obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 99

Petr Eben (ž.n.26)

Výrazové okruhy:
Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
- - Súbory pre spracovanie žalmu na tento nápev...

Všetky...

[R- Boze, nech ta velebia narody, nech ta velebia vsetky narody.png] [R- Boze, nech ta velebia narody, nech ta velebia vsetky narody.sib] [z.n.26.eps] [z.n.26.png] [z.n.26.sib]
.

... z toho obrázkové (jpg, jpeg, gif, png)

Pozn.: Responzá sú zoradené najskôr podľa č. žalmu, až v ňom podľa abecedy.


 • Budem ťa velebiť, Pane, medzi národmi. (Ž 57) 9
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Veľká noc
  • kedy: piatok, 5. veľk. týždeň
  • žalm: Ž 57, verše: , názov žalmu: Ranná modlitba v súžení, charakter žalmu: Dávid, utekajúc pred Šaulovým hnevom, prosí Pána o vyslobodenie z obkľúčenia. Veriac v Jeho pomoc, úprimne za ňu ďakuje.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.26), výrazový okruh: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
  • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 57 | Petr Eben (ž.n.26) | id: 338


  [pdf] [jpg]

 • Zmiluj sa, Bože, nado mnou, zmiluj sa nado mnou. (Ž 57) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 495
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Piatok, 2. týždeň II.
  • žalm: Ž 57, verše: 2. 3-4. 6+11, názov žalmu: Ranná modlitba v súžení, charakter žalmu: Dávid, utekajúc pred Šaulovým hnevom, prosí Pána o vyslobodenie z obkľúčenia. Veriac v Jeho pomoc, úprimne za ňu ďakuje.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.26), výrazový okruh: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 57 | Petr Eben (ž.n.26) | id: 388


  [pdf] [odt]

 • Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. (Ž 67) 9
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Advent
  • kedy: piatok, 3. adv. týždeň
  • žalm: Ž 67, verše: , názov žalmu: Zvelebujte Pána, všetky národy, charakter žalmu: Denné požehnanie na konci raňajšej a večernej modlitby, pochádzajúce z Áronových čias.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.26), výrazový okruh: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
  • v roku 2010 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Advent | Všet.: Ž 67 | Petr Eben (ž.n.26) | id: 117


  [pdf] [odt] [len_R.sib]

 • Velebte Pána, všetky národy. (Ž 67) 1
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Veľká noc
  • kedy: streda, 4. veľk. týždeň
  • žalm: Ž 67, verše: , názov žalmu: Zvelebujte Pána, všetky národy, charakter žalmu: Denné požehnanie na konci raňajšej a večernej modlitby, pochádzajúce z Áronových čias.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.26), výrazový okruh: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 079

  Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 67 | Petr Eben (ž.n.26) | id: 245


 • Velebte Pána, všetky národy. (Ž 67) 1
  • kateg.: Nedele
  • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 595
  • cirk.obd.: Veľká noc
  • kedy: 6. veľkonočná nedeľa, rok C
  • žalm: Ž 67, verše: , názov žalmu: Zvelebujte Pána, všetky národy, charakter žalmu: Denné požehnanie na konci raňajšej a večernej modlitby, pochádzajúce z Áronových čias.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.26), výrazový okruh: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 163 (prepis: Pavol Holeša)

  Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 67 | Petr Eben (ž.n.26) | id: 270


  [+aleluja.pdf]

 • Velebte Pána, všetky národy. (Ž 67) 1
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Sobota, 17. týždeň I.
  • žalm: Ž 67, verše: , názov žalmu: Zvelebujte Pána, všetky národy, charakter žalmu: Denné požehnanie na konci raňajšej a večernej modlitby, pochádzajúce z Áronových čias.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.26), výrazový okruh: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 079*

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 67 | Petr Eben (ž.n.26) | id: 640


 • Velebte Pána, všetky národy. (Ž 67) 1
  • kateg.: Nedele
  • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: 20. nedeľa, rok A
  • žalm: Ž 67, verše: , názov žalmu: Zvelebujte Pána, všetky národy, charakter žalmu: Denné požehnanie na konci raňajšej a večernej modlitby, pochádzajúce z Áronových čias.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.26), výrazový okruh: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 079 (prepis: Pavol Holeša)

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 67 | Petr Eben (ž.n.26) | id: 676


  [+aleluja.pdf]

 • Chváľte Pána, všetky národy. (Ž 87) 2
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár II, SSV 1990, str.:
  • cirk.obd.: Veľká noc
  • kedy: utorok, 4. veľk. týždeň
  • žalm: Ž 87, verše: , názov žalmu: Jeruzalem, matka všetkých národov, charakter žalmu: Chválospev na Sion ako Božiu základňu na svätých vrchoch.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.26), výrazový okruh: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
  • inšpirácia responza: adaprácia z českej pôvodniny
  • v roku 1985 spracoval Peter Franzen 2
  • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 013

  Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 87 | Petr Eben (ž.n.26) | id: 243


  [pdf] [jpg] [jk.pdf] [jk.jpg]

 • S nami je Boh, Pán, Boh náš. (Ž 87) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1039
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Utorok, 26. týždeň I.
  • žalm: Ž 87, verše: 1-3. 4-5. 6-7, názov žalmu: Jeruzalem, matka všetkých národov, charakter žalmu: Chválospev na Sion ako Božiu základňu na svätých vrchoch.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.26), výrazový okruh: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 87 | Petr Eben (ž.n.26) | id: 779


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]

 • Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. (Ž 97) 1
  • kateg.: Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
  • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 92
  • cirk.obd.: Vianoce
  • kedy: 1. jan., Panny Márie Bohorodičky
  • žalm: Ž 97, verše: , názov žalmu: Pán je slávny sudca, charakter žalmu: Prorocký žalm, opisujúcí príchod Božieho Kráľovstva - Boh sa zjavuje a ide súdiť zem a zahanbuje modlárov. Spravodlivých a verných odmeňuje slobodou, slávou a radosťou.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.26), výrazový okruh: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 024 (prepis: Pavol Holeša)

  Sp.žalmy: Vianoce | Všet.: Ž 97 | Petr Eben (ž.n.26) | id: 76


  [+Aleluja.pdf]


Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov