bez v.4-6

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 42 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 851


Pondelok, 31. týždeň II.
Pane, zachovaj moju dušu v tvojom pokoji. (Ž 131) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 31. týždeň II.
 • žalm: Ž 131, verše: , názov žalmu: Detská dôvera v Pána, charakter žalmu: Zriekanie sa hĺbania veľkých a neprístupných právd, odovzdanie sa opatery Božej ako dieťa, keď spočíva v lone matky.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 090

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 131 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 856


Utorok, 31. týždeň II.
Tebe, Pane, patrí moja chvála v tomto našom zhromaždení. (Ž 22) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 31. týždeň II.
 • žalm: Ž 22, verše: , názov žalmu: Utrpenie a nádej spravodlivého, charakter žalmu: Vízia Veľkého piatku (10 stor.pr.Kr.): opustenie, výsmech, delenie šiat, prebodnutie rúk a nôh. Žalm končí: k Pánovi sa obrátia budúce pokolenia a jeho spravodlivosť sa bude ohlasovať.
 • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.13), výrazový okruh: Ž 72 Budú sa ti klaňať, Pane...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 108*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 22 | Bohuslav Mošať (ž.n.13) | id: 858


Streda, 31. týždeň II.
Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 27) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 31. týždeň II.
 • žalm: Ž 27, verše: , názov žalmu: Dôvera v nebezpečenstve, charakter žalmu: "Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?", Hľadať Pánovu tvár = hľadať jeho priazeň a lásku. Krajina žijúcich = tento svet, krajina mŕtvych = život po smrti. Záver vraví : "...drž sa Pána."
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42), výrazový okruh: Ž 27 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove..., Pán je moje svetlo a moja spása.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 061

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 27 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42) | id: 861


Štvrtok, 31. týždeň II.
Aleluja. (Ž 105) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 31. týždeň II.
 • žalm: Ž 105, verše: , názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 864


Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. (Ž 105) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1150
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 31. týždeň II.
 • žalm: Ž 105, verše: 2-3. 4-5. 6-7, názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • inšpirácia responza: námet z Gréckokatolíckej liturgie
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 863


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Piatok, 31. týždeň II.
S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. (Ž 122) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 31. týždeň II.
 • žalm: Ž 122, verše: , názov žalmu: Sväté mesto Jeruzalem, charakter žalmu: Radosť z púte a z pohľadu na mesto Jeruzalem, stredisko kultu pravého Boha a aj sídlo najvyšších národných útvarov a ustanovizní.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 009*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 122 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 866


Sobota, 31. týždeň II.
Aleluja. (Ž 112) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 31. týždeň II.
 • žalm: Ž 112, verše: , názov žalmu: Blaženosť spravodlivého človeka, charakter žalmu: Kto miluje Boha, miluje aj blížneho a láska k blížnemu býva odmenená požehnaniami. Boh takého človeka podporuje, chráni pred zlou povesťou, dáva mu nad nepriateľmi zvíťaziť a bohato ho odmeňuje.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 112 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 869


Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 31. týždeň II.
 • žalm: Ž 112, verše: 1-2. 5-6. 8a+9, názov žalmu: Blaženosť spravodlivého človeka, charakter žalmu: Kto miluje Boha, miluje aj blížneho a láska k blížnemu býva odmenená požehnaniami. Boh takého človeka podporuje, chráni pred zlou povesťou, dáva mu nad nepriateľmi zvíťaziť a bohato ho odmeňuje.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 112 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 868


[pdf] [odt]

Pondelok, 32. týždeň II.
S úprimným srdcom hľadáme tvoju tvár, Pane. (Ž 24) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.: 403
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 32. týždeň II.
 • žalm: Ž 24, verše: 1-2. 3-4b. 5-6, názov žalmu: Pán prichádza do chrámu, charakter žalmu: Žalm vznikol keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa ... Kto smie vystúpiť na vrch Pánov?
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40), výrazový okruh: Ž 24 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy., Blahoslavení čistého srdca...
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 24 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40) | id: 874


[pdf] [odt]

Utorok, 32. týždeň II.
Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia. (Ž 37) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.: 405
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 32. týždeň II.
 • žalm: Ž 37, verše: 3-4. 18+23. 27+29, názov žalmu: Údel zlých a údel spravodlivých, charakter žalmu: Dávid žalm napísal v starobe ("teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený"). Žalm je poučný, bohatý na myšlienky, možno ho prirovnať k Prísloviam.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.10), výrazový okruh: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 37 | Ladislav Tomaško (ž.n.10) | id: 876


[pdf] [odt]

Streda, 32. týždeň II.
Pán je môj pastier, nič mi nechýba. (Ž 23) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 32. týždeň II.
 • žalm: Ž 23, verše: , názov žalmu: Dobrý pastier, charakter žalmu: "Pán je môj pastier..." V Novom zákone: prestretý stôl = Eucharistia, olej (naliaty na hlavu) = obraz siedmych darov Ducha Svätého. "Dobrota a milosť budú ma sprevádzať... budem bývať v dome Pánovom"
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.15), výrazový okruh: Ž 23 Pán je môj pastier..., Ž 68 Spievajme nášmu Pánovi...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 035

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 23 | Katarína vl. (ž.n.15) | id: 878


Štvrtok, 32. týždeň II.
Aleluja. (Ž 146) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 32. týždeň II.
 • žalm: Ž 146, verše: , názov žalmu: Blažení tí, čo dúfajú v Pána, charakter žalmu: Prvý žalm zo skupiny malý Halel - chvála Kristova (začína i končí Aleluja)
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 146 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 881


Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha. (Ž 146) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1172
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 32. týždeň II.
 • žalm: Ž 146, verše: 6c-7. 8-9a. 9b-10, názov žalmu: Blažení tí, čo dúfajú v Pána, charakter žalmu: Prvý žalm zo skupiny malý Halel - chvála Kristova (začína i končí Aleluja)
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.22), výrazový okruh: Ž 146 Chváľ duša noja Pána...
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 146 | Petr Eben (ž.n.22) | id: 880


[pdf] [odt]

Piatok, 32. týždeň II.
Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. (Ž 119) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 32. týždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: , názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 064*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 883


Sobota, 32. týždeň II.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána. (Ž 112) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.: 412
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 32. týždeň II.
 • žalm: Ž 112, verše: 1-2. 3-4. 5-6, názov žalmu: Blaženosť spravodlivého človeka, charakter žalmu: Kto miluje Boha, miluje aj blížneho a láska k blížnemu býva odmenená požehnaniami. Boh takého človeka podporuje, chráni pred zlou povesťou, dáva mu nad nepriateľmi zvíťaziť a bohato ho odmeňuje.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 112 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 886


[pdf] [odt]

Pondelok, 33. týždeň II.
Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života. (Ž 1) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1186
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 33. týždeň II.
 • žalm: Ž 1, verše: 1-2. 3. 4+6, názov žalmu: Dve cesty, charakter žalmu: Cesta spravodlivého a bezbožného. Opis čŕt blaženého človeka. Láska k zákonu.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 1 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 891


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Utorok, 33. týždeň II.
Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne. (Ž 15) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1190
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 33. týždeň II.
 • žalm: Ž 15, verše: 2-3a. 3b-4b. 5, názov žalmu: Kto obstojí pred Pánom?, charakter žalmu: Zbierka mravných príkazov: "Pane, kto smie bývať v tvojom stánku?" Ten čo koná stravodlivo, čo hovorí pravdu, nekrivdí blížnemu, nemení prísahu, nepožičiava peniaze na úroč, nedá sa podplácať.
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 15 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 893


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Streda, 33. týždeň II.
Svätý, svätý, svätý je Boh, Pán Boh všemohúci. (Ž 150) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1193
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 33. týždeň II.
 • žalm: Ž 150, verše: 1-2. 3-4. 5, názov žalmu: Chváľte Pána, charakter žalmu: Žalm je doxológiou, záverečným chválospevom k celému žaltáru. Pána má chváliť všetko tvorstvo, nebesá i zem a všetko čo len dýcha na zemi, lebo jeho diela sú velebné a vznešené.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • inšpirácia responza: inšpir.: 744 Sanktus
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 150 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 895


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 33. týždeň II.
Aleluja. (Ž 149) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 33. týždeň II.
 • žalm: Ž 149, verše: , názov žalmu: Plesanie svätých, charakter žalmu: Izraeliti sú opäť vo svojej slobodnej vlasti, vidia už stáť nový chrám, všetko sa obnovuje, Pán je opäť v strede svojho národa a prijal ho na milosť.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 149 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 898


Urobil si nás kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. (Ž 149) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1196
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 33. týždeň II.
 • žalm: Ž 149, verše: 1-2. 3-4. 5-6a+9b, názov žalmu: Plesanie svätých, charakter žalmu: Izraeliti sú opäť vo svojej slobodnej vlasti, vidia už stáť nový chrám, všetko sa obnovuje, Pán je opäť v strede svojho národa a prijal ho na milosť.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 149 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 897


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Piatok, 33. týždeň II.
Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie ako med. (Ž 119) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1199
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 33. týždeň II.
 • žalm: Ž 119, verše: 14. 24. 72. 103. 111. 131, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32, výrazový okruh: Ž 119 Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.
 • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | Rastislav Adamko: Ador.Te 4/10 s.32 | id: 900


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 33. týždeň II.
Nech je zvelebený Pán, môj ochranca. (Ž 144) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1201
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 33. týždeň II.
 • žalm: Ž 144, verše: 1. 2. 9-10, názov žalmu: Za víťazstvo a za pokoj, charakter žalmu: Kajúcny žalm po Dávidovom hriechu cudzoložstva a vraždy. Vie, že v Božích očiach nie je nevinný a preto sa odvoláva skôr na milosrdenstvo Božie, než na spravodlivosť, kde by neobstál.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 144 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 902


[pdf] [odt]

Pondelok, 34. týždeň II.
S úprimným srdcom hľadáme tvoju tvár, Pane. (Ž 24) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.: 426
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 34. týždeň II.
 • žalm: Ž 24, verše: 1-2. 3-4b. 5-6, názov žalmu: Pán prichádza do chrámu, charakter žalmu: Žalm vznikol keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa ... Kto smie vystúpiť na vrch Pánov?
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40), výrazový okruh: Ž 24 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy., Blahoslavení čistého srdca...
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 24 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40) | id: 350


[pdf] [len_R.sib] [odt]

Utorok, 34. týždeň II.
Pán príde súdiť všetky národy. (Ž 96) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1213
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 34. týždeň II.
 • žalm: Ž 96, verše: 10. 11-12a. 12b-13, názov žalmu: Pán je kráľ a sudca celej zeme, charakter žalmu: Povzbudenie ľudu, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa. V tomto Kráľovi majú pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 96 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 908


[pdf] [odt]


Strana 8 z 9

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov