obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Nedele

Strana 1 z 7

1. adventná nedeľa, rok A
S radosťou pôjdeme do domu Pánovho. (Ž 122) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 60
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: 1. adventná nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 122, verše: , názov žalmu: Sväté mesto Jeruzalem, charakter žalmu: Radosť z púte a z pohľadu na mesto Jeruzalem, stredisko kultu pravého Boha a aj sídlo najvyšších národných útvarov a ustanovizní.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 009 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 122 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 27


[+aleluja.pdf]

1. adventná nedeľa, rok B
Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. (Ž 80) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 340
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: 1. adventná nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 80, verše: , názov žalmu: Izrael, Božia vinica, charakter žalmu: Žalm Asafovho potomka z obdobia vpádu asýrskeho kráľa Salmanasara do kráľovstva Efraim, čo čakalo aj Júdsko.
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 095 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 80 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 28


[+aleluja.pdf]

1. adventná nedeľa, rok C
K tebe, Pane, dvíham svoju dušu. (Ž 25) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 525
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: 1. adventná nedeľa, rok C
 • spoločný v období: 1
 • žalm: Ž 25, verše: , názov žalmu: Úpenlivá prosba o odpustenie a o pomoc, charakter žalmu: "Ukáž mi, Pane svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch." "Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom." "Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky."
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • inšpirácia responza: nápev responza: Jozef Šátek
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 149 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 25 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 29


[+aleluja.pdf]

2. adventná nedeľa, rok A
V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja. (Ž 72) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 63
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: 2. adventná nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 72, verše: , názov žalmu: Mesiášova kráľovská moc, charakter žalmu: Mesiášsky žalm. Mesiáš ako Kráľ je Bohom, a ako človek je Synom kráľovským.
 • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.13), výrazový okruh: Ž 72 Budú sa ti klaňať, Pane...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 010 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 72 | Bohuslav Mošať (ž.n.13) | id: 38


[+aleluja.pdf]

2. adventná nedeľa, rok B
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. (Ž 85) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 343
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: 2. adventná nedeľa, rok B
 • spoločný v období: 1
 • žalm: Ž 85, verše: , názov žalmu: Blízko je naša spása, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho o palestínskych navrátilcoch, odvlečených z vlasti v r. 587 BC, ďakujúcich za obdržané dobrodenia a očakávajúcich zdar a šťastie vo svojich podujatiach.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.21), výrazový okruh: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 096 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 85 | Petr Eben (ž.n.21) | id: 39


[+aleluja.pdf]

2. adventná nedeľa, rok C
Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. (Ž 126) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 528
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: 2. adventná nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 126, verše: , názov žalmu: V Bohu je radosť a nádej, charakter žalmu: Žalm vznikol po návrate z babylonského zajatia. Navrátilci z prvého transportu, museli vo vlasti mnoho skúsiť.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • inšpirácia responza: nápev responza: tradícia
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 150 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 126 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 40


[+aleluja.pdf]

3. adventná nedeľa, rok A
Príď, Pane, príď a zachráň nás. (Ž 146) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 67
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: 3. adventná nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 146, verše: , názov žalmu: Blažení tí, čo dúfajú v Pána, charakter žalmu: Prvý žalm zo skupiny malý Halel - chvála Kristova (začína i končí Aleluja)
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.22), výrazový okruh: Ž 146 Chváľ duša noja Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 011 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 146 | Petr Eben (ž.n.22) | id: 47


[+aleluja.pdf]

3. adventná nedeľa, rok B
Duša mi plesá v mojom Bohu. (Lk 1) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 345
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: 3. adventná nedeľa, rok B
 • žalm: Lk 1, verše: , názov žalmu: Magnifikat (Chválospev Panny Márie: "Velebí moja duša Pána"), charakter žalmu: Hovorí ho Mária pri navševe príbuznej Alžbety, matky Jána Krstiteľa, po tom, čo anjel zvestoval Márii, že počne a porodí syna a zároveň sa dozvedela, že Alžbeta v svojej starobe čaká svoje prvé dieťa.
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 097 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Lk 1 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 48


[+aleluja.pdf]

3. adventná nedeľa, rok C
Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh. (Iz 12) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 531
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: 3. adventná nedeľa, rok C
 • žalm: Iz 12, verše: , názov žalmu: Vďaka za spásu, charakter žalmu: Iz 12 je chválospev vykúpených, ktorým končí rad veľkolepých mesiášskych proroctiev v knihe o Emanuelovi , t.j. Iz 7 až 12. Pramene vôd, v Palestíne veľmi vzácne, sú tu obrazom mesiášskych darov.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.18), výrazový okruh: Iz 12 Čerpajme vodu s radosťou...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 151 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Iz 12 | Katarína vl. (ž.n.18) | id: 49


[+aleluja.pdf]

4. adventná nedeľa, rok A
Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy. (Ž 24) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 69
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: 4. adventná nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 24, verše: , názov žalmu: Pán prichádza do chrámu, charakter žalmu: Žalm vznikol keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa ... Kto smie vystúpiť na vrch Pánov?
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40), výrazový okruh: Ž 24 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy., Blahoslavení čistého srdca...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 012 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 24 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40) | id: 55


[+aleluja.pdf]

4. adventná nedeľa, rok B
Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky. (Ž 89) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 348
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: 4. adventná nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 89, verše: , názov žalmu: Božia milosť nad domom Dávida, charakter žalmu: Rozjímajúci, nábožensko-poučný žalm Etana Ezrahitu porovnáva Pánove prisľúbenia Dávidovi so smutným údelom Dávidovho kráľovského domu pred exilom.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.35), výrazový okruh: Ž 89 Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 098 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 89 | Katarína vl. (ž.n.35) | id: 56


[+aleluja.pdf]

4. adventná nedeľa, rok C
Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. (Ž 80) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 533
 • cirk.obd.: Advent
 • kedy: 4. adventná nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 80, verše: , názov žalmu: Izrael, Božia vinica, charakter žalmu: Žalm Asafovho potomka z obdobia vpádu asýrskeho kráľa Salmanasara do kráľovstva Efraim, čo čakalo aj Júdsko.
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 152 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 80 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 57


[+aleluja.pdf]

Nedeľa v oktáve Narodenia Pána, Sv.Rodiny, rok A, B*, C* (ak sa číta S
Blažení všetci, čo sa boja Pána a kráčajú po jeho cestách. (Ž 128) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 89
 • cirk.obd.: Vianoce
 • kedy: Nedeľa v oktáve Narodenia Pána, Sv.Rodiny, rok A, B*, C* (ak sa číta S
 • žalm: Ž 128, verše: , názov žalmu: Rodinný pokoj v Pánovi, charakter žalmu: Aké je šťastie a spokojnosť toho, ktorý bohabojne slúži Pánovi - takého muža Boh požehnáva na jeho práci, na žene, na deťoch.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • inšpirácia responza: podľa GRADUALE SIMPLEX
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 021 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Vianoce | Všet.: Ž 128 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 70


[+aleluja.pdf]

Nedeľa v oktáve Narodenia Pána, Sv.Rodiny, rok B
On je náš Pán a Boh, večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 354
 • cirk.obd.: Vianoce
 • kedy: Nedeľa v oktáve Narodenia Pána, Sv.Rodiny, rok B
 • žalm: Ž 105, verše: , názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 022 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Vianoce | Všet.: Ž 105 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 71


[+aleluja.pdf]

Nedeľa v oktáve Narodenia Pána, Sv.Rodiny, rok C
Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome, Pane. (Ž 84) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 540
 • cirk.obd.: Vianoce
 • kedy: Nedeľa v oktáve Narodenia Pána, Sv.Rodiny, rok C
 • žalm: Ž 84, verše: , názov žalmu: Túžba po Božom chráme, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho podľa piesne Lisy o blaženosti pútnikov, neopoznajúcich ťažkosti cesty na sväté miesto, ako aj tých, čo aspom v duchu putujú k príbytku Pánovmu.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.36), výrazový okruh: Ž 148 Chváľte, chváľte, chváľte meno Pánovo.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 023 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Vianoce | Všet.: Ž 84 | Katarína vl. (ž.n.36) | id: 72


[+aleluja.pdf]

2. nedeľa po Narodení Pána
Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. (Ž 147) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 95
 • cirk.obd.: Vianoce
 • kedy: 2. nedeľa po Narodení Pána
 • žalm: Ž 147, verše: , názov žalmu: Pánova moc a dobrota, charakter žalmu: Je to zásluha Pánova, že priviedol deportovaných do vlasti, že chrám Pánov už opäť stojí a zničené mesto sa obnovuje ako záruka lepších budúcich časov.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.30), výrazový okruh: Ž 147 Chváľ Jeruzalem Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 025 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Vianoce | Všet.: Ž 147 | Bohuslav Korejs (ž.n.30) | id: 77


[+aleluja.pdf]

Nedeľa po 6.jan. - Krst Krista Pána, rok A, B*, C* (ak sa číta Iz 42,
Pán požehná svoj ľud pokojom. (Ž 29) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 104
 • cirk.obd.: Vianoce
 • kedy: Nedeľa po 6.jan. - Krst Krista Pána, rok A, B*, C* (ak sa číta Iz 42,
 • žalm: Ž 29, verše: , názov žalmu: Chválospev na Pánovo slovo, charakter žalmu: Prekrásna lyrika starého zákona: "Pánov hlas (ako prejav božieho hlasu v búrke) - taký mohutný! Hlas Pánov - taký veľkolepý!", Synovia boží = buď anjeli alebo nábožní ľudia. Sairon= najv. Liban. vrch.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.30), výrazový okruh: Ž 147 Chváľ Jeruzalem Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 027 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Vianoce | Všet.: Ž 29 | Bohuslav Korejs (ž.n.30) | id: 95


[+aleluja.pdf]

Nedeľa po 6.jan. - Krst Krista Pána, rok B
Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy. (Iz 12) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 359
 • cirk.obd.: Vianoce
 • kedy: Nedeľa po 6.jan. - Krst Krista Pána, rok B
 • žalm: Iz 12, verše: , názov žalmu: Vďaka za spásu, charakter žalmu: Iz 12 je chválospev vykúpených, ktorým končí rad veľkolepých mesiášskych proroctiev v knihe o Emanuelovi , t.j. Iz 7 až 12. Pramene vôd, v Palestíne veľmi vzácne, sú tu obrazom mesiášskych darov.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.18), výrazový okruh: Iz 12 Čerpajme vodu s radosťou...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 028 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Vianoce | Všet.: Iz 12 | Katarína vl. (ž.n.18) | id: 96


[+aleluja.pdf]

Nedeľa po 6.jan. - Krst Krista Pána, rok C
Dobroreč, duša moja, Pánovi; je nesmierne veľký. (Ž 104) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 544
 • cirk.obd.: Vianoce
 • kedy: Nedeľa po 6.jan. - Krst Krista Pána, rok C
 • žalm: Ž 104, verše: , názov žalmu: Chvála Boha, stvoriteľa, charakter žalmu: Chválospev na Boha, stvoriteľa vesmíru, ako ozvena Mojžišovej rozpravy o stvorení sveta.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 029 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Vianoce | Všet.: Ž 104 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 97


[+aleluja.pdf]

1. pôstna nedeľa, rok A
Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 51) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 110
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 1. pôstna nedeľa, rok A
 • spoločný v období: 3
 • žalm: Ž 51, verše: , názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 031 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 51 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 124


[+ev.vers.pdf]

Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili. (Ž 51) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 110
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 1. pôstna nedeľa, rok A
 • spoločný v období: 3
 • žalm: Ž 51, verše: , názov žalmu: Vyznanie viny, charakter žalmu: Štvrtý, najkrajší, kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Prejav dokonalej ľútosti. Hriech nemôže človek sám odčiniť, ak mu Boh nedá milosť. "Zmiluj sa, Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo".
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.11), výrazový okruh: Ž 51 Zmiluj sa, Pane...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 032 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 51 | Ladislav Tomaško (ž.n.11) | id: 125


[+ev.vers.pdf]

1. pôstna nedeľa, rok B
Cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť. (Ž 25) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 363
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 1. pôstna nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 25, verše: , názov žalmu: Úpenlivá prosba o odpustenie a o pomoc, charakter žalmu: "Ukáž mi, Pane svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch." "Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom." "Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky."
 • ž.nápev.: gregor. 1. tónus (ž.n.1), výrazový okruh: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 099 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 25 | gregor. 1. tónus (ž.n.1) | id: 126


[+ev.vers.pdf]

1. pôstna nedeľa, rok C
Pane, buď so mnou v mojich skúškach. (Ž 91) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 549
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 1. pôstna nedeľa, rok C
 • spoločný v období: 3
 • žalm: Ž 91, verše: , názov žalmu: Pod ochranou Najvyššieho, charakter žalmu: Žiadané sú milosrdenstvá, radosť, dobrotivosť a láska. Sú to dobrá a výsady mesiášskych časov, ktorými Boh sprevádza naše činy, aby sme žili podľa Jeho vôle.
 • ž.nápev.: GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34), výrazový okruh: Ž 91 Pane, buď so mnou v mojich skúškach
 • inšpirácia responza: Josef Seuffert
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 153 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 91 | GOTTESLOB, Jozef Seuffert (ž.n.34) | id: 127


[+ev.vers.pdf]

2. pôstna nedeľa, rok A
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. (Ž 33) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 113
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 2. pôstna nedeľa, rok A
 • žalm: Ž 33, verše: , názov žalmu: Chválospev na Pánovu prozreteľnosť, charakter žalmu: Poďakovanie a oslava Pána sa má sprevádzať spevom a hraním (tu: citara, 10-strunná lutna). Pánovi sa má spievať "nová pieseň", lebo poskytol nové dobrodenia.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 033 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 33 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 134


[+ev.vers.pdf]

2. pôstna nedeľa, rok B
Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. (Ž 116) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 366
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 2. pôstna nedeľa, rok B
 • žalm: Ž 116, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky, charakter žalmu: Spomienka na ťažké utrpnia bez pomoci ľudí, pomohol však Pán. Za tútú pomoc a vyslobodenie patrí Pánovi vďaka a ďakovné obete.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.23), výrazový okruh: Ž (asi) 116 Pred tvárou Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 100 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 116 | Petr Eben (ž.n.23) | id: 135


[+ev.vers.pdf]

2. pôstna nedeľa, rok C
Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 27) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 552
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 2. pôstna nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 27, verše: , názov žalmu: Dôvera v nebezpečenstve, charakter žalmu: "Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?", Hľadať Pánovu tvár = hľadať jeho priazeň a lásku. Krajina žijúcich = tento svet, krajina mŕtvych = život po smrti. Záver vraví : "...drž sa Pána."
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 154 (prepis: Pavol Holeša)

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 27 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 136


[+ev.vers.pdf]

Pán je moje svetlo a moja spása. (Ž 27) 1
 • kateg.: Nedele
 • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 552
 • cirk.obd.: Pôst
 • kedy: 2. pôstna nedeľa, rok C
 • žalm: Ž 27, verše: , názov žalmu: Dôvera v nebezpečenstve, charakter žalmu: "Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť?", Hľadať Pánovu tvár = hľadať jeho priazeň a lásku. Krajina žijúcich = tento svet, krajina mŕtvych = život po smrti. Záver vraví : "...drž sa Pána."
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42), výrazový okruh: Ž 27 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove..., Pán je moje svetlo a moja spása.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 061*

Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 27 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.42) | id: 137Strana 1 z 7

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov