obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 99

Katarína vl. (ž.n.17)

Výrazové okruhy:
Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
- - Súbory pre spracovanie žalmu na tento nápev...

Všetky...

[R- Kiez prenikne k tebe, Pane, moja modlitba.png] [R- Kie prenikne k tebe, Pane, moja modlitba.eps] [R- Kie prenikne k tebe, Pane, moja modlitba.sib] [z.n.17-dvojriadkovy.eps] [z.n.17-dvojriadkovy.png] [z.n.17-dvojriadkovy.sib] [z.n.17.eps] [z.n.17.png] [z.n.17.sib]
.

... z toho obrázkové (jpg, jpeg, gif, png)

Pozn.: Responzá sú zoradené najskôr podľa č. žalmu, až v ňom podľa abecedy.


 • Uzdrav ma, Pane, zhrešil som proti tebe. (Ž 41) 1
  • kateg.: Nedele
  • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: 7. nedeľa, rok B
  • žalm: Ž 41, verše: , názov žalmu: Modlitba chorého, charakter žalmu: Dávidov radca sa postasvil na stranu vzbúrencov. Dávid bol práve chorý. Ak človeku v nešťastí pomôžeme, Pán sa nám odplatí rovnako. Žalm je prorocký a nepriamo mesiášsky. Zradca je predobrazom Judáša.
  • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 120 (prepis: Pavol Holeša)

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 41 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 455


  [+aleluja.pdf]

 • Pán mi pomáha a udržiava môj život. (Ž 54) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 963
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Sobota, 22. týždeň I.
  • žalm: Ž 54, verše: 3- 4. 6+8, názov žalmu: Volanie o pomoc, charakter žalmu: Dávidova poučná pieseň, ktorou si pripomína svoje prosby Bohu. Žalm vznikol po pominutí nebezpečenstva, že Dávid bude na úteku prezradený Šavlovi, ktorý ho chcel usmrtiť.
  • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 54 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 720


  [pdf] [odt] [len_R.sib] [_b.len_R.sib]

 • Pán udržiava môj život. (Ž 54) 1
  • kateg.: Nedele
  • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: 25. nedeľa, rok B
  • žalm: Ž 54, verše: , názov žalmu: Volanie o pomoc, charakter žalmu: Dávidova poučná pieseň, ktorou si pripomína svoje prosby Bohu. Žalm vznikol po pominutí nebezpečenstva, že Dávid bude na úteku prezradený Šavlovi, ktorý ho chcel usmrtiť.
  • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 138 (prepis: Pavol Holeša)

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 54 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 760


  [+aleluja.pdf]

 • Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba. (Ž 88) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Lekcionár IV, SSV 2000, str.: 338
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Utorok, 26. týždeň II.
  • žalm: Ž 88, verše: 2-3. 4-5. 6. 7-8, názov žalmu: Modlitba ťažko chorého, charakter žalmu: Trpiaci, ktorý nikde nenachádza potechu, volá o pomoc. V beznádejnom položení sa obracia k Bohu, ako to urobil Jób.
  • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
  • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 88 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 302


  [pdf] [odt] [len_R.sib]

 • Kiež prenikne k tebe, Pane, moja modlitba. (Ž 88) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1043
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Streda, 26. týždeň II.
  • žalm: Ž 88, verše: 10b-11. 12-13. 14-15, názov žalmu: Modlitba ťažko chorého, charakter žalmu: Trpiaci, ktorý nikde nenachádza potechu, volá o pomoc. V beznádejnom položení sa obracia k Bohu, ako to urobil Jób.
  • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 88 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 781


  [pdf] [odt]

 • Pane, ty si milostivý a my ti chceme v bázni služiť. (Ž 130) 9
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Pôst
  • kedy: piatok, 1. pôst. týždeň
  • žalm: Ž 130, verše: , názov žalmu: Volanie z hlbín, charakter žalmu: Šiesty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) za mŕtvych a za duše v očistci, ktorí trpia za svoje previnenia a radi by sa z múk vyslobodili.
  • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
  • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 130 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 322


  [pdf] [jpg]

 • U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130) 1
  • kateg.: Nedele
  • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 127
  • cirk.obd.: Pôst
  • kedy: 5. pôstna nedeľa, rok A
  • spoločný v období: 3
  • žalm: Ž 130, verše: , názov žalmu: Volanie z hlbín, charakter žalmu: Šiesty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) za mŕtvych a za duše v očistci, ktorí trpia za svoje previnenia a radi by sa z múk vyslobodili.
  • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 036 (prepis: Pavol Holeša)

  Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 130 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 165


  [+ev.vers.pdf]

 • U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130) 1
  • kateg.: Nedele
  • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: 10. nedeľa, rok B
  • žalm: Ž 130, verše: , názov žalmu: Volanie z hlbín, charakter žalmu: Šiesty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) za mŕtvych a za duše v očistci, ktorí trpia za svoje previnenia a radi by sa z múk vyslobodili.
  • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 123 (prepis: Pavol Holeša)

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 130 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 504


  [+aleluja.pdf]

 • U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130) 1
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Utorok, 27. týždeň I.
  • žalm: Ž 130, verše: , názov žalmu: Volanie z hlbín, charakter žalmu: Šiesty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) za mŕtvych a za duše v očistci, ktorí trpia za svoje previnenia a radi by sa z múk vyslobodili.
  • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 036 bez v.5-7

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 130 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 794


 • U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130) 1
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Štvrtok, 28. týždeň I.
  • žalm: Ž 130, verše: , názov žalmu: Volanie z hlbín, charakter žalmu: Šiesty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) za mŕtvych a za duše v očistci, ktorí trpia za svoje previnenia a radi by sa z múk vyslobodili.
  • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 036, bez v.7-9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 130 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 814Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov