obrazok-organ obrazok-organ
Kurz pre chrámových organistov a kantorov Ružomberok, 30. júna - 5. júla 2024
Informácie (pdf) Prihláška (docx)

Tento web už NIE JE udržiavaný. Oveľa viac nájdete na novom webe gospel.spevy.site JK, 28. dec. 2021.

Nedele
Férie - Advent, Vianoce, Pôst a Veľká noc
Férie cez rok, cykl. I.
Férie cez rok, cykl. II.
Slávenia - 1.jan. až 31.dec.
Slávenia - spoločné
Rozličné príležitosti
Votívne

Férie cez rok, cykl. I.

Strana 7 z 9

Pondelok, 26. týždeň I.
Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve. (Ž 102) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1037
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 26. týždeň I.
 • žalm: Ž 102, verše: 16-18. 19-21. 29+22-23, názov žalmu: Vyhnancove sľuby a prosby, charakter žalmu: Piaty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143).
 • ž.nápev.: gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9), výrazový okruh: žiaľ, prosba, očakávanie, túžba
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 102 | gregor. "tonus peregrinus"(ž.n.9) | id: 777


[pdf] [odt] [len_ref_b.sib] [len_ref.sib]

Utorok, 26. týždeň I.
S nami je Boh, Pán, Boh náš. (Ž 87) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1039
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 26. týždeň I.
 • žalm: Ž 87, verše: 1-3. 4-5. 6-7, názov žalmu: Jeruzalem, matka všetkých národov, charakter žalmu: Chválospev na Sion ako Božiu základňu na svätých vrchoch.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.26), výrazový okruh: Ž 67 Velebte Pána všetky národy.
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 87 | Petr Eben (ž.n.26) | id: 779


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Streda, 26. týždeň I.
Pane, chcem stále pamätať na teba. (Ž 137) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 26. týždeň I.
 • žalm: Ž 137, verše: , názov žalmu: Na brehu babylonských riek, charakter žalmu: Žalm z prvých rokov po návrate z babylonského zajatia.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.30), výrazový okruh: Ž 147 Chváľ Jeruzalem Pána...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 102

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 137 | Bohuslav Korejs (ž.n.30) | id: 780


Štvrtok, 26. týždeň I.
Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. (Ž 19) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 26. týždeň I.
 • žalm: Ž 19, verše: , názov žalmu: Oslava Boha Stvoriteľa , charakter žalmu: Božia sláva sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení: Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 183

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 19 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 782


Piatok, 26. týždeň I.
Pre slávu svojho mena vysloboď nás, Pane. (Ž 79) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1048
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 26. týždeň I.
 • žalm: Ž 79, verše: 1-2. 3-5. 8-9, názov žalmu: Nárek nad Jeruzalemom, charakter žalmu: Žalm Asafovho potomka o skaze Jeruzalema.
 • ž.nápev.: Bohuslav Mošať (ž.n.14), výrazový okruh: Ž 63 Duša mi žízni po tebe...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 79 | Bohuslav Mošať (ž.n.14) | id: 784


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 26. týždeň I.
Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane. (Ž 69) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 26. týždeň I.
 • žalm: Ž 69, verše: , názov žalmu: Nadšenie pre Boží dom, charakter žalmu: Dávidov mesiášsky žalm. Je proroctvom o zle a nešťastí, ktoré zastihne bohovražedný národ.
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41), výrazový okruh: Ž 69 Vo svojej veľkej láske vyslyš ma, Pane.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 071*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 69 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.41) | id: 786


Pondelok, 27. týždeň I.
Vytrhol si ma zo struhy, Pane, Bože môj. (Jon 2) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1060
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 27. týždeň I.
 • žalm: Jon 2, verše: 3. 4. 5. 8, názov žalmu: Jonáš vo vnútri ryby, charakter žalmu: Jozn 2,1: "Pán priviedol veľkú rybu, aby pohltila Jonáša; a Jonáš bol vo vnútri ryby tri dni a tri noci."
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.18), výrazový okruh: Iz 12 Čerpajme vodu s radosťou...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Jon 2 | Katarína vl. (ž.n.18) | id: 791


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Utorok, 27. týždeň I.
U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 27. týždeň I.
 • žalm: Ž 130, verše: , názov žalmu: Volanie z hlbín, charakter žalmu: Šiesty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) za mŕtvych a za duše v očistci, ktorí trpia za svoje previnenia a radi by sa z múk vyslobodili.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 036 bez v.5-7

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 130 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 794


U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 27. týždeň I.
 • žalm: Ž 130, verše: , názov žalmu: Volanie z hlbín, charakter žalmu: Šiesty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) za mŕtvych a za duše v očistci, ktorí trpia za svoje previnenia a radi by sa z múk vyslobodili.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 037 bez v.5-7

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 130 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 795


Streda, 27. týždeň I.
Ty, Pane, si zhovievavý a veľmi milosrdný. (Ž 86) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1066
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 27. týždeň I.
 • žalm: Ž 86, verše: 3-4. 5-6. 9-10, názov žalmu: Modlitba chudobného v tiesni, charakter žalmu: Žalm levitu z rodu Koreho spred r. 587 BC - prosba dobrého a láskavého Boha o pomoc a hymnus na všemohúcnosť Božiu.
 • ž.nápev.: gregor. 4. tónus (ž.n.4), výrazový okruh: očakávanie, túžba, oznamovanie, radosť
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 86 | gregor. 4. tónus (ž.n.4) | id: 797


[len_ref.sib] [pdf] [odt]

Štvrtok, 27. týždeň I.
Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. (Ž 1) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 27. týždeň I.
 • žalm: Ž 1, verše: , názov žalmu: Dve cesty, charakter žalmu: Cesta spravodlivého a bezbožného. Opis čŕt blaženého človeka. Láska k zákonu.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 173 (spracoval: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 1 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 799


[pdf]

Piatok, 27. týždeň I.
Pán bude spravodlivo súdiť celý svet. (Ž 9) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1070
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 27. týždeň I.
 • žalm: Ž 9, verše: 2-3. 6+16. 8-9, názov žalmu: Vďaka za víťazstvo, charakter žalmu: Oslavovať ťa budem ... vyrozprávam tvoje diela ... budem sa tešiť a radovať ... nepriatelia zhynuli ... spievajte a hrajte ... do pekla pôjdu hriešnici ...
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.12), výrazový okruh: Ž 8 Pane, náš vládca...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 9 | Ladislav Tomaško (ž.n.12) | id: 801


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 27. týždeň I.
Radujte sa, spravodliví, tešte sa v Pánovi. (Ž 97) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 27. týždeň I.
 • žalm: Ž 97, verše: , názov žalmu: Pán je slávny sudca, charakter žalmu: Prorocký žalm, opisujúcí príchod Božieho Kráľovstva - Boh sa zjavuje a ide súdiť zem a zahanbuje modlárov. Spravodlivých a verných odmeňuje slobodou, slávou a radosťou.
 • ž.nápev.: Bohuslav Korejs (ž.n.32), výrazový okruh: Ž 92 Ako je dobre oslavovať.., Ž 93 Pán kraľuje, oslav.., Ž 97 Radujte sa spra..
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 019

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 97 | Bohuslav Korejs (ž.n.32) | id: 804


Pondelok, 28. týždeň I.
Tvoja spása, Pane, objíma celý svet. (novšie: Pán oznámil svoju spásu.) (Ž 98) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1083
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 28. týždeň I.
 • žalm: Ž 98, verše: 1. 2-3b. 3c-4., názov žalmu: Boh víťazí na súde, charakter žalmu: Povzbudenie všetkých národov k radosti a oslave, a výzva celému stvorenstvu, aby sa pripojilo k tejto radosti a k oslave príchodu Sudcu.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.16), výrazový okruh: Ž 98 Pred očami pohanov...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 98 | Katarína vl. (ž.n.16) | id: 809


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Utorok, 28. týždeň I.
Nebesia rozprávajú o sláve Boha. (Ž 19) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1085
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 28. týždeň I.
 • žalm: Ž 19, verše: 2-3. 4-5, názov žalmu: Oslava Boha Stvoriteľa , charakter žalmu: Božia sláva sa odzrkadľuje v prírode a v zjavení: Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
 • ž.nápev.: Tomáš op. (Liturg.Spevník-II), výrazový okruh: Ž 104 Pane, zošli svo.., Ž 117 Choďte do celého.., Ž 19 Po celej zemi rozlieha..
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 19 | Tomáš op. (Liturg.Spevník-II) | id: 810


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Streda, 28. týždeň I.
Ty, Pane, každému odplácaš podľa jeho skutkov. (Ž 62) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1087
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 28. týždeň I.
 • žalm: Ž 62, verše: 2-3. 6-7. 9, názov žalmu: Pokoj v Bohu, charakter žalmu: Dávid v tomto žalme prezrádza zdroj svojej sily v ťažkých časoch Absolónovho prenasledovania.
 • ž.nápev.: gregor. 7. tónus (ž.n.7), výrazový okruh: slávnostnosť, radosť, oznamovanie
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 62 | gregor. 7. tónus (ž.n.7) | id: 812


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Štvrtok, 28. týždeň I.
U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 28. týždeň I.
 • žalm: Ž 130, verše: , názov žalmu: Volanie z hlbín, charakter žalmu: Šiesty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) za mŕtvych a za duše v očistci, ktorí trpia za svoje previnenia a radi by sa z múk vyslobodili.
 • ž.nápev.: Katarína vl. (ž.n.17), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 036, bez v.7-9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 130 | Katarína vl. (ž.n.17) | id: 814


U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. (Ž 130) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 28. týždeň I.
 • žalm: Ž 130, verše: , názov žalmu: Volanie z hlbín, charakter žalmu: Šiesty kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) za mŕtvych a za duše v očistci, ktorí trpia za svoje previnenia a radi by sa z múk vyslobodili.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 037, bez v.7-9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 130 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 815


Piatok, 28. týždeň I.
Ty, Pane, si moje útočište; zahŕňaš ma radosťou zo spásy. (Ž 32) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 28. týždeň I.
 • žalm: Ž 32, verše: , názov žalmu: Blažený, komu Pán odpustil neprávosť, charakter žalmu: Druhý kajúci žalm (6, 32, 38, 51, 102, 130, 143). Dávid je blažený po odpustení hriechu, lebo zakúsil výčitky, keď zamlčoval svoj hriech. "Ty si moje útočište ... zahrnieš ma radosťou zo spásy (v.7)".
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39), výrazový okruh: Ž 32 Odpusť mi, Pane, vinu môjho hriechu., Ž 32 Ty, Pane, si moje útočište...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 119

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 32 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.39) | id: 817


Sobota, 28. týždeň I.
Aleluja. (Ž 105) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 28. týždeň I.
 • žalm: Ž 105, verše: , názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99), výrazový okruh: Neexistujúci žalmový nápev. Žalmy pod týmto nápevom treba ZHUDOBNIŤ !!!
 • v roku spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Nezhudobnené (!!! Neex. ž.n.99) | id: 820


Pán večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) 2
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 28. týždeň I.
 • žalm: Ž 105, verše: , názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Ladislav Tomaško (ž.n.10), výrazový okruh: Ž 34 Skúste a presvedčte sa...
 • v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2
 • nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 027

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Ladislav Tomaško (ž.n.10) | id: 819


[upravit_text.pdf]

Pán večne pamätá na svoju zmluvu. (Ž 105) 2
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1094
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 28. týždeň I.
 • žalm: Ž 105, verše: 6-7. 8-9. 42-43, názov žalmu: Boh je v sľuboch verný, charakter žalmu: Vďakyvzdanie za darovanú zem Kanaán a za mnohé iné dobrodenia, ktoré Boh preukázal pred osídlením tejto zeme.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.25), výrazový okruh: Ž 130 U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
 • v roku 2011 spracoval Peter Franzen 2

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 105 | Petr Eben (ž.n.25) | id: 1182


[pdf] [odt]

Pondelok, 29. týždeň I.
Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil svoj ľud. (Lk 1) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1102
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 29. týždeň I.
 • žalm: Lk 1, verše: 69-70. 71-72. 73-75, názov žalmu: Magnifikat (Chválospev Panny Márie: "Velebí moja duša Pána"), charakter žalmu: Hovorí ho Mária pri navševe príbuznej Alžbety, matky Jána Krstiteľa, po tom, čo anjel zvestoval Márii, že počne a porodí syna a zároveň sa dozvedela, že Alžbeta v svojej starobe čaká svoje prvé dieťa.
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Lk 1 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 825


[pdf] [odt]

Utorok, 29. týždeň I.
Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu. (Ž 40) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Utorok, 29. týždeň I.
 • žalm: Ž 40, verše: , názov žalmu: Vzdávanie vďaky a prosba o pomoc, charakter žalmu: Najlepšou vďakou Bohu je poslušnosť a obeta ducha (tí, čo túžia po pomoci, nech zvelebujú Pána), a nie vonkajšie obety ("obety a dary si nepraješ"), ktoré nie sú ničím, ak sa nepodriadime Božej vôli.
 • ž.nápev.: Petr Eben (ž.n.24), výrazový okruh: Ž 40 Hľa prichádzam, Pane...
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 060*

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 40 | Petr Eben (ž.n.24) | id: 827


Streda, 29. týždeň I.
Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. (Ž 124) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1107
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Streda, 29. týždeň I.
 • žalm: Ž 124, verše: 1-3. 4-6. 7-8, názov žalmu: Naša pomoc v mene Pánovom, charakter žalmu: Živý opis čo by sa stalo, keby Pán nebol vyslobodil národ z nebezpečenstva, ktoré mu hrozilo záhubou. Potom ľud Pánovi ďakuje za poskytnutú pomoc a záchranu.
 • ž.nápev.: gregor. 2. tónus (ž.n.2), výrazový okruh: prosba, očakávanie, túžba, Božia velebnosť, advent
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 124 | gregor. 2. tónus (ž.n.2) | id: 829


[pdf] [odt]

Štvrtok, 29. týždeň I.
Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. (Ž 1) 1
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Lekcionár III, SSV 1998, str.:
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Štvrtok, 29. týždeň I.
 • žalm: Ž 1, verše: , názov žalmu: Dve cesty, charakter žalmu: Cesta spravodlivého a bezbožného. Opis čŕt blaženého človeka. Láska k zákonu.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 1985 spracoval Juraj Lexmann (la-us) 1
 • nápev bol vydaný v: LS II, s. 173 (spracoval: Jozef Horvát)

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 1 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 831


[pdf]

Piatok, 29. týždeň I.
Daj mi poznať, Pane, tvoju spravodlivosť. (Ž 119) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1112
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Piatok, 29. týždeň I.
 • žalm: Ž 119, verše: 66. 68. 76. 77. 93. 94, názov žalmu: Rozjímanie o Božom slove, charakter žalmu: Majstrovsky prevedená chvála zákona. Je najdlhším žalmom celého žaltára.
 • ž.nápev.: gregor. 8. tónus (ž.n.8), výrazový okruh: oznamovanie, slávnostnosť - všestranný nápev
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 119 | gregor. 8. tónus (ž.n.8) | id: 833


[pdf] [odt] [len_ref.sib]

Sobota, 29. týždeň I.
S úprimným srdcom hľadáme tvoju tvár, Pane. (Ž 24) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1115
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Sobota, 29. týždeň I.
 • žalm: Ž 24, verše: 1-2. 3-4b. 5-6, názov žalmu: Pán prichádza do chrámu, charakter žalmu: Žalm vznikol keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa ... Kto smie vystúpiť na vrch Pánov?
 • ž.nápev.: TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40), výrazový okruh: Ž 24 Hľa, prichádza Pán, on je Kráľ slávy., Blahoslavení čistého srdca...
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 24 | TRENTA SALMI, J. Gelineau (ž.n.40) | id: 835


[pdf] [odt]

Pondelok, 30. týždeň I.
Náš Boh je Boh spásy, on je náš Pán. (Ž 68) 9
 • kateg.: Férie cez rok, cykl. I.
 • zdroj textu: Liturgické čítania na každý deň, SSV 2010, str.: 1122
 • cirk.obd.: Cez rok
 • kedy: Pondelok, 30. týždeň I.
 • žalm: Ž 68, verše: 2+4. 6-7b. 20-21, názov žalmu: Pán vchádza ako víťaz , charakter žalmu: Dávidova oslava Pána zástupov pred rozdelením kráľovstva, keď prichádzala archa zmluvy na Sion.
 • ž.nápev.: gregor. 3. tónus (ž.n.3), výrazový okruh: radosť, slávnostnosť, pokora, archaickosť
 • v roku 2011 spracoval Juraj Kubek 9

Sp.žalmy: Cez rok | Všet.: Ž 68 | gregor. 3. tónus (ž.n.3) | id: 840


[pdf] [odt] [len_ref.sib]


Strana 7 z 9

Súvisiace linky:


mikrofón Domovská stránka: www.spevy.sk


Kresťanský eshop:
Juraj Kubek, 1990 - 2019: Zbierka medzispevov