obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Ž 1 - Ž 2 - Ž 3 - Ž 4 - Ž 5 - Ž 7 - Ž 8 - Ž 9 - Ž 10 - Ž 11 - Ž 12 - Ž 13 - Ž 15 - Ž 16 - Ž 17 - Ž 18 - Ž 19 - Ž 21 - Ž 22 - Ž 23 - Ž 24 - Ž 25 - Ž 26 - Ž 27 - Ž 28 - Ž 29 - Ž 30 - Ž 31 - Ž 32 - Ž 33 - Ž 34 - Ž 36 - Ž 37 - Ž 40 - Ž 41 - Ž 42 - Ž 43 - Ž 44 - Ž 45 - Ž 46 - Ž 47 - Ž 48 - Ž 49 - Ž 50 - Ž 51 - Ž 52 - Ž 54 - Ž 55 - Ž 56 - Ž 57 - Ž 59 - Ž 60 - Ž 62 - Ž 63 - Ž 65 - Ž 66 - Ž 67 - Ž 68 - Ž 69 - Ž 71 - Ž 72 - Ž 74 - Ž 77 - Ž 78 - Ž 79 - Ž 80 - Ž 81 - Ž 82 - Ž 84 - Ž 85 - Ž 86 - Ž 87 - Ž 88 - Ž 89 - Ž 90 - Ž 91 - Ž 92 - Ž 93 - Ž 94 - Ž 95 - Ž 96 - Ž 97 - Ž 98 - Ž 99 - Ž 100 - Ž 101 - Ž 102 - Ž 103 - Ž 104 - Ž 105 - Ž 106 - Ž 107 - Ž 109 - Ž 110 - Ž 111 - Ž 112 - Ž 113 - Ž 114 - Ž 115 - Ž 116 - Ž 117 - Ž 118 - Ž 119 - Ž 121 - Ž 122 - Ž 123 - Ž 124 - Ž 126 - Ž 128 - Ž 130 - Ž 131 - Ž 132 - Ž 135 - Ž 136 - Ž 137 - Ž 138 - Ž 139 - Ž 141 - Ž 144 - Ž 145 - Ž 146 - Ž 147 - Ž 148 - Ž 149 - Ž 150 - Iz 12 - Dan 3 - Lk 1 - Ex 15 - 1 Krn 29 - 1 Sam 2 - Jer 31 - Tob 13 - Iz 38 - Dt 32 - Jon 2 - Jdt 13

Ž 104

Názov žalmu podľa Biblie:
Chvála Boha, stvoriteľa
Charakter žalmu:
Chválospev na Boha, stvoriteľa vesmíru, ako ozvena Mojžišovej rozpravy o stvorení sveta.

 • Dobroreč, duša moja, Pánovi; je nesmierne veľký. (Ž 104) 1
  • kateg.: Nedele
  • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 544
  • cirk.obd.: Vianoce
  • kedy: Nedeľa po 6.jan. - Krst Krista Pána, rok C
  • žalm: Ž 104, verše: , názov žalmu: Chvála Boha, stvoriteľa, charakter žalmu: Chválospev na Boha, stvoriteľa vesmíru, ako ozvena Mojžišovej rozpravy o stvorení sveta.
  • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 029 (prepis: Pavol Holeša)

  Sp.žalmy: Vianoce | Všet.: Ž 104 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 97


  [+aleluja.pdf]

 • Dobroreč, duša moja, Pánovi; on je nesmierne veľký. (Ž 104) 4
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 560
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Streda, 5. týždeň I.
  • žalm: Ž 104, verše: 1-2a. 27-28. 29b-30, názov žalmu: Chvála Boha, stvoriteľa, charakter žalmu: Chválospev na Boha, stvoriteľa vesmíru, ako ozvena Mojžišovej rozpravy o stvorení sveta.
  • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
  • v roku 2010 spracoval Matej Bartoš 4
  • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2010, s.29

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 104 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 1188


  [pdf]

 • Duša moja, veleb Pána; on je nesmierne veľký. (Ž 104) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Streda, 5. týždeň I.
  • žalm: Ž 104, verše: , názov žalmu: Chvála Boha, stvoriteľa, charakter žalmu: Chválospev na Boha, stvoriteľa vesmíru, ako ozvena Mojžišovej rozpravy o stvorení sveta.
  • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
  • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 104 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 429


  [pdf] [jpg]

 • Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. (Ž 104) 1
  • kateg.: Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
  • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 170
  • cirk.obd.: Veľká noc
  • kedy: Veľkonočná nedeľa, na vigíliu 1 (a)
  • žalm: Ž 104, verše: , názov žalmu: Chvála Boha, stvoriteľa, charakter žalmu: Chválospev na Boha, stvoriteľa vesmíru, ako ozvena Mojžišovej rozpravy o stvorení sveta.
  • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
  • v roku 1993 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS III, s. 031

  Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 104 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 186


  [pdf]

 • Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. (Ž 104) 1
  • kateg.: Nedele
  • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 216
  • cirk.obd.: Veľká noc
  • kedy: Zoslanie Ducha Svätého, na vigíliu
  • žalm: Ž 104, verše: , názov žalmu: Chvála Boha, stvoriteľa, charakter žalmu: Chválospev na Boha, stvoriteľa vesmíru, ako ozvena Mojžišovej rozpravy o stvorení sveta.
  • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 047 (prepis: Pavol Holeša)

  Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 104 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 299


  [+aleluja.pdf]

 • Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. (Ž 104) 1
  • kateg.: Nedele
  • zdroj textu: Lekcionár I, SSV 1990, str.: 219
  • cirk.obd.: Veľká noc
  • kedy: Zoslanie Ducha Svätého, vo dne
  • žalm: Ž 104, verše: , názov žalmu: Chvála Boha, stvoriteľa, charakter žalmu: Chválospev na Boha, stvoriteľa vesmíru, ako ozvena Mojžišovej rozpravy o stvorení sveta.
  • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
  • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
  • nápev bol vydaný v: LS II, s. 048 (prepis: Pavol Holeša)

  Sp.žalmy: Veľká noc | Všet.: Ž 104 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 300


  [+aleluja.pdf]

 • Zo svojich diel nech sa teší Pán. (Ž 104) 9
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 554
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Pondelok, 5. týždeň I.
  • žalm: Ž 104, verše: 1-2a. 5-6. 10+12. 24+35c, názov žalmu: Chvála Boha, stvoriteľa, charakter žalmu: Chválospev na Boha, stvoriteľa vesmíru, ako ozvena Mojžišovej rozpravy o stvorení sveta.
  • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
  • v roku 1991 spracoval Juraj Kubek 9

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 104 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 425


  [pdf] [odt] [len_ref.sib]

 • Zo svojich diel nech sa teší Pán. (Ž 104) 4
  • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
  • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 554
  • cirk.obd.: Cez rok
  • kedy: Pondelok, 5. týždeň I.
  • žalm: Ž 104, verše: 1-2a. 5-6. 10+12. 24+35c, názov žalmu: Chvála Boha, stvoriteľa, charakter žalmu: Chválospev na Boha, stvoriteľa vesmíru, ako ozvena Mojžišovej rozpravy o stvorení sveta.
  • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
  • v roku 2010 spracoval Matej Bartoš 4
  • nápev bol vydaný v: Adoramus Te 4/2010, s.28

  Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 104 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 1187


  [pdf]


Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov