obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Register nápevov

ž.n. = žalmový nápev
v.o. = výrazový okruh nápevu

Strana 1 z 4

gregor. 1. tónus (ž.n.1)
v.o.: žiaľ, kajúcnosť, prosba, pôst
Ž 4, Ž 15, Ž 18, Ž 22, Ž 25, Ž 31, Ž 40, Ž 50, Ž 51, Ž 79, Ž 116, Ž 130
gregor. 2. tónus (ž.n.2)
v.o.: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
Ž 13, Ž 16, Ž 24, Ž 25, Ž 80, Ž 85, Ž 124, Ž 132, Lk 1, 1 Sam 2
gregor. 3. tónus (ž.n.3)
v.o.: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
Ž 65, Ž 68, Ž 87, Ž 100, Ž 128, Ž 145
gregor. 4. tónus (ž.n.4)
v.o.: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
Ž 16, Ž 27, Ž 33, Ž 50, Ž 80, Ž 86, Ž 95, Ž 119, Ž 131, Dan 3
gregor. 5. tónus (ž.n.5)
v.o.: radosť, Vianoce
Ž 81, Ž 96, Ž 97, Ž 98, Ž 100, Ž 147, Jer 31
gregor. 6. tónus (ž.n.6)
v.o.: slávnostnosť, Veľká noc
Ž 30, Ž 57, Ž 106, Ž 107, Ž 118, Ž 136
gregor. 7. tónus (ž.n.7)
v.o.: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
Ž 62, Ž 103, Ž 104, Ž 121, Ž 122, Ž 123, Ž 145, 1 Krn 29
gregor. 8. tónus (ž.n.8)
v.o.: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
Ž 1, Ž 19, Ž 34, Ž 78, Ž 81, Ž 90, Ž 110, Ž 112, Ž 119, Ž 126
gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9)
v.o.: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
Ž 15, Ž 31, Ž 42, Ž 43, Ž 102
Ladislav Tomaško (ž.n.10)
v.o.: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
Ž 34, Ž 37, Ž 105
Ladislav Tomaško (ž.n.11)
v.o.: Ž 51 Zmiluj sa, Pane...
Ž 44, Ž 46, Ž 51, Ž 109
Ladislav Tomaško (ž.n.12)
v.o.: Ž 8 Pane, náš vládca...
Ž 8, Ž 9, Ž 17, Ž 45
Bohuslav Mošať (ž.n.13)
v.o.: Ž 72 Budú sa ti klaňať, Pane...
Ž 22, Ž 72
Bohuslav Mošať (ž.n.14)
v.o.: Ž 63 Duša mi žízni po tebe...
Ž 26, Ž 59, Ž 60, Ž 79
Katarína vl. (ž.n.15)
v.o.: Ž 23 Pán je môj pastier..., Ž 68 Spievajme nášmu Pánovi...
Ž 23, Ž 68, Ž 105
Katarína vl. (ž.n.16)
v.o.: Ž 98 Pred očami pohanov...
Ž 98, Ž 132
Katarína vl. (ž.n.17)
v.o.: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
Ž 41, Ž 54, Ž 88, Ž 130
Katarína vl. (ž.n.18)
v.o.: Iz 12 Čerpajme vodu s radosťou...
Ž 68, Ž 105, Ž 111, Iz 12, Jer 31, Jon 2
Petr Eben (ž.n.19 - veľkonočný)
v.o.: Ž 118 Toto je deň Krista Pána...
Ž 118
Petr Eben (ž.n.20)
v.o.: Ž 18 Milujem ťa, Pane, ty moja sila.
Ž 18, Ž 105
Petr Eben (ž.n.21)
v.o.: Ž 85 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo...
Ž 85, Ž 144
Petr Eben (ž.n.22)
v.o.: Ž 146 Chváľ duša noja Pána...
Ž 11, Ž 49, Ž 82, Ž 145, Ž 146
Petr Eben (ž.n.23)
v.o.: Ž (asi) 116 Pred tvárou Pána...
Ž 115, Ž 116
Petr Eben (ž.n.24)
v.o.: Ž 40 Hľa prichádzam, Pane...
Ž 28, Ž 40, Ž 131
Petr Eben (ž.n.25)
v.o.: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
Ž 56, Ž 105, Ž 130, Ž 141

Strana 1 z 4

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov