obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 99

Petr Eben (ž.n.25)

Výrazové okruhy:
Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
- - Súbory pre spracovanie žalmu na tento nápev...

Všetky...

[z.n.25.eps] [z.n.25.png] [z.n.25.sib]
.

... z toho obrázkové (jpg, jpeg, gif, png)

Pozn.: Responzá sú zoradené najskôr podľa č. žalmu, až v ňom podľa abecedy.


 • Budem kráčať pred Bohom vo svetle žijúcich. (Ž 56) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1007
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Sobota, 24. týždeň II.
  • žalm: Ž 56, verše: 10. 11-12. 13-14, názov žalmu: Dôvera v Božie slovo, charakter žalmu: Dávidov spev vo veľkej obave, že ho Filištínci zavraždia. Zachránil sa prestieraním šialenstva.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
  • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 56 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 758


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]

 • Na Boha sa ja spolieham a nebojím sa. (Ž 56) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 492
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Štvrtok, 2. týždeň II.
  • žalm: Ž 56, verše: 2-3. 9-10b. 10c-11. 12-13, názov žalmu: Dôvera v Božie slovo, charakter žalmu: Dávidov spev vo veľkej obave, že ho Filištínci zavraždia. Zachránil sa prestieraním šialenstva.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 56 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 386


  [pdf] [odt]

 • Pán večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) 9
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 237
  • cirk.obd.: Pôst
  • kedy: štvrtok, 5. pôst. týždeň
  • žalm: Ž 105, verše: 4-5. 6-7. 8-9., názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
  • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9
  • nápev bol vydaný v: prepis 2011

  Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 105 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 310


  [pdf] [odt]

 • Pán večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1074
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Sobota, 27. týždeň II.
  • žalm: Ž 105, verše: 2-3. 4-5. 6-7., názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 805


  [pdf] [odt]

 • Pán večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 465
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Streda, 1. týždeň I.
  • žalm: Ž 105, verše: 1-2. 3-4. 6-7. 8-9, názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
  • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9
  • nápev bol vydaný v: prepis 2011

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 933


  [pdf] [odt]

 • Pán večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 719
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Streda, 12. týždeň I.
  • žalm: Ž 105, verše: 1-2. 3-4. 6-7. 8-9, názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 1180


  [pdf] [odt] [len_R.sib]

 • Pán večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 797
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Štvrtok, 15. týždeň I.
  • žalm: Ž 105, verše: 1+5. 8-9. 24-25. 26-27, názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
  • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 1181


  [pdf] [odt]

 • Pán večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) 2
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1094
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Sobota, 28. týždeň I.
  • žalm: Ž 105, verše: 6-7. 8-9. 42-43, názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
  • v roku 2011 spracoval Peter Franzen 2

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 1182


  [pdf] [odt]

 • U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130) 1
  • kateg.: Nedele
  • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 127
  • cirk.obd.: Pôst
  • kedy: 5. pôstna nedeľa, rok A
  • spoločný v období: 3
  • žalm: Ž 130, verše: , názov žalmu: Volanie z hlbín, charakter žalmu: Šiesty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) za mŕtvych a za duše v očistci, ktorí trpia za svoje previnenia a radi by sa z múk vyslobodili.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 037 (prepis: Pavol Holeša)

  Sp.žalmy: Pôst | Všet.: Ž 130 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 166


  [+ev.vers.pdf]

 • U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130) 1
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Utorok, 27. týždeň I.
  • žalm: Ž 130, verše: , názov žalmu: Volanie z hlbín, charakter žalmu: Šiesty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) za mŕtvych a za duše v očistci, ktorí trpia za svoje previnenia a radi by sa z múk vyslobodili.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 037 bez v.5-7

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 130 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 795


 • U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130) 1
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Štvrtok, 28. týždeň I.
  • žalm: Ž 130, verše: , názov žalmu: Volanie z hlbín, charakter žalmu: Šiesty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) za mŕtvych a za duše v očistci, ktorí trpia za svoje previnenia a radi by sa z múk vyslobodili.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 037, bez v.7-9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 130 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 815


 • Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo. (Ž 141) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. II.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 614
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Sobota, 7. týždeň II.
  • žalm: Ž 141, verše: 1-2. 3+8, názov žalmu: Modlitba v nebezpečenstve, charakter žalmu: Modlitba by mala byť pre Pána príjemná ako predpísané obety v chráme.
  • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
  • inšpirácia responza: U Pána je milosrdenstvo … (LS-I, ž.n.25)
  • v roku 2012 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 141 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 468


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]


Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov