obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc

Strana 1 z 6

pondelok, 1. adv. týždeň
S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. (Ž 122) 1
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: pondelok, 1. adv. týždeň
 • žalm: Ž 122, verše: , názov žalmu: Sväté mesto Jeruzalem, charakter žalmu: Radosť z púte a z pohľadu na mesto Jeruzalem, stredisko kultu pravého Boha a aj sídlo najvyšších národných útvarov a ustanovizní.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 009 (prepis: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 122 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 30


[pdf]

utorok, 1. adv. týždeň
V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja. (Ž 72) 1
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: utorok, 1. adv. týždeň
 • žalm: Ž 72, verše: , názov žalmu: Mesiášova kráľovská moc, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Mesiáš ako Kráľ je Bohom, a ako človek je Synom kráľovským.
 • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.13), výrazový okruh: Ž 72 Budú sa ti klaňať, Pane...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 010 (prepis: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 72 | Bohuslav Mošať (ž.n.13) | id: 31


[pdf]

streda, 1. adv. týždeň
Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. (Ž 23) 1
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: streda, 1. adv. týždeň
 • žalm: Ž 23, verše: , názov žalmu: Dobrý pastier, charakter žalmu: "Pán je môj pastier..." V Novom zákone: prestretý stôl = Eucharistia, olej (naliaty na hlavu) = obraz siedmych darov Ducha Svätého. "Dobrota a milosť budú ma sprevádzať... budem bývať v dome Pánovom"
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.15), výrazový okruh: Ž 23 Pán je môj pastier..., Ž 68 Spievajme nášmu Pánovi...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 087 (prepis: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 23 | Katarína vl. (ž.n.15) | id: 32


[pdf]

štvrtok, 1. adv. týždeň
Aleluja. (Ž 118) 9
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: štvrtok, 1. adv. týždeň
 • žalm: Ž 118, verše: , názov žalmu: Jasavý spev za záchranu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Keď na kvetnú nedeľu Ježiš slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia prevolávali mu slová z 25. a 26. verša tohto žalmu.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 118 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 34


Požehanný, ktorý prichádza v mene Pánovom. (Ž 118) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: štvrtok, 1. adv. týždeň
 • žalm: Ž 118, verše: , názov žalmu: Jasavý spev za záchranu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Keď na kvetnú nedeľu Ježiš slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia prevolávali mu slová z 25. a 26. verša tohto žalmu.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.38), výrazový okruh: Ž 66 Jasaj v Bohu celá zem
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 015

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 118 | Katarína vl. (ž.n.38) | id: 33


[pdf] [jpg]

Požehanný, ktorý prichádza v mene Pánovom. (Ž 118) 9
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: štvrtok, 1. adv. týždeň
 • žalm: Ž 118, verše: , názov žalmu: Jasavý spev za záchranu, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Keď na kvetnú nedeľu Ježiš slávnostne vstupoval do Jeruzalema, sami Židia prevolávali mu slová z 25. a 26. verša tohto žalmu.
 • ž.nápev.: gregor. 6. tónus (ž.n.6), výrazový okruh: slávnostnosť, Veľká noc
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 118 | gregor. 6. tónus (ž.n.6) | id: 105


[pdf] [jpg]

piatok, 1. adv. týždeň
Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 27) 1
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: piatok, 1. adv. týždeň
 • žalm: Ž 27, verše: , názov žalmu: Dôvera v nebezpečenstve, charakter žalmu: "Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?", Hľadať Pánovu tvár = hľadať jeho priazeň a lásku. Krajina žijúcich = tento svet, krajina mŕtvych = život po smrti. Záver vraví : "...drž sa Pána."
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42), výrazový okruh: Ž 27 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove..., Pán je moje svetlo a moja spása.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 061 (prepis: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 27 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42) | id: 35


[pdf]

sobota, 1. adv. týždeň
Aleluja. (Ž 147) 9
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: sobota, 1. adv. týždeň
 • žalm: Ž 147, verše: , názov žalmu: Pánova moc a dobrota, charakter žalmu: Je to zásluha Pánova, že priviedol deportovaných do vlasti, že chrám Pánov už opäť stojí a zničené mesto sa obnovuje ako záruka lepších budúcich časov.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 147 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 37


Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána. (Ž 147) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: sobota, 1. adv. týždeň
 • žalm: Ž 147, verše: , názov žalmu: Pánova moc a dobrota, charakter žalmu: Je to zásluha Pánova, že priviedol deportovaných do vlasti, že chrám Pánov už opäť stojí a zničené mesto sa obnovuje ako záruka lepších budúcich časov.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • inšpirácia responza: nápev responza: LS II, str. 11
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 002

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 147 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 36


[pdf] [jpg]

Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána. (Ž 147) 9
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: sobota, 1. adv. týždeň
 • žalm: Ž 147, verše: , názov žalmu: Pánova moc a dobrota, charakter žalmu: Je to zásluha Pánova, že priviedol deportovaných do vlasti, že chrám Pánov už opäť stojí a zničené mesto sa obnovuje ako záruka lepších budúcich časov.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 147 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 109


[pdf] [jpg]

pondelok, 2. adv. týždeň
Hľa, náš Boh príde a spasí nás. (Ž 85) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: pondelok, 2. adv. týždeň
 • žalm: Ž 85, verše: , názov žalmu: Blízko je naša spása, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho o palestínskych navrátilcoch, odvlečených z vlasti v r. 587 BC, ďakujúcich za obdržané dobrodenia a očakávajúcich zdar a šťastie vo svojich podujatiach.
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • inšpirácia responza: nápev responza: podľa LS I, st
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 005

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 85 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 41


[pdf] [jpg]

Hľa, náš Boh príde a spasí nás. (Ž 85) 9
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: pondelok, 2. adv. týždeň
 • žalm: Ž 85, verše: , názov žalmu: Blízko je naša spása, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho o palestínskych navrátilcoch, odvlečených z vlasti v r. 587 BC, ďakujúcich za obdržané dobrodenia a očakávajúcich zdar a šťastie vo svojich podujatiach.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 85 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 110


[pdf] [jpg]

utorok, 2. adv. týždeň
Hľa, Pán, Boh prichádza so šetkou mocou. (Ž 96) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: utorok, 2. adv. týždeň
 • žalm: Ž 96, verše: , názov žalmu: Pán je kráľ a sudca celej zeme, charakter žalmu: Povzbudenie ľudu, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa. V tomto Kráľovi majú pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • inšpirácia responza: nápev responza: LS II, str. 10
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 006

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 96 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 42


[pdf] [jpg]

Hľa, Pán, Boh prichádza so šetkou mocou. (Ž 96) 9
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: utorok, 2. adv. týždeň
 • žalm: Ž 96, verše: , názov žalmu: Pán je kráľ a sudca celej zeme, charakter žalmu: Povzbudenie ľudu, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa. V tomto Kráľovi majú pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov.
 • ž.nápev.: gregor. 5. tónus (ž.n.5), výrazový okruh: radosť, Vianoce
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 96 | gregor. 5. tónus (ž.n.5) | id: 111


[pdf] [jpg]

streda, 2. adv. týždeň
Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. (Ž 103) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: streda, 2. adv. týždeň
 • žalm: Ž 103, verše: , názov žalmu: Chvála Božieho milosrdenstva, charakter žalmu: Dávidov žalm z obdobia zvestovania odpustenia viny prorokom Nátanom. Povzbudenie k vzdávaniu chvály a vďaky Bohu za veľké milosrdenstvo a lásku v porovnaní s malosťou a slabosťou človeka.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • inšpirácia responza: nápev responza: podľa LS II, s
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 004

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 103 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 43


[pdf] [jpg]

Duša moja, dobroreč svojmu Bohu. (Ž 103) 9
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: streda, 2. adv. týždeň
 • žalm: Ž 103, verše: , názov žalmu: Chvála Božieho milosrdenstva, charakter žalmu: Dávidov žalm z obdobia zvestovania odpustenia viny prorokom Nátanom. Povzbudenie k vzdávaniu chvály a vďaky Bohu za veľké milosrdenstvo a lásku v porovnaní s malosťou a slabosťou človeka.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 103 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 112


[pdf] [jpg]

štvrtok, 2. adv. týždeň
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. (Ž 145) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: štvrtok, 2. adv. týždeň
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • inšpirácia responza: nápev responza: LS II, str. 10
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 007

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 145 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 44


[pdf]

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý. (Ž 145) 9
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: štvrtok, 2. adv. týždeň
 • žalm: Ž 145, verše: , názov žalmu: Oslava Božej velebnosti, charakter žalmu: Chválospev tehilláh (jediný v žaltári). Pán je a bude Kráľom všetkých národov a všetkých svetov.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • inšpirácia responza: model C - responzum
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 145 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 113


[pdf] [jpg]

piatok, 2. adv. týždeň
Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života. (Ž 1) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: piatok, 2. adv. týždeň
 • žalm: Ž 1, verše: , názov žalmu: Dve cesty, charakter žalmu: Cesta spravodlivého a bezbožného. Opis čŕt blaženého človeka. Láska k zákonu.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 013

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 1 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 45


[pdf] [jpg]

Pane, kto nasleduje teba, bude mať svetlo života. (Ž 1) 9
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: piatok, 2. adv. týždeň
 • žalm: Ž 1, verše: , názov žalmu: Dve cesty, charakter žalmu: Cesta spravodlivého a bezbožného. Opis čŕt blaženého človeka. Láska k zákonu.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 1 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 114


[pdf] [jpg]

sobota, 2. adv. týždeň
Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. (Ž 80) 1
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: sobota, 2. adv. týždeň
 • žalm: Ž 80, verše: , názov žalmu: Izrael, Božia vinica, charakter žalmu: Žalm Asafovho potomka z obdobia vpádu asýrskeho kráľa Salmanasara do kráľovstva Efraim, čo čakalo aj Júdsko.
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 095 (prepis: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 80 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 46


[pdf]

pondelok, 3. adv. týždeň
Veď ma, Pane, po svojich cestách. (Ž 25) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: pondelok, 3. adv. týždeň
 • žalm: Ž 25, verše: , názov žalmu: Úpenlivá prosba o odpustenie a o pomoc, charakter žalmu: "Ukáž mi, Pane svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch." "Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom." "Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky."
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • inšpirácia responza: nápev responza: Jozef Šátek
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 020

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 25 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 50


[pdf] [jpg]

Veď ma, Pane, po svojich cestách. (Ž 25) 9
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: pondelok, 3. adv. týždeň
 • žalm: Ž 25, verše: , názov žalmu: Úpenlivá prosba o odpustenie a o pomoc, charakter žalmu: "Ukáž mi, Pane svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch." "Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom." "Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky."
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 25 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 115


[pdf] [jpg]

utorok, 3. adv. týždeň
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. (Ž 34) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: utorok, 3. adv. týždeň
 • žalm: Ž 34, verše: , názov žalmu: Pán, záchranca spravodlivých, charakter žalmu: "Skúste a presvedčte sa..." Príjemná chuť jedla naznačuje, čo zakúsi bohabojný, keď mu Pán preukáže milosrdenstvo. Spev prvotnej Cirkvi pri sv. prijímaní. Nehovor úlisne, vyhýbaj sa zlu, rob dobre.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • inšpirácia responza: nápev responza: podľa LS II, s
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 019

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 34 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 51


[pdf] [jpg]

Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal. (Ž 34) 9
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: utorok, 3. adv. týždeň
 • žalm: Ž 34, verše: , názov žalmu: Pán, záchranca spravodlivých, charakter žalmu: "Skúste a presvedčte sa..." Príjemná chuť jedla naznačuje, čo zakúsi bohabojný, keď mu Pán preukáže milosrdenstvo. Spev prvotnej Cirkvi pri sv. prijímaní. Nehovor úlisne, vyhýbaj sa zlu, rob dobre.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.10), výrazový okruh: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 34 | Ladislav Tomaško (ž.n.10) | id: 116


[pdf] [jpg]

streda, 3. adv. týždeň
Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť. (Ž 85) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: streda, 3. adv. týždeň
 • žalm: Ž 85, verše: , názov žalmu: Blízko je naša spása, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho o palestínskych navrátilcoch, odvlečených z vlasti v r. 587 BC, ďakujúcich za obdržané dobrodenia a očakávajúcich zdar a šťastie vo svojich podujatiach.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • inšpirácia responza: nápev responza: podľa LS II, s
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 016

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 85 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 52


[pdf] [jpg]

Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť. (Ž 85) 9
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: streda, 3. adv. týždeň
 • žalm: Ž 85, verše: , názov žalmu: Blízko je naša spása, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho o palestínskych navrátilcoch, odvlečených z vlasti v r. 587 BC, ďakujúcich za obdržané dobrodenia a očakávajúcich zdar a šťastie vo svojich podujatiach.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • inšpirácia responza: podľa JKS
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 85 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 100


[pdf] [jpg]

štvrtok, 3. adv. týždeň
Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil. (Ž 30) 1
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: štvrtok, 3. adv. týždeň
 • žalm: Ž 30, verše: , názov žalmu: Poďakovanie za vyslobodenie z nebezpečenstva smrti, charakter žalmu: "Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil", "Na harfe hrajte Pánovi", "Lebo len chvíľku trvá jeho hnev", "Môj nárek si obrátil na tanec"
 • ž.nápev.: gregor. 6. tónus (ž.n.6), výrazový okruh: slávnostnosť, Veľká noc
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 126 (prepis: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 30 | gregor. 6. tónus (ž.n.6) | id: 53


[pdf]

piatok, 3. adv. týždeň
Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. (Ž 67) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: piatok, 3. adv. týždeň
 • žalm: Ž 67, verše: , názov žalmu: Zvelebujte Pána, všetky národy, charakter žalmu: Denné požehnanie na konci raňajšej a večernej modlitby, pochádzajúce z Áronových čias.
 • ž.nápev.: Jozef Olejník (Liturg.Spevník-II/b), výrazový okruh: Ž 67 Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 003

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 67 | Jozef Olejník (Liturg.Spevník-II/b) | id: 54


[jpg] [pdf]

Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. (Ž 67) 9
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: piatok, 3. adv. týždeň
 • žalm: Ž 67, verše: , názov žalmu: Zvelebujte Pána, všetky národy, charakter žalmu: Denné požehnanie na konci raňajšej a večernej modlitby, pochádzajúce z Áronových čias.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.26), výrazový okruh: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 67 | Petr Eben (ž.n.26) | id: 117


[pdf] [odt] [len_R.sib]

Adventné férie, 17.dec.
Nech príde tvoje kráľovstvo, kráľovstvo spravodlivosti a pokoja. (Ž 72) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: Adventné férie, 17.dec.
 • žalm: Ž 72, verše: , názov žalmu: Mesiášova kráľovská moc, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Mesiáš ako Kráľ je Bohom, a ako človek je Synom kráľovským.
 • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.13), výrazový okruh: Ž 72 Budú sa ti klaňať, Pane...
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 008 (zhoda s fp, rukopis jk)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 72 | Bohuslav Mošať (ž.n.13) | id: 58


[pf.pdf] [pf.jpg] [pdf] [jpg]

Adventné férie, 18.dec.
V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja. (Ž 72) 1
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: Adventné férie, 18.dec.
 • žalm: Ž 72, verše: , názov žalmu: Mesiášova kráľovská moc, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Mesiáš ako Kráľ je Bohom, a ako človek je Synom kráľovským.
 • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.13), výrazový okruh: Ž 72 Budú sa ti klaňať, Pane...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 010 (upr. text)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 72 | Bohuslav Mošať (ž.n.13) | id: 59


[jpg] [pdf]

Adventné férie, 19.dec.
Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem spievať o tvojej sláve. (Ž 71) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: Adventné férie, 19.dec.
 • žalm: Ž 71, verše: , názov žalmu: Pán, moja nádej od mladosti, charakter žalmu: Dávidov spev vo svojej starobe, keď ho jeho nevďačný a nedočkavý syn Absolón chcel násilne pozbaviť trónu.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (Lit. Spevník-II/b), výrazový okruh: Ž 71 Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem spievať o tvojej sláve.
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 009

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 71 | Bohuslav Korejs (Lit. Spevník-II/b) | id: 60


[pdf] [jpg]

Nech sa mi ústa naplnia chválou a budem spievať o tvojej sláve. (Ž 71) 9
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: Adventné férie, 19.dec.
 • žalm: Ž 71, verše: , názov žalmu: Pán, moja nádej od mladosti, charakter žalmu: Dávidov spev vo svojej starobe, keď ho jeho nevďačný a nedočkavý syn Absolón chcel násilne pozbaviť trónu.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.31), výrazový okruh: Ž 71 Moje ústa, Pane, budú hlásať..., Ž 138 Pred tvárou anjelov budem hrať...
 • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 71 | Bohuslav Korejs (ž.n.31) | id: 118


[pdf] [odt] [len_R.sib]

Adventné férie, 20.dec.
Nech vojde Pán, on je Kráľ slávy. (Ž 24) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: Adventné férie, 20.dec.
 • žalm: Ž 24, verše: , názov žalmu: Pán prichádza do chrámu, charakter žalmu: Žalm vznikol keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa ... Kto smie vystúpiť na vrch Pánov?
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • inšpirácia responza: podľa LS I, str. 88 - Kyrie A
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 010

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 24 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 61


[pdf] [jpg]

Nech vojde Pán, on je Kráľ slávy. (Ž 24) 9
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: Adventné férie, 20.dec.
 • žalm: Ž 24, verše: , názov žalmu: Pán prichádza do chrámu, charakter žalmu: Žalm vznikol keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa ... Kto smie vystúpiť na vrch Pánov?
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40), výrazový okruh: Ž 24 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy., Blahoslavení čistého srdca...
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 24 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40) | id: 101


[jpg] [pdf]

Adventné férie, 21.dec.
Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň. (Ž 33) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: Adventné férie, 21.dec.
 • žalm: Ž 33, verše: , názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
 • ž.nápev.: Jozef Varga (Liturg.Spevník-II/b), výrazový okruh: Ž 33 Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň.
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 014

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 33 | Jozef Varga (Liturg.Spevník-II/b) | id: 62


[pdf] [jpg]

Plesajte, spravodliví, v Pánovi, spievajte mu novú pieseň. (Ž 33) 9
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: Adventné férie, 21.dec.
 • žalm: Ž 33, verše: , názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 33 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 102


[pdf] [jpg]

Adventné férie, 22.dec.
Srdce mi plesá v mojom Bohu. (1 Sam 2) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: Adventné férie, 22.dec.
 • žalm: 1 Sam 2, verše: , názov žalmu: Chválospev Anny, charakter žalmu: Roh = znak sily. Skala, pevnosť = časté meno Boha v Starom Zákone. Boh je pánom života a smrti. Prvých kráľov Izraela, Šaula a Dávida, pomazal za kráľov Annin syn Samuel.
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • inšpirácia responza: podľa LS II, s.16 (LS I, s.154)
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 017 (zhoda s fp, rukopis jk)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: 1 Sam 2 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 63


[pf.pdf] [pf.jpg] [pdf] [jpg]

Srdce mi plesá v mojom Bohu. (1 Sam 2) 6
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 62
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: Adventné férie, 22. dec.
 • žalm: 1 Sam 2, verše: , názov žalmu: Chválospev Anny, charakter žalmu: Roh = znak sily. Skala, pevnosť = časté meno Boha v Starom Zákone. Boh je pánom života a smrti. Prvých kráľov Izraela, Šaula a Dávida, pomazal za kráľov Annin syn Samuel.
 • ž.nápev.: Štefan Tuka: Adoramus Te 3/09 s.18, výrazový okruh: 1 Sam 2 Srdce mi plesá v mojom Bohu.
 • v roku 2009 spracoval Štefan Tuka 6
 • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 3/2009, spr. Juraj Kubek

Sp.žalmy: Advent | Všet.: 1 Sam 2 | Štefan Tuka: Adoramus Te 3/09 s.18 | id: 365


[pdf] [odt]

Adventné férie, 23.dec.
Zodvihnite hlavu, blíži sa vaše vykúpenie. (Ž 25) 2
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: Adventné férie, 23.dec.
 • žalm: Ž 25, verše: , názov žalmu: Úpenlivá prosba o odpustenie a o pomoc, charakter žalmu: "Ukáž mi, Pane svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch." "Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom." "Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky."
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • inšpirácia responza: nápev responza: podľa LS II, s
 • v roku 1994 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/b, s. 021 (95% zhoda s fp, spr.jk)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 25 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 64


[pf.pdf] [pf.jpg] [pdf] [jpg]

Adventné férie, 24.dec., ráno
Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 1
 • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
 • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: Adventné férie, 24.dec., ráno
 • žalm: Ž 89, verše: , názov žalmu: Božia milosť nad domom Dávida, charakter žalmu: Rozjímajúci, nábožensko-poučný žalm Etana Ezrahitu porovnáva Pánove prisľúbenia Dávidovi so smutným údelom Dávidovho kráľovského domu pred exilom.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.35), výrazový okruh: Ž 89 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 098 (prepis: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 89 | Katarína vl. (ž.n.35) | id: 65


[pdf]


Strana 1 z 6

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov